<< powrót

Tajne Studia Medyczne w Warszawie 1940-1944

Od Wydawcy

Od Wydawcy

Oddajemy do rąk Czytelników książkę niezwykłą i poruszającą. Niezwykłą klarownością i autentycznością zawartego w niej przesłania, poruszającą bezgranicznym oddaniem Polsce ludzi, których losy i przeżycia stały się jej treścią.

Tajne studia medyczne w Warszawie 1940–1944 to opowieść o odpowiedzialności i wierności zasadom postępowania lekarskiego naszych ówczesnych Nauczycieli i Wychowawców, ludzi o niekwestionowanym., ogromnym autorytecie naukowym i moralnym, godnych najwyższego szacunku i podziwu. W tamtych tragicznych, okrutnych latach, świadomi grożącego im śmiertelnego niebezpieczeństwa, bez wahania podejmowali trud przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności kolejnemu pokoleniu młodych Polaków. Wielu z nich zapłaciło za to cenę najwyższą.

Ta książka to także relacja o entuzjazmie, ale i o powadze, z jakimi, zadania kształcenia podejmowali słuchacze tajnych szkół medycznych. Warto przy tym podkreślić, iż w ogromnej większości byli to żołnierze Armii Krajowej.

Przede wszystkim jednak Tajne studia medyczne w Warszawie 1940–1944 to świadectwo siły wiedzy i nauki – ważnej i skutecznej broni w walce ze złem, ze zniewoleniem, ze zbrodnią. To dlatego okupant, najeźdźca, tyran zabrania kształcenia, niszczy szkoły i uniwersytety, pali książki, posyła do więzień nauczycieli i ich uczniów.

Jako jedyni w okupowanej przez hitlerowskie Niemcy Europie potrafiliśmy się temu skutecznie przeciwstawić kształcąc na tajnych uniwersytetach tysiące studentów.

Powierzenie wydania tomu Tajne studia medyczne w Warszawie 1940-1944 Towarzystwu Lekarskiemu Warszawskiemu przyjęliśmy jako zaszczyt, z satysfakcją tym większą, iż realizacja tego zamierzenia to nic innego jak wypełnienie przyjętego ponad 180 lat temu zobowiązania – obowiązku służenia ludziom i Ojczyźnie.

Autorom wspomnień, relacji i opracowań składam najserdeczniejsze podziękowania za udostępnienie nam swoich rękopisów i dokumentów. Jednocześnie pragnę podkreślić ogromne zasługi dr. Andrzeja Zaorskiego, założyciela i przewodniczącego Koła Zaorszczaków, skupiającego uczniów Szkoły Zaorskiego. Gromadzone przez Niego przez lata i z pieczołowitością przechowywane archiwalia dotyczące tajnego nauczania medycyny okazały się najważniejszym, niezastąpionym źródłem informacji na ten temat.

Członków Kolegium Redakcyjnego z jego Przewodniczącym, prof. dr. Kazimierzem Łodzińskim, proszę o przyjęcie gratulacji i słów najwyższego uznania za wysiłek, za pełne oddania zaangażowanie w działania, dzięki którym otrzymujemy dzisiaj to piękne i potrzebne dzieło.

Jerzy Jurkiewicz Prezes