<< powrót

Aktualności

Program Kulturalny Klubu Lekarza październik 2021 rok

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Klub Lekarza, ul. Raszyńska 54,                                                                                                           02-032 Warszawa
Tel.: 22 823 96 83; 22 822 23 42                                                                                      www.tlw.waw.pl                                                                                                                                         e-mail: tlw@onet.pl,                                                                                                rezerwacja@klublekarza.pl

 

                                                        PAŹDZIERNIK 2021

 

18.10.2021  PONIEDZIAŁEK  g. 14.00

Spotkanie  Komisji Lekarzy Seniorów  Okręgowej Izby Lekarskiej.

W programie spotkania: „PORWANIA, LISTY, TAJEMNE ŚLUBY” – o kresowych miłościach  opowie Katarzyna Węglicka. Z wykształcenia  historyk sztuki  i polonistka.          Od 30 lat zajmuje się dawnymi Kresami Rzeczypospolitej, spędzając tam wiele miesięcy każdego roku,      rozmawiając z ludźmi, zbierając materiały dokumentujące polskie ślady, historię, szlaki literackie,  zdarzenia z bliższej i dalszej przeszłości. Wydała 14 książek-gawęd o miejscach, ludziach i zdarzeniach z terenów obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy, zbierając materiały in situ, fotografując (posiada zbiór kilkudziesięciu tysięcy zdjęć z tamtych terenów), pisząc artykuły, spędzając wiele czasu w ros., biał., lit., ukr. bibliotekach i archiwach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

20.10.2021 ŚRODA g. 17.00

„WANDA BARGIEŁOWSKA –  BARGEYŁŁO I JEJ GOŚCIE”    koncert pieśni, arii operowych i operetkowych. Wystąpią:  Anna Kutkowska-Kass (sopran koloraturowy),  Magdalena Pilarz-Bobrowska(sopran liryczny).                                     Przy fortepianie Robert Morawski.  Gwiazdą wieczoru będzie Wiesław Ochman.

Prowadzenie koncertu  Wanda Bargiełowska -Bargeyłło.

W programie usłyszymy  znane i kochane  arie z najpiękniejszych operetek („Księżniczka czardasza”, „Wesoła wdówka”)  i inne oraz przeboje operowe : aria Królowej nocy z „Czarodziejskiego fletu” , aria Kunegundy  z musicalu „Kandyd” czy „Przetańczyć całą noc” z „My fair lady”. Pieśni neapolitańskie w wyk. Wiesława Ochmana i solistek.

Szanowni Państwo, wyjątkowo na to wydarzenie prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc .Zgłoszenia przyjmujemy od 9.10.br (sobota) pod  tel. +48 602 639 916 (Ewa).

 

27.10.2021 ŚRODA g.17.30

SPOTKANIE Z POEZJĄ KRZYSZTOFA SATURNINA SCHREYERA I ALICJI PATEY- GRABOWSKIEJ.

Krzysztof Saturnin Schreyer lekarz, dr nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych  w I Klinice Chorób Wewnętrznych AM (1968-81), praca na Malcie, ordynatura .Działacz Izb Lekarskich, autor kilkudziesięciu felietonów w Pulsie. Tłumacz literatury angielskojęzycznej (artykuły z zakresu medycyny ), z literatury pięknej (powieści, poematy, monodram).Od roku 2015 publikuje wiersze w „Okolicy Poetów” J. Szatkowskiego, w kwartalniku „Podgląd” i innych czasopismach literackich. Poemat „Oda do farmacji” zdobył II nagrodę na ogólnopolskim konkursie poetyckim ogłoszonym przez Muzeum Farmacji w Krakowie (2015).Za zbiór wierszy pt. „Wino życia” (2017) otrzymał w roku 2019 symboliczną nagrodę im. Ryszarda Milczewskiego -Bruna „Grzane piwo z łyżką” przyznaną przez kapitułę kwartalnika „Okolice poetów”. W książce “ Przed lustrem – satyry, bajki, krotochwile” autor przywraca do łask gatunek literacki modny w XVIII wieku, ale dzięki  tematyce wciąż aktualny. Wiersze  miłosne w zbiorze „ W kielichu jego dłoni” ukazują różnorodność miłości, od subtelnej, delikatnej, duchowej aż po fizyczną, męską, której spełnienie  jest nieomal kosmiczną jednią. Wiersze ze zbioru  „Człowiekiem jestem”  odznaczają się dużą różnorodnością tematyczną, od liryk,  satyr i bajek po filozoficzne włącznie.                                                         Alicja Patey-Grabowska Iv.Steffen, II v.Schreyer, poetka, autorka sztuk scenicznych, utworów dla dzieci, krytyk literacki. W 1961 r. debiutowała jako poetka w Almanachu Młodych (wyd. „Iskry”).Wydała kilkanaście  zbiorów  wierszy („ Z kręgu”, „Drzewo od wewnątrz”, „Oto ja kobieta”, „Oda do ciała” „W imię miłości” , „Rozum i serce” i inne).Jest autorką kilkunastu książek dla dzieci. Jedna z jej sztuk scenicznych („Ściana”) otrzymała I nagrodę w konkursie ogólnopolskim  zorganizowanym przez Piwnicę  Pod Baranami.” Poezje wybrane” Alicji Patey- Grabowskiej wydane w serii Biblioteki Poetów  LSW są wyborem wierszy z kilkunastu tomików  o bogatej, różnorodnej tematyce, od liryki, satyr,  dramatów polskiej historii  aż po ekologię.  Niektóre z nich były wielokrotnie nagradzane i  tłumaczone na kilkanaście języków. „Poetki Syreniego Grodu”  jest zbiorem  biografii, które w sposób zwięzły, ale bardzo żywy, nie stroniący również od anegdoty, ukazują życie i twórczość  jedenastu poetek związanych z Warszawą  od Deotymy z XIX wieku do poetki współczesnej Anny Świrszczyńskiej włącznie. Poetka zajmuje się tłumaczeniem poezji m. in. z języków słowiańskich, z francuskiego i niemieckiego. W latach 1990-2001 wygłaszała odczyty i miała spotkania autorskie w Londynie Meesborgu, Wiedniu, Rydze i St.Petersburgu. W 1989r. jako poetka i propagatorka poezji otrzymała nagrodę „Srebrnego Wieńca” przyznaną przez Akademię Literatury i Sztuki w Neapolu.W roku 1996 Accademia Aralbica Universale la Crisalide w Katanii przyznała jej tytuł Honorowego profesora i Damy Poezji. W roku 1997 otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki „za całokształt twórczośći  literackiej z uwzględnieniem twórczości dla dzieci.

 

SZANOWNI PAŃSTWO,NA  TOWARZYSKIE ROZGRYWKI BRYDŻOWE  ZAPRASZAMY OD WTORKU  19 PAŹDZIERNIKA         W GODZ. 11.00-16.00.

Bliższe informacje dot. programu klubowego: tel.: 602 639 916 (Ewa Warelis), 22 823 96 83 ( Klub Lekarza) .

 

                                                                          Przewodniczący Komisji Klubowej                                                                                                                                                               Dr n. med. Adam Czarnecki