<< powrót

Pamiętnik TLW 2016

Od Redakcji

Szanowni Państwo!

Od momentu powierzenia mi przez Prezesa Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego funkcji Redaktora Prowadzącego 20. Jubileuszowy tom „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” – postanowiliśmy wspólnie z członkami Redakcji, poświęcić głównie jego łamy historii Towarzystwa i jego Rocznika. Zależało nam na tym, aby 20. tom w możliwie dokładny sposób przekazał tradycje nie tylko odnowionego po latach niebytu „Pamiętnika”. Redakcja starała się, aby utrzymać w zgodzie z tradycją zawartość poszczególnych działów pisma.

W dziale „Szpitale Warszawskie” opisujemy historię jednego już z ostatnich, założonego w początkach XIX w. Szpitala pw. Przemienienia Pańskiego na warszawskiej Pradze. Artykuł nie mógłby się ukazać, gdyby nie praca p. Moniki Słowikowskiej, która nie tylko zebrała materiał, ale w znacznym stopniu przyczyniła się do powstania tego opracowania.

Dział „Artykuły” rozpoczyna historia Biblioteki Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (w latach 1820-1944) i omówienie wkładu bibliotekarzy-członków TLW w jej rozwój – w obszernym artykule p. mgr Hanny Bojczuk, na następnych stronach znajdą Czytelnicy „Etos” autorstwa p. prof. Tadeusza Tołłoczko.

W dziale „Wspomnienia” żegnamy naszych Zmarłych Kolegów: Panią Doktor Barbarę Wolniewicz-Sikorską (1935-2015) i Pana Doktora ppłk. Lecha Mariusza Winnickiego (1942-2016), członka Zarządu TLW.

Zgodnie z przyjętą konwencją w dziale „Z Pożółkłych Kart” zamieszczono wiele ciekawych przedruków z „Pamiętnika TLW” związanych z dziejami naszego Towarzystwa i jego członków, a opublikowanych sto lat temu.

W Jubileuszowym 20. Roczniku „Pamiętnika” nie mogło również zabraknąć stałych działów: „Jubileusze”, „Kronika” i „Aneks”, które polecam naszym Czytelnikom.

Z serca płynące podziękowania przekazuję Panu Adamowi Mazurkowi – Prezesowi Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej „Adam” w Warszawie, za to, że dzięki Jego decyzji „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” ukazuje się bez przerw. Pan Prezes umożliwił wydrukowanie 8. tomu w sytuacji dla nas awaryjnej, kiedy zawiódł dotychczasowy wydawca. Od tego czasu pomyślnie współpracujemy, publikując kolejne roczniki.

Serdecznie dziękuję Paniom Iwonie Kuśmirowskiej i Teresie Trzeciak z Wydawnictwa „Adam”, dzięki których starannej pracy nasz „Pamiętnik” został wyróżniony nie tylko za zawartość merytoryczną, ale i wysoki poziom edytorski (Prof. Henryk Gaertner, „Acta Medica Premisliensia” t. 28).

Jako Redaktor Prowadzący, chciałabym wyrazić podziękowanie moim Koleżankom z Redakcji: mgr Hannie Bojczuk, bez której zbiorów trudno byłoby skompletować materiał do działu „Z Pożółkłych Kart” i dr Halinie Dusińskiej, która redagowała teksty i cierpliwie poprawiała błędy Autorów.

Z wdzięcznością wspominam naszych Redaktorów, którzy tworzyli poprzednie tomy „Pamiętnika”:

   Józefa Hornowskiego

   Janusza Kapuścika 

   Hannę Kołodziejską 

   Kazimierza Łodzińskiego

   Teresę Ostrowską

   Witolda Rudowskiego

   Andrzeja Zaorskiego

Pomimo że Ich z nami nie ma, to jednak wartości, które nam przekazali, pozostały. Verba volant, scripta manent.