<< powrót

Lekarze Powstania Warszawskiego

Lista Lekarzy i Medyków pełniących obowiązki lekarzy w Powstaniu Warszawskim 1944 (T-V)

LISTA  LEKARZY  i MEDYKÓW  PEŁNIĄCYCH  OBOWIĄZKI  LEKARZY

w POWSTANIU WARSZAWSKIM 1944

dr TABEŃSKI   Zbigniew„Łada”

Szpital Dziecięcy ul. Kopernika 43. Komendant szpitala polowego batalionu Gustaw,

od 18.09.1944 Szpital Wolski.

dr TARKOWSKI  Witold

współorganizator koła PCK na Mokotowie 20.08.1944

dr TARNAWSKI   Stefan „Tarło” ppłk

Ur. w 1897 w Humaniu na Ukrainie. Komendant POW w Humaniu, uczestnik wojny polsko – bolszewickiej w 1920 roku, lekarz 43 pułku ”Bajończyków”, 21 pułku ”Dzieci Warszawy”, 1 pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Ranny w kampanii wrześniowej. Po ucieczce z niewoli niemieckiej działał w Tajnej Organizacji Wojskowej, od marca 1943 roku d-ca Kedywu Okręgu Krakowskiego.

W Powstaniu szef sanitarny grupy Północ. Po przejściu do Śródmieścia, komendant szp.pol. przy ul. Śniadeckich 17 (ewakuowanego Szpitala Maltańskiego).

Odznaczony VM V klasy oraz czterokrotnie KW.

Po wojnie komendant Okręgowego Szpitala Wojskowego Nr 1 w Warszawie.

dr TCHÓRZNICKI  Radzisław

ur. 1896, dyplom 1924, szpital w lecznicy „Sano” – ul. Lwowska 13

dr TELIGA   Feliks

Ur. w 1911 r.  zm.1952 r. w Zamościu i pochowany na  cmentarzu Stary Zamość.Czas Powstania Warszawskiego 1944 r. spędził w Szpitalu Dzieciątka Jezus, przydzielono mu pomieszczenie w którym mieszkał . Był to niski parter u zbiegu ul. Chałubińskiego i Nowogrodzkiej. Po Powstaniu znalazł się w Brwinowie. Potem w Szpitalu Dzieciątka Jezus – odbywał praktyki  także zastępstwa i sprawował wolontariat w innych miejscowościach jak Pruszków i Żyrardów.Dyplom lekarza uzyskał w 1945 r.W czasie 1945 – 30.VI.1948 r pracował w Instytucie Chirurgii Urazowej w  Warszawie prowadzonym przez profesora Adama Grucę.Próbnie od 1. VII.1948 do 30.X.1948 podjął stanowisko dyrektora Powiatowego Szpitala  w Działdowie. Z dn.1 XI zrezygnował. Wolał wykonywać pracę lekarza od funkcji zarządzającego. Po powrocie do Warszawy i ulubionego zawodu podczas siódmej operacji wykonanej przez niego tego dnia, z przemęczenia traci przytomność i walczy o życie. Potem pracował jeszcze 1950-1951  w Szpitalu św. Ducha w Warszawie.Stopień doktora medycyny uzyskał w 1951 r.

 

dr TETER  Jerzy „Pigoń”  por.

Ur. w 1912, dyplom 1937. Wychowanek Korpusu Kadetów Nr 1 we Lwowie, w latach 1929 – 1930 redaktor naczelny czasopisma ”Orlęta” we Lwowskim Korpusie Kadetów. W 1937 roku ukończył jednocześnie medycynę na Uniwersytecie Warszawskim i Szkołę Podchorążych w CWSan w Szpitalu Ujazdowskim, dyplom lekarza 1938, ginekolog. Uczestnik kampanii wrześniowej, internowany na Litwie, uciekł w 1940 roku. Zaprzysiężony w 1943 roku, uczestniczył w szkoleniu kadry sanitarnej AK.

W latach 1941 -1944 pracował w klinice ginekologicznej Szpitala Dzieciątka Jezus.

W Powstaniu szef sanitarny Podobwodu Śródmieście Północne. Szef służby sanitarnej zgrupowania Gurt, szp.pol. przy ul. Złotej 22. Po kapitulacji szef pociągu sanitarnego do obozu lazaretu w Gross – Lübars. Po wyzwoleniu lekarz II korpusu sanitarnego I Dywizji Pancernej WP, zorganizował szpital ginekologiczno – położniczy w Papenburgu dla Polek, więźniarek obozów.

p.o. lek. TOCZKOWSKI  Edmund

Szpital Karola i Marii. Potem Szpital Wolski.

dr TOKARSKI

Chirurg w szp.pol. w Warszawskiej Szkole Pielęgniarek – ul. Koszykowa 78.

prof. dr TOMASZEWICZ  Wincenty

ur. 1876, dyplom 1899, chirurg, Szpital Jana Bożego

dr TOMASZEWICZOWA

Szpital Jana Bożego

dr TOMASZEWSKA   Hanna

szp.pol. przy ul. Śliskiej 51, ewakuowany do Milanówka

dr TOPOLEWSKA   Stefania

poległa

dr TOWPIK   Józef

ur. 1908, dyplom 1935, PS przy ul. Brackiej 22

dr TRAWIŃSKI    Stanisław

Szp.pol. w budynku ZUSu – ul Czerniakowska 231.

Poległ 13.09.1944 w czasie wykonywania operacji, podczas bombardowania szpitala.

dr TREMBIŃSKA  -KURMANOWICZ  Halina  „dr Henryka”

Ur. 1910 w Warszawie, stomatolog. Szpital w budynku ZUS-u przy ul. Czerniakowskiej 231.

Komendantka oddziału zakaźnego szpitala polowego Nr 3 przy ul. Okrąg 4A

(następnie ul. Okrąg 2), mieszczącego się przy ul. Wilanowskiej 24

(następnie ul. Wilanowska 18/20).

dr TRENKNER   Mieczysław

Chirurg. Lekarz zgrupowania Krybar. Szpital ewangielicki –  ul. Królewska 35.

dr TRENKNER – CHMIELEWSKA

Szpital ewakuacyjny – ul. Złota 22.

dr TRUSOW – KULIŃSKA   Halina

VI Obwód AK

dr TRZASKOWSKI Stanisław

Ur. w 1906 r. w Jarosławiu. Dyplom 1930. CWSan. Rentgenolog. Wykładowca radiologii na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. W Powstaniu szpital na ul. Śliskiej 51.

dr  TUZ  Jerzy por.

ur. w 1910 r. w Łukowie, po Powstaniu w Gross-Lübars

Dr Jerzy Tuz podczas Powstania operował jako chirurg w szpitalu polowym w budynku PKO, potem w szpitalu polowym w oficynie budynków Wilcza 10/Hoża 13.

dr TULCZYŃSKA    Helena

Reduta Kaliska (budynek Monopolu Tytoniowego, ul. Kaliska 11)

dr TULCZYŃSKI    Marian

Reduta Kaliska (budynek Monopolu Tytoniowego, ul. Kaliska 11)

dr TULEJA   Kazimierz „Góral”  ppor.

Lekarz batalionu Chrobry I, po Powstaniu oflag VIIA

dr TURSKI   Zbigniew„Obuch” ppor.

ur. 1914, dyplom 1939, od 1942 lekarz naczelny rejonu Saska Kępa, komendant szpitala przy ul. Obrońców 25, potem komendant szp.pol. przy ul. Saskiej 101

dr TURSZ-TURYŃSKI    Dawid

zgłosił się ochotniczo w pierwszych dniach Powstania, szp.pol. Nr 100

dr TUZ   Stanisław

Szp.pol. przy ul. Kruczej 11.

Dr Stanisław Tuz pracował do końca 1920 r. jako lekarz wojskowy w stopniu majora w Szpitalu Ujazdowskim, z przyczyn zdrowotnych przeszedł do pracy w otwartej służbie zdrowia.  W Powstaniu pracował w szpitalu polowym przy Kruczej 11,  mieszkał przy Kruczej 7.

dr  TYLICKI    Mieczysław

Szpital św. Rocha.

dr TYSZKIEWICZ-KIEŁBASIŃSKA    Jadwiga

ewakuowana z Warszawy, od 12.08.1944 dyrektor szpitala chirurgicznego w Milanówku w willi „Perełka”

dr TYSZKÓWNA    Zofia

szp.pol. przy ul. Jasnej 10, następnie szp.pol. przy ul. Chmielnej 20

dr UJAZDOWSKI

dr ULISZEWSKI   Florian „Oaza”

Komendant szp.pol. przy ul Powsińskiej 7.

dr UNISZEWSKI   Adam  „Julian”

komendant szp.pol. w Instytucie Weterynarii przy ul. Grochowskiej

dr USZKIEWICZ    Leon

Szpital Jana Bożego, potem przy ul. Długiej 7, szp.pol. przy ul. Freta 10 w  kościele św. Jacka.

dr USZYCKI   Władysław „Przemysław” por.

ur. 1905, dyplom 1932,

szp.pol. w gmachu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Smulikowskiego

dr VITALI – KAMIŃSKA   Maria „Rysia”

Stomatolog. PS –  ul. Moniuszki, następnie szpital „Architektura” – ul. Koszykowa 31 (obecnie 55).

dr VITALI   Mirosław„Jerzy” ppor.

ur. 1914, dyplom 1938, lekarz naczelny IV Rejonu I Obwodu,  PS przy ul. Moniuszki,

następnie szpital „Architektura” – ul. Koszykowa 31 (obecnie 55)

p.o. lek. – pełniący  obowiązki  lekarza

PS – punkt sanitarny

GPO – główny punkt opatrunkowy

szp.pol. – szpital polowy

CWSan. – Centrum Wyszkolenia Sanitarnego

WSOP – Wojskowe Służby Ochrony Powstania

WSK – Wojskowa Służba Kobiet

BPO – batalionowy punkt opatrunkowy