<< powrót

Powstanie Warszawskie i Medycyna tom I

Nota bibliograficzna

 

Nota bibliograficzna

Poza poniżej wymienionymi pozostałe wspomnienia zostały napisane w latach 80. i 90. i są publikowane po raz pierwszy:

Z. Szamowska–Borowska, Okupacja, Powstanie Warszawskie i po wojnie – fragmenty publikowane w: M. Sułowska–Dmochowska, II Batalion Szturmowy Odwet Armii Krajowej. Wspomnienia Żołnierzy, 1993,

J. Bauer–Gellert, A było to tak … – wspomnienia pisane w początkach lat 60., uzupełnione obecnie niektórymi faktami i refleksjami,

J. B. Gliński, W powstańczej Warszawie i w Górcach – publikowane w: Przegląd Lekarski 48, 1/1981,

J. Hornowski, Szpital Dzieciątka Jezus w Powstaniu Warszawskim – przedruk z: Polski Tygodnik Lekarski 42, 1992, ss. 49–50,

H. Pilawska, Mój udział w Powstaniu Warszawskim – przedruk z: Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 1994,

T. Pogórski, Notatki z Powstania Warszawskiego – relacja pisana w listopadzie 1944, dodatek dopisany w sierpniu 1979,

S. Wesołowski, Chirurg i wojna – przedruk z: Pamiętniki chirurgów, Czytelnik, Warszawa 1974,

J. Więcko, Trudne decyzje – wspomnienie w formie skróconej ukazało się w: Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej Puls, Warszawa, VII–VIII 1994 (25),

J. Walc, Notatki ze Szpitala Powstańczego 11 – pisane w 1944, przedruk z: To i Owo, Legionowo, 4 VIII 1995.