<< powrót

Lekarze Powstania Warszawskiego

Lista Lekarzy i Medyków pełniących obowiązki lekarzy w Powstaniu Warszawskim 1944 (L-Ł)

LISTA  LEKARZY  i MEDYKÓW  PEŁNIĄCYCH  OBOWIĄZKI  LEKARZY

w POWSTANIU WARSZAWSKIM 1944

dr LACHOWICZ Aleksander

szpital przeciwgruźliczy przy ul. Wilczej 29, następnie przy ul. Żurawiej 31

dr LACHOWICZ Maria

PS przy ul. Leszno 12

dr LANDY Aleksandra

Poradnia dla dzieci w V Kolonii WSM (Żoliborz)

dr LANGE Jadwiga

dyplom 1935, internista, Reduta Wawelska (ul. Wawelska 60/ Mianowskiego 15)

dr LANGE Roman

abolwent gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie, żołnierz AK,

w Powstaniu lekarz kilku szpitali polowych

dr LATKOWSKI Michał

 

dr LASKOWNICKA Zofia

ur. 1912, dyplom 1936, PS przy ul. Leszno 12 rozwinięty w lokalu Lecznicy Lekarzy Specjalistów

dr  LASKOWNICKI Stanisław

ur. 1892, dyplom 1924, PS przy ul. Leszno 12 rozwinięty w lokalu Lecznicy Lekarzy Specjalistów

dr LAUDAŃSKI

szp.pol. Nr 6 w restauracji ”Pod Krzywą Latarnią” przy ul. Podwale 25

dr LEBERT

 

dr LEIPUNER Michał  ”Władysław Skowroński” ”Skowronek”

AL, szp.pol. ”Blaszanka” ewakuowany do fabryki Citroëna.

Zastrzelony na pl. Narutowicza w dniu 27.09.1944, w czasie ewakuacji szp.pol. Nr 1 ”Blaszanka”.

dr LEJMBACH Zofia ”Róża”

ur. 1906, dyplom 1933, referentka sanitariatu WSK od 1942, szp.pol. przy ul. Moniuszki

dr LENCZEWSKA Maria ”Weronika”

PS przy ul. Elektoralnej

dr LENK Henryk „Bakcyl” ppłk

w kampanii wrześniowej szef sanitarny 8 Dywizji Piechoty, w AK od 1942,

w Powstaniu Szef Sanitarny Okręgu Warszawskiego

dr LENKIEWICZ Aleksander ”Kowalski”

lekarz kompanii O3 batalionu Olza pułku Baszta

dr LENKIEWICZ Tadeusz

szp.pol. przy ul. Śliskiej 51

dr Franciszek  ”Leopold”

zgrupowanie Chrobry II

dr LEWANDOWSKI Józef

Szpital Maltański

dr LEWICKI Zbigniew

urolog, szp.pol. w  lecznicy ”Sano” przy ul. Lwowskiej 13

dr LEWKOWICZ Halina

szp.pol. przy ul. Mariańskiej 1, zgrupowanie Chrobry II

dr LEŚKIEWICZOWA Janina

Reduta Wawelska (ul. Wawelska 60/ Mianowskiego 15)

dr LEŻEŃSKA Maria ”Maria”

PS przy ul. Hożej 39

dr LIDKE Ewa ”Janczar”

szp.pol. przy ul. Obrońcówa 23

dr LIPCZYŃSKA Olga ”Wila”

VI Obwód AK III Rejon

dr LIPIŃSKI Jan Klemens ”Kalina” por.

PS przy ul. Cecylii Śniegockiej, obsada lekarska sanitariatu zgrupowania Radosław na Czerniakowie

dr LIPSKA Irena

 

dr LITYŃSKA Janina

 

dr  LITYŃSKI Michał  kpt.

Ur. 1906, dyplom 1931, w okresie okupacji – gabinet fizykoterapeutyczny w Szpitalu Ujazdowskim.

Uczestnik konspiracji w Szpitalu Ujazdowskim.

W Powstaniu – organizator placówek medycznych w Śródmieściu Północnym dla ludności cywilnej,

trzy ambulatoria przy ul. Boduena, Wareckiej i Szpitalnej.

prof. dr LOTH Edward ”Gozdawa” płk

Anatom. Urodzony w 1894 roku, pochodził z ewangelickiej rodziny Lothów z Lotaryngii, która osiedliła się w Warszawie w XIX wieku. Wzrastał w atmosferze tradycji patiotycznych. Trzech stryjów poległo w Powstaniu Styczniowym. W 1902 musiał opuścić gimnazjum warszawskie za czynny udział w konspiracyjnych kółkach samokształcących. Maturę uzyskał w 1903 w Baku na Kaukazie.

W 1907 uzyskał stopień dr filozofii, a po studiach lekarskich w Bonn, Getyndze i Heildelbergu

w latach 1907-1912 otrzymał tytuł doktora medycyny. Interesował się antropologią i anatomią prawidłową. Prowadził działalność naukową na wielu uniwersytetach – w Bonn, Getyndze,  Heildelbergu i  we Lwowie. W 1915 został kierownikiem Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, które to stanowisko piatował do końca życia.

W 1939 roku Dowództwo Obrony Warszawy powołało profesora na komendanta I Szpitala Okręgowego. Z jego inicjatywy powstał w 1941 roku w Zamku Książąt Mazowieckich na terenie Szpitala Ujazdowskiego Zakład Przysposobienia Inwalidów i ośrodek prowadzący rehabilitację inwalidów. W czasie okupacji był współorganizatorem tajnego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykładał anatomię. Prowadził także konspiracyjne wykłady na Uniwersytecie Ziem Zachodnich

oraz oficjalnie w Szkole Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego doc. Jana Zaorskiego. Dwukrotny więzień Pawiaka. Uwolniony na skutek starań Władz Podziemia i rodziny.

Na czas Powstania mianowany szefem sanitariatu AK Obwodu V.

Kierował ambulatoriami szefostwa Wojsk Sanitarnych przy ul. Wejnerta.

Zginął 15.09.1944 w czasie bombardowania willi przy ul. Wejnerta [pracujące jako sanitariuszki żona Jadwiga  (lekarka) i córka Helena rówież zginęły tego samego dnia podczas nalotu].

Wśród wielu odznaczeń posiadał Krzyż Virtuti Militari  V klasy, pięciokrotnie Krzyż Walecznych, Krzyż Niepodległości oraz odznaczenia honorowe Czerwonego Krzyża.

dr LOTH Felicjan

Ur. 1914, syn Edwarda i Jadwigi, chirurg,

przez 4 lata (1941-1944) był więźniem Pawiaka,

gdzie pracował w szpitalu więziennym. Uwolniony tuż przed Powstaniem.

W Powstaniu – szp.pol. przy ul. Mokotowskiej 55.

dr LOTH Jadwiga

PS ul. Wejnerta i szp.pol. SS Elżbietanek,

zginęła 15.09.1944 w czasie nalotu na ul. Weinerta

dr LUBELSKI Jan por.

Śródmieście Południowe

dr LUBIŃSKA Zofia ”Róża”

komendantka  szp.pol. przy ul. Wspólnej 50

p.o. lek. ŁADA – ZABŁOCKI Olgierd ”dr Marian”

ur. 1922, szp.pol. Nr 100

dr ŁAGUNA Stanisław

 

dr ŁAMACZ

 

dr ŁAKOTA Andrzej por.

zgrupowanie Chrobry II

dr ŁAKOTA Jerzy

 

dr ŁAWRYNOWICZ Romuald

jeniec obozu w Zeithain

dr ŁĄCKI Mikołaj

ur. 1888, dyplom 1912, szpital zakaźny przy ul. Zgody

dr  ŁĄŻYŃSKA  Maria ”Boża Wola”

ur. 1912, dyplom 1938,

szp.pol w budynku SS Elżbietanek,

zginęła 28.08.1944 w czasie ostrzeliwania szpitala

dr ŁĄŻYŃSKI  Marian

chirurg, Reduta Kaliska (budynek Monopolu Tytoniowego, ul. Kaliska 11)

dr ŁOTKOWSKI Kazimierz

PS przy ul. Misyjnej

dr ŁOSKAZALEWSKA Celina ”Sabina” ”Sabinowska”

komendant PS Nr 104 przy ul. Czarnieckiego 26

dr ŁUKASIK Irena

 

dr ŁUKASIK Kamila

ur. w 1904 r. w Częstochowie, po Powstaniu w Gross-Lübars

dr ŁUKASIK Stefan

Szpital Dzieciątka Jezus

dr ŁUKASZCZYK  Franciszek

Onkolog. Dyrektor Instytutu Radowego. Uczestnik konspiracji w Obwodzie IV.

Szef szpitala podczas Powstania. Ocalił zapas radu, wynosząc go osobiście z miasta bez należytego zabezpieczenia, co stało się przyczyną śmiertelnej białaczki.

dr ŁUKASZEWICZ Julian

 

dr ŁYTKOWSKI Stefan

PS Nr 118 przy ul. Próchnika 2

szp.pol. Nr 100 ewakuowany na ul. Mickiewicza 34

dr ŁYSKAWIŃSKI Stanisław

komendant PS w restauracji ”Narcyz” – filia szpitala przy ul. Wspólnej 22

p.o. lek. – pełniący  obowiązki  lekarza

PS – punkt sanitarny

GPO – główny punkt opatrunkowy

szp.pol. – szpital polowy

CWSan. – Centrum Wyszkolenia Sanitarnego

WSOP – Wojskowe Służby Ochrony Powstania

WSK – Wojskowa Służba Kobiet

BPO – batalionowy punkt opatrunkowy