<< powrót

Pamiętnik TLW 2015

Listopadowe uroczystości. Digno Laude

Wiesława GRANOWSKA

Listopadowe uroczystości.

Digno Laude

Dnia 26 listopada 2014 r. w salach Domu Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54 odbył się Wieczór Niepodległości.

Prezes prof. J. Jurkiewicz powitał zebranych podkreślając, że „w tym dniu szczególnym celem jest oddanie hołdu wszystkim tym, którzy sprawili, że obecnie żyjemy w Wolnej, Demokratycznej Polsce. Być może o wiele łatwiej by im było, gdyby wiedzieli, że ich marzenie się kiedyś spełni. Przez ostatnie 70 lat nie doświadczyliśmy w Polsce wojny – mamy to szczęście, ale to wszystko razem mieści się w kategorii dzieła naszych wielkich Polaków, dzięki którym mamy ten dar. W tym dniu chcemy oddać szacunek i podziękować ludziom, którzy bezpośrednio się do tego przyczynili”. Prezes szczególnie powitał Powstańców Warszawskich zaznaczając, że to jest ich Dom, ich kwatera, a dokładnie ich Dowódców, gdyż tu mieściła się konspiracyjna kwatera pułkownika „Montera”.

Następnie Prezes powitał Panie:

– Teresę Łatyńską z d. Potulicką – sanitariuszkę z batalionu „Wigry”,

– Barbarę Matys-Wysiadecką ps. „Baśka”, „Bomba” z kobiecych patroli minerskich KEDYWU okręgu AK.

Wśród szczególnie ważnych gości znaleźli się w tym dniu w salach Klubu Lekarza również:

– dr Halina Jędrzejewska – Prezes Związku Powstańców Warszawskich,

– prof. Jerzy Polański – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,

– dr Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej,

– dr Daniela Machnicka – z Koła Seniorów Okręgowej Izby Lekarskiej,

– dyr. Elżbieta Bielecka i Komendant Sławomir Korsan – reprezentujący Polski Czerwony Krzyż,

– dr Felicja Łapkiewicz – Sekretarz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,

– prof. Bibiana Mossakowska – Wiceprzewodnicząca Sekcji Historycznej,

– prof. Andrzej Danysz,

– prof. Józef Sobczyński.

Prezes podkreślił, że ta chwila jest dla Towarzystwa szczególnie ważna, gdyż łączy się z ideą, która narodziła się we współpracy ze Związkiem Powstańców Warszawskich, ideą serdecznego podziękowania Żołnierzom Powstańczych Służb Sanitarnych. Była to jedna z najbardziej bohaterskich formacji, mimo że zawsze byli podziwiani i kochani, to jednak zawsze znajdowali się w cieniu żołnierzy. Podczas gdy żołnierze, nawet ci najsłabiej uzbrojeni, mieli możliwość oddania obronnego strzału, sanitariuszki mogły tylko dźwigać, a mimo to wynosiły rannych, opatrywały, pomagały i ginęły. Było to ogromne poświęcenie, ogromny dowód miłości i odwagi, wiedząc, że oddziały niemieckie nie oszczędzały lekarzy i sanitariuszek, nie odstępowały rannych. Prezes zaznaczył, że w tym dniu właśnie takich ludzi Towarzystwo pragnie uhonorować i chce to uczynić możliwie jak najbardziej uroczyście. Dlatego specjalnie dla odznaczanych w tym dniu Pań Prezes poprosił obecnych o powstanie i o odegranie Gaude Mater Polonia.

Następnie wyraził szczerą nadzieję, że odegraną pieśń usłyszał również niedawno zmarły dr Andrzej Zaorski.

Prof. J. Jurkiewicz poprosił Prezes Związku Powstańców Warszawskich – Halinę Jędrzejewską oraz Sekretarz Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Wiesławę Granowską o pomoc przy wręczeniu edalu Digno Laude – „Godnemu Chwały” odznaczonym Paniom Teresie Łatyńskiej i Barbarze Matys-Wysiadeckiej. Dr Halina Jędrzejewska odczytała treść dyplomu:

„Wyrazy uznania i wdzięczności dla Żołnierza Powstańczych Służb Sanitarnych za męstwo i poświecenie”.

Dyplomy podpisali Prezes Jerzy Jurkiewicz i Sekretarz Wiesława Granowska.

Następnie dr Halina Jędrzejewska podkreśliła, że: „od wielu lat Związek Powstańców Warszawskich współpracuje z Towarzystwem Lekarskim Warszawskim, szczególnie z Panem Prezesem i Panią Sekretarz. Jesteśmy z tej współpracy szczególnie zadowoleni. Zrobiliśmy już razem wiele rzeczy ważnych dla młodego pokolenia, dla pamięci Powstania Warszawskiego, dla etosu Powstania Warszawskiego. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Związek Powstańców Warszawskich przygotował dla Osób i Stowarzyszeń na 70-lecie Powstania Warszawskiego medal będący dowodem naszej wspaniałej współpracy, będący naszym podziękowaniem”. Medal został przekazany na ręce prof. Jerzego Jurkiewicza oraz dr Wiesławy Granowskiej.

Prezes serdecznie podziękował. Następnie poprosił przedstawicieli PCK – dyrektor Elżbietę Bielecką i Komendanta Sławomira Korsana o przedstawienie wspólnej inicjatywy, która stanowi jeden z elementów współpracy o jakiej wspomniała dr Halina Jędrzejewska.

Dyr. Elżbieta Bielecka: „Z inicjatywy prof. Jerzego Jurkiewicza Prezesa Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego oraz prof. Jerzego Kotowicza Prezesa Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK, w tym roku został powołany do życia Ochotniczy Korpus Opiekuńczy OKO. Wychodząc z tą inicjatywą, oprócz działań statutowych, skupiamy się na pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. OKO już funkcjonuje. W skład Korpusu wchodzą Siostry PCK oraz wolontariusze. Nasze działania skierowaliśmy najpierw do Powstańców Warszawskich – jako wyraz naszego szacunku i wdzięczności. Dziękuję.”

Prezes podziękował dyr. E. Bieleckiej i Mazowieckiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK.

W dalszej części uroczystości studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie wykonali pieśni polskie i pieśni niepodległościowe. Koncert rozpoczęła pieśń „Ułani, ułani, malowane dzieci”, następnie pojawiły się takie utwory jak „Melodia” i „Życzenie” autorstwa F. Chopina, „Piechota”, „Gdy ostatnia róża zwiędła” Ignacego Jana Paderewskiego do słów Adama Asnyka, „Pierwsza Kadrowa”, „Stary Kapral” i „Prząśniczka” Stanisława Moniuszki oraz „Pierwsza Brygada”.

Prezes podziękował wszystkim przybyłym i zaprosił na poczęstunek w kuluarach.