<< powrót

Pamiętnik TLW 2010

Neurochirurgia dziecięca w Warszawie

Marcin Roszkowski

Neurochirurgia dziecięca w Warszawie

Początki tej specjalności  łączą się  z Kliniką Neurochirurgii w Szpitalu Dzieciątka Jezus  w Warszawie.  Potrzeby oraz życie spowodowały, że w tej liczącej  70 łóżek klinice  wyodrębniono  kilka miejsc dla dzieci.  Tą grupą chorych opiekował się od początku  (ok. 1957 r.)  doktor, a potem profesor Juliusz Wocjan, niekwestionowany twórca neurochirurgii dziecięcej w Polsce.

Studia: Wydział Lekarski UW/AM w Warszawie 1946-1951,  doktorat – 1963 , habilitacja – 1970,   profesura – 1984  )

Napływ chorych spowodował, że  werandę I piętra   przeznaczono na powiększony do kilkunastu miejsc pododdział dziecięcy.  Do pomocy dr. Wocjanowi przyjęto neuropediatrę dr Barbarę  Bendarzewską.  Postępy neurochirurgii oraz pediatrii  dały impuls do światowego wyodrębnienia  specjalności – neurochirurgii dziecięcej.   Jak zwykle dla instytucjonalnego wyodrębnienia specjalności  problemem było znalezienie odpowiednio wyposażonego miejsca w szpitalu dziecięcym.

Tu trzeba wspomnieć o osobie, która pomogła przezwyciężyć wiele trudności. Osobą tą był dr Felicjan Loth, dyrektor Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej w Warszawie. W Szpitalu zwanym potocznie „Omegą”  wyodrębnił 30-łóżkowy oddział neurochirurgii o profilu w planach urazowym.   W Europie istniało wtedy zaledwie kilka tak samodzielnych oddziałów.  Oddział został uruchomiony w 1970 r., a ordynatorem został  dr Juliusz Wocjan, który przeszedł z kliniki neurochirurgii i podjął się kierowania oddziałem początkowo bez pomocy wykształconej kadry.

Stopniowo do zespołu dołączali  liczni lekarze, którzy potem stanowili trzon kadry neurochirurgów dziecięcych w Warszawie.  I tak dr Krystyna Rusiecka-Matusewicz została kolejnym ordynatorem tej placówki,  podobnie  dr Mikołaj Eibl,  dr Marcin Roszkowski (później kierownik Kliniki Neurochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie)  i wielu innych.   Oddział ten ze względu na duży napływ chorych dysponował okresowo nawet  45 łóżkami,  zapewniał opiekę neurotraumatologiczną u dzieci z terenu Warszawy i okolic, ale  zajmował się również całością  problematyki neurochirurgii dziecięcej.

W 1980 roku dotychczasowy ordynator, doc. dr Juliusz Wocjan, objął kierownictwo Kliniki Neurochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka.  Oddziałem kierowali kolejno: dr Mieczysław Ulatowski, dr Jerzy Ptasiński,  dr Krystyna Rusiecka-Matusiewicz i dr Mikołaj Eibl.   Oddział uzyskał znaczące sukcesy w leczeniu urazów czaszkowo-mózgowych u dzieci, zmniejszając śmiertelność i odległe skutki.  Niestety, stopniowo cały szpital ulegał likwidacji i  oddział  neurochirurgii uległ zmniejszeniu do 20 łóżek.  Pierwszy w Polsce oddział neurochirurgii dziecięcej został  ostatecznie zamknięty w 1999 r., a zespół przeniesiony do Szpitala im. prof. Jana Bogdanowicza  w Warszawie.  Oddział neurochirurgii w tym szpitalu  prowadzi  dr Mikołaj Eibl   z licznym zespołem asystentów.

Podstawowym ośrodkiem neurochirurgii dziecięcej w Warszawie o znaczeniu ogólnopolskim jest  Klinika Neurochirurgii  w Centrum Zdrowia Dziecka.  Organizatorem  i pierwszym kierownikiem kliniki był prof. dr Juliusz Wocjan, który przeszedł wraz z częścią asystentów  ze szpitala w „Omedze”.   Klinikę otwarto w 1980 roku.  Oddział dysponował 49 łóżkami i   od początku  świadczył  pełen zakres procedur  w zakresie neurochirurgii dziecięcej. Stopniowo klinika obrastała w pracownie pomocnicze, np. EEG i in.  oraz prowadziła poliklinikę.

W 1991 roku  prof. dr  Juliusz Wocjan przeszedł na emeryturę, a w drodze konkursu  stanowisko ordynatora objął prof. dr Marcin Roszkowski (dyplom  w AM w Warszawie – 1977,  doktorat – 1984, habilitacja – 1996, profesura – 2003).  Klinika  Neurochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka prowadziła i prowadzi intensywną działalność zarówno usługową  w skali ogólnopolskiej, jak i  naukową i organizacyjną.   Zajmuje się terapią wszystkich  patologii układu nerwowego, wymagających leczenia chirurgicznego.  Ma  doskonałe zaplecze diagnostyczne, niezbędne w szybkim postępie medycyny.  Jest organizatorem wielu sympozjów naukowych o krajowym i międzynarodowym wymiarze.