<< powrót

Pamiętnik TLW 2006

Listopadowe uroczystości w TLW

Andrzej Zaorski
Listopadowe uroczystości w TLW

W dniu 10 listopada 2005 r. w nowym Domu i Klubie Lekarza, siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego przy ul. Raszyńskiej 54, odbyła się prezentacja Suplementu do tomu CXLI/Nr 9/2005 „Pamiętnika TLW” pt. Medycyna w Powstaniu Warszawskim.

Jak zwykle starannie wydany tom zawiera wstęp Prezesa TLW Jerzego Jurkiewicza, następnie opis przygotowań do obchodów 60. rocznicy Powstania Warszawskiego, ze szczególnym uwydatnieniem działalności Powstańczych Służb Sanitarnych. Dotychczas nie przedstawiono tej problematyki w formie publicznych uroczystości i opracowań naukowo
– wspomnieniowych.

Liczne fotografie i reprodukcje programów uroczystości, pełne składy komitetów organizacyjnych stanowią cenny dokument historyczny. Teksty przemówień, liczba nazwisk osób uhonorowanych odznaczeniami i dyplomami honorowymi, albumami i listami gratulacyjnymi tworzą ważny materiał dokumentalny przebiegu głównych uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 23 września 2005 r.

Trwałą pamiątką uroczystości uczczenia Żołnierzy Służb Sanitarnych Powstania Warszawskiego stała się wmurowana w Katedrze Polowej Wojska Polskiego tablica z brązu ufundowana przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie.

W drugiej części Suplementu zamieszczono teksty referatów wygłoszonych na sesji naukowej w Pałacu Staszica, która odbyła się tego samego dnia po południu.
Trafnie dobrane wiersze i słowa piosenek powstańczych przywołują nastrój i atmosferę tamtych bohaterskich dni.

Książkę rozdano obecnym w Domu Lekarza gościom i osobom towarzyszącym.

W dalszej części spotkania odbyła się ważna i wzruszająca uroczystość.

Na wniosek Związku Powstańców Warszawskich miało się odbyć wręczenie  ustanowionego przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie medalu „Digno Laude” kolejnej grupie Żołnierzy Powstańczych Służb Sanitarnych.

Już na pewien czas przed uroczystością w pięknie odrestaurowanym Domu i Klubie Lekarza zgromadziły się osoby oficjalne:

gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski – Prezes Związku Powstańców Warszawskich,

płk Edmund Baranowski – Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich,

dr med. Halina Jędrzejewska – Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich,

prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz – Prezes TLW,

dr med. Wiesława Granowska – Sekretarz TLW,

dr med. Andrzej Zaorski.

Koleżanki i koledzy – członkowie TLW i oczywiście dr med. Andrzej Trzaskowski, dyrektor i gospodarz nowego Domu Lekarza.

Osoby mające otrzymać odznaczenia i dyplomy nie stawiły się, niestety, w komplecie, ponieważ niektórym stan zdrowia i podeszły wiek nie pozwoliły na przybycie.

Pełna lista odznaczonych przedstawiona jest poniżej (wraz z tymi osobami, którym koleżanki dostarczą medale do domu). Są to sanitariuszki Powstania Warszawskiego, łączniczki pełniące też funkcje sanitariuszek i lekarze.

1.     Biernacka-Mikołajczyk Krystyna

2.     Borowska-Szczęsna Janina

3.     Czechowska Zofia

4.     Grabowska-Pogonowska Anna

5.     Grudzielska-Bielesz Jadwiga

6.     Jakubowska-Sobolewska Irena

7.     Janecka-Gregorkiewicz Małgorzata

8.     Kamper-Gliszczyńska Wiesława

9.     Kidzińska-Zdanowicz Halina

10.  Krassowska Janina

11.  Okolska-Woltanowska Wanda

12.  Person-Nejman Krystyna

13.  Płachecka-Gutowska Maria

14.  Stypułkowska-Chojecka Maria

15.  Śledziewska-Karmańska Halina

16.  Świeszcz-Łazor Zofia

17.  Tulczyńska Helena

18.  Zarzycka-Dziakowska Henryka

19.  Złoch-Mizikowska Anna

20.  Wojdino Aniela

21.  Hanna Barbara Mazurek

22.  Zofia Cydzikowa

23.  Irena Maria Makowska

24.  Helena Żurawska

25.  Barbara Langner

26.  Stanisław Wiloch

Uroczystość otworzył prezes TLW prof. Jerzy Jurkiewicz, który omówił znaczenie medalu „Digno Laude”, podkreślające jego wartość dla środowiska kombatantów służb sanitarnych Powstania. Wyraził też radość i wzruszenie, iż to właśnie Towarzystwo Lekarskie Warszawskie specjalną uchwałą Zarządu postanowiło uhonorować służby sanitarne medalem.

Następnie kilka słów o wartości czynu bojowego Powstańczych Służb Sanitarnych dla żołnierzy Powstania i ludności Warszawy powiedział prezes Związku Powstańców Warszawskich gen. Zbigniew Ścibor-Rylski.

Koleżanka dr Halina Jędrzejewska, sanitariuszka Powstania Warszawskiego, w ciepłych słowach zwróciła się do dawnych koleżanek broni i „torby sanitarnej”, życząc im zdrowia, szczęścia rodzinnego i dziękując za udział w spotkaniu.

Po tych krótkich przemówieniach głos zabrała koleżanka Małgorzata Janecka- Gregorkiewicz, która w swoim i koleżanek imieniu podziękowała za odznaczenia i wspominała stojące wciąż żywo przed oczami walki powstańcze, rannych i zabitych kolegów, trudy, ale także drobne radości w tamtych dniach.

Medale z dyplomami wręczali dr Andrzej Zaorski i dr Halina Jędrzejewska. Wzruszający był moment dekorowania zakonnicy Anieli Wojdino, która mimo podeszłego wieku i inwalidztwa starała się przyjąć postawę zasadniczą, zapamiętaną z dawnych lat.

Uroczystość zakończyła się pieśnią powstańczą i krótkim wystąpieniem koleżanki Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej – sanitariuszki „Kamy”, słynnej uczestniczki zamachu na Kutscherę (dała sygnał rozpoczęcia akcji). „Kama” w imieniu koleżanek i własnym podziękowała za otrzymane medale.