<< powrót

Lekarze Powstania Warszawskiego

Lista Lekarzy i Medyków pełniących obowiązki lekarzy w Powstaniu Warszawskim 1944 (Pa-Po)

LISTA  LEKARZY  i MEDYKÓW  PEŁNIĄCYCH  OBOWIĄZKI  LEKARZY

w POWSTANIU WARSZAWSKIM 1944

 

dr PACHO  Aleksander

ur. 1912, dyplom 1937, szp.pol. przy ul. Hożej 13,

po wojnie Wiceminister Zdrowia i Opieki Społecznej

dr PACIORKOWSKA

dr PACYŃSKI  Adam „Wilk”

ur. 1912, dyplom 1937, szpital zapasowy ”Struga”  przy ul. Chmielnej 36

dr PACZKOWSKI  Alfred „Wania”

ur. 1909, dyplom 1935, cichociemny, oficer ”Wachlarza”, oddelegowany przez KG AK 

jako oficer łącznikowy na prawy brzeg Wisły do dowództwa Armii Radzieckiej

dr PAKULSKA – BARCZOWA   Józefa

ur. 1910, dyplom 1936, Szpital św. Stanisława

dr PAPIESKI  Zbigniew „Strumień”

ur. 1893, dyplom 1928, inwalida z I wojny światowej (amputowana kończyna dolna),

komendant szp.pol. Nr 100 (Klasztor SS Zmartychwstanek)

dr PASTWA  Henryk

ur. 1905, dyplom 1932, chirurg, Szpital Przemienienia Pańskiego

prof. dr PASZKIEWICZ  Ludwik

Ur. 1878, dyplom 1904. W czasie okupacji brał udział w  tajnym nauczaniu medycznym,

w  Powstaniu szp.pol. przy ul. Mokotowskiej 55.

Po wojnie profesor AM  w Warszawie, członek rzeczywisty PAN.

dr PAWLAK   Bolesław„Bolek”

PS przy ul. Wspólnej 50

p.o. lek. PAWŁOWSKI  Leopold „Atom”

ur. 1918, lekarz kompanii K2 batalionu Karpaty

dr PAYRBRUNE  Jan

internista, jeniec obozu w Zeithain

dr PERTKIEWICZ  Marian ”Jan”

Chirurg. Ur. 1909 w Sieradzu, Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1936 roku, powołany do wojska służył w różnych jednostkach, w 1939 roku w  5 Pułku Artylerii

w Dęblinie. Dyplom odebrał w 1940 roku, w czasie okupacji pracował jako chirurg w Szpitalu

św. Ducha. Na godzinę ”W” miał przydział do zgrupowania Żywiciel. Wybuch Powstania zaskoczył go w domu przy ul. Filtrowej 73. Nie zdążył opuścić mieszkania, aby udać sie na wyznaczony punkt koncentracji swego oddziału na Żoliborzu. Zorganizował prowizoryczną salę operacyjną na parterze – w mieszkaniu dr Kalinowskiego (wyposażenie przeniesiono z jego gabinetu na II piętrze).

Na tej sali wykonywał zaopatrzenia ran, wykonał amputację ramienia po postrzale (piłką stolarską). Wykonał również  laparatomię jamy brzusznej z powodu postrzału. 8.08.1944 wypędzony przez Niemców z domu, w tłumie mieszkańców Ochoty dotarł przez Zieleniak do Pruszkowa. Stamtąd przy pomocy polskiego personelu medycznego zdołał dotrzeć do znajomych w Brwinowie.  Nawiązał kontakt z miejscowym lekarzem, który z ramienia RGO organizował pomoc dla  zakaźnie chorych. 20.08.1944 został kierownikiem szpitala, a następnie współorganiozwał wraz z komitetem RGO szpital chirurgiczny. Było to możliwe w związku z przewiezieniem  do Brwinowa przez

dr Józefa Granatowicza wyposażenia leczniczego.

Szpital mieścił się w budynku przy ul. Łowickiej 2. Oficjalnie był to szpital RGO – Brwinów, nieoficjalnie szpital ”Omega” w Brwinowie. Kierowano tu ciężko rannych w Powstaniu.

dr PERZANOWSKI  Mieczysław„Miecio”

chirurg, komendant Szpitala Przemienienia Pańskiego,

organizator i komendant szpitala przy ul. Kowelskiej 1

dr PERZYŃSKI   Jan „Szczerba” mjr

szp.pol. przy ul. Mariańskiej 1

dr PETRYNOWSKA  Hanna „Rana” ”Maria”

Ur. 1901, córka Józefa, pediatra.

W Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie została zorganizowana wśród pracowników grupa zaprzysiężonych w AK  żołnierzy o nazwie PWB/17/S, w której uwzględniono pion sanitarny wcześnie przygotowywany na godzinę ”W”.

Po aresztowaniu lekarza fabrycznego PWPW jego funkcję objęła żona –

dr. Hanna Petrynowska, tuż przed Powstaniem zaprzysiężona w AK  została mianowana szefem sekcji sanitarnej PWB/17/S.

W czasie Powstania punkt sanitarny w PWPW przekształcono w mały szpital. Podczas opuszczania budynku PWPW przez załogę powstańczą,  dr Hanna Petrynowska dobrowolnie została z ciężko rannymi.

Poległa w czasie wykonywania obowiązków lekarza w dniu 28.08.1944. Odznaczona VM V klasy.

dr PETZEL  Ryszard „Obst” kpt..

ginekolog, lekarz naczelny i komendant szp.pol. na Mariańskiej 1 – zgrupowanie Chrobry II

dr PĘSKA -MIZERKOWA   Zofia Joanna

ur. 1898 na Podolu, dyplom 1927, szp.pol. w  budynku ZUSu – ul. Czerniakowska 231,

zginęła w czasie bombardowania szpitala 13.09.1944

doc. PIASECKA – ZEYLANDOWA  Eugenia

bakteriolog, Szpital Wolski

dr PIASECKI  Józef Marian

Chirurg. Ur. 1894 w Stanisławowie, powiat miński. Ukończył gimnazjum Wojciecha Górskiego

w Warszawie w 1912 roku, studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego

i Warszawskiego, dyplom lekarza uzyskał w 1923 roku na Uniwersytecie Warszawskiem.

W 1936 roku, drogą konkursu zostaje ordynatorem oddziału chirurgicznego Szpitala Wolskiego, który w tym czasie przenosi się z ul. Wolskiej na ul. Płocką 26.

Chlubą dr. Józefa Piaseckiego było zorganizowanie wzorowych sal operacyjnych, dobrze wyposażonych w instrumenty i aparaturę. Wiele czasu poświęcał zagadnieniom gruźlicy. Stworzył także Poradnię dla Gruźlicy Kostno – Stawowej, pozostając ordynatorem oddziału chirurgicznego.

Uczestniczył w kampanii wrześniowej, po kapitulacji wrócił do pracy i w styczniu 1940 roku został dyrektorem szpitala, pozostał także ordynatorem oddziału chirurgicznego. Brał czynny udział w pracy konspiracyjnej. Po aresztowaniu grupy lekarzy (dr Janina Misiewicz,

dr Mieczysław Ropek, dr Jan Wójcikiewicz) starał się o uwolnienie aresztowanych

– z pomyślnym wynikiem.

Przygotowuje szpital na czas powstania, w obszernych magazynach szpitala zostają zgromadzone ogromne zapasy materiałów opatrunkowych i leków. Sala operacyjna została zaopatrzona

w dodatkową instalacje elektryczną pozwalającą na korzystanie ze światła w razie wyłączenia prądu z sieci miejskiej,

W dniu 1.08.1944 do szpitala przybywa tuż przed godziną ”W”, obejmuje dyżur w Izbie Przyjęć,  osobiście udziela pomocy rannym i rozsyła po oddziałach. Od pierwszego dnia Powstania cała dzielnica była pozbawiona prądu, jednak w szpitalu operacje, dzięki zainstalowanym akumulatorom, mogły odbywać się przez całą dobę.

Zamordowany po wejściu Niemców na teren szpitala

– wraz z prof. Januszem Zeylandem i kapelanem ks. Kazimierzem Ciecierskim

zastrzelony w gabinecie dyrektora szpitala w dniu 5.08.1944.

dr PIEKARSKA  Halina „Joanna”

stomatolog, referentka służby zdrowia WSK I Obwodu, komendant PS przy ul. Granicznej 10, poległa

dr PIEKARSKI

punkt opatrunkowy przy ul. Chłodnej 66

dr PIERACKA  Emilia

ur. 1890 we Lwowie, okulista

dr PIESIEWICZ   Zygmunt

Szpital Wolski, potem PS  przy ul. Freta

dr PIETRASZKIEWICZ  Kajetan „Kościerza” mjr

ur. 1896, dyplom 1924, komendant szpitala w budynku SS Elżbietanek – ul. Goszczyńskiego

dr PIĘTKA   Andrzej  „Butrym”

lekarz batalionu Golski

dr „Piotr”

PS Al. Ujazdowskie 37 – lekarz naczelny

dr PIOTROWSKA  Alicja „Krystyna”

chirurg, referat sanitarny III Rejonu I  Obwodu,

szpital „Architektura” ul. Koszykowa 31 (obecnie 55), batalion Golski

dr PIOTROWSKI Henryk

szp. pol. przy ul. Konopczyńskiego 3 – lekarz naczelny

p.o. lek. PIOTROWSKI   Kazimierz „Zadra”

lekarz zgrupowania  Gurt

p.o. lek. PIOTROWSKI  Jerzy  „Lulek”

lekarz oddziału Granat, Mokotów

dr PIOTROWSKI  Ładysław por.

ur. 1910, dyplom 1936, ordynator szpitala w gmachu Szkoły Pielęgniarskiej przy ul. Koszykowej 78

– filii Szpitala Dzieciątka Jezus,

poległ 14.08.1944 w czasie obchodu, zastrzelony przez snajpera niemieckiego

dr PLOCKER  Leon

ur. 1907, dyplom 1937, PS przy ul. Wilczej 13, po wojnie profesor Akademii Medycznej

dr POBIEŻYŃSKI   Mieczysław „Pobiega”

szp.pol. Żoliborza, PS w al. Zjednoczenia

dr PODNIESIŃSKA  Romualda

PS przy ul. Wspólnej 61

dr POGÓRSKI  Tadeusz „Morwa”

lekarz batalionu Gustaw,  komendant szp.pol. Nr 4 – ul. Kilińskiego 1/3, następnie szp.pol.

w klasztorze SS Sakramentek,  następnie PS przy ul. Piusa XI  24 (obecnie ul. Piękna) (budynek żeńskiego gimnazjum C. Plater-Zyberkówny)

dr POKRZEWIŃSKI   Stefan „dr Trzaska” kpt.

ur. 1897, dyplom 1932, szp.pol. przy ul. Śliskiej 51, naczelny lekarz zgrupowania Chrobry II

dr POLASKI  Waldemar

ewakuowany ze szpitala powstańczego do szpitala RGO w Komorowie

 dr POLSAKIEWICZ  Jerzy „Lamberty” ppor.

4 kompania Watra batalion Kiliński, budynek PWPW

dr POMPER  Maria por.

starszy lekarz 1 batalionu 9 pułku piechoty 3 Dywizji Piechoty im. Romulada Traugutta,

przeprawiła się 16.09.1944 na Czerniaków, PS przy ul. Solec 41,

poległa na przyczółku czerniakowskim

dr PONCZ  Aleksander „Antoni Kamiński” „dr Aleksander” kpt. sanitarny WP

Ur. 1899 w Zawierciu, dyplom 1925 na Uniwersytecie Warszawskim,

uczestnik kampanii wrześniowej w Armii Modlin, szef sanitariatu zgrupowania Kryska,

szp.pol. przy ul. Okrąg 2, poległ na ul. Wilanowskiej 2 w dniu 20.09.1944.

dr PONIATOWSKI  Józef

szpital ewakuacyjny PCK – ul. Wspólna 27

dr PORADOWSKA   Wanda „Wanda”

szp.pol. przy ul. Siennej 51 – klinika pediatrii przeniesiona z ul. Litewskiej

dr PORAJSKA  Zofia

szpital ewakuacyjny PCK do 22.10.1944 przy ul. Wspólnej 27

dr POSZWIŃSKA  Maria Monika

szp.pol. w budynku ZUSu przy ul. Czerniakowskiej 231

dr POTAPOWICZÓWNA   Józefa

ur. 1901 w Warszawie, pediatra, Szpital Karola i Marii

dr POTORECKI  Stanisław ”dr Negus”

ur. 1917 w Rypi, VI Obwód AK

dr POWIERTOWSKI   Hieronim

chirurg, Szpital Wolski

p.o. lek. – pełniący  obowiązki  lekarza

PS – punkt sanitarny

GPO – główny punkt opatrunkowy

szp.pol. – szpital polowy

CWSan. – Centrum Wyszkolenia Sanitarnego

WSOP – Wojskowe Służby Ochrony Powstania

WSK – Wojskowa Służba Kobiet

BPO – batalionowy punkt opatrunkowy