<< powrót

Powstanie Warszawskie i Medycyna tom I

Przedmowa do wydania II

Przedmowa do wydania II

Pierwsze wydanie wspomnień lekarzy, medyków i sanitariuszek Powstania Warszawskiego Pt. Powstanie Warszawskie i Medycyna cieszyło się uznaniem i rozeszło się bardzo szybko. Wielu byłych uczestników Powstania Warszawskiego zgłosiło gotowość i chęć nadesłania swoich nie opublikowanych dotychczas wspomnień lub biogramów poległych czy zmarłych koleżanek i kolegów. W związku z powyższym Zarząd Koła Lekarzy i Medyków Powstania Warszawskiego podjął decyzje przygotowania drugiego wydania.

Po ogłoszeniu informacji w Gazecie Lekarskiej nadesłano w sumie wiele wspomnień i biogramów, niezależnie od obszernych niekiedy uzupełnień do wspomnień zamieszczonych w pierwszym wydaniu.

Wniosek Koła o potrzebie II wydania został bardzo pozytywnie przyjęty przez Zarząd Towarzystwa Lekarskiego warszawskiego, jak tez przez Zarząd Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Powołano Komitet Redakcyjny w nowym składzie i poproszono o objęcie stanowiska Redaktora odpowiedzialnego p. Ewę Krasnopolską, długoletniego redaktora Państwowego Instytutu Wydawniczego i również uczestniczkę Powstania Warszawskiego.

Komitet Redakcyjny dokonał przede wszystkim szczegółowej korekty i weryfikacji opublikowanych już materiałów, uzupełniając je w miarę możliwości o brakujące fotografie i życiorysy. Po zebraniu całości materiałów okazało się, że nie można wydrukować ich w jednym tomie. Postanowiono zatem opracować dwa tomy, przy czym tom drugi zawiera wyłącznie nowe wspomnienia, artykuły i biogramy.

Komitet Redakcyjny