<< powrót

Lekarze Powstania Warszawskiego

Lista Lekarzy i Medyków pełniących obowiązki lekarzy w Powstaniu Warszawskim 1944 (E-G)

 

LISTA  LEKARZY  i MEDYKÓW  PEŁNIĄCYCH  OBOWIĄZKI  LEKARZY

w POWSTANIU WARSZAWSKIM 1944

dr  „Edmund”

PS przy ul. Wareckiej 11

dr  ENDELMAN – OJRZANOWSKI

chirurg, szp.pol. przy ul. Mokotowskiej 55

dr  FALENCIK Wacław

ur. 1896 w Warszawie, internista, Szpital Ujazdowski

dr  FALKOWSKA  Maria

szp.pol. Nr 118 (Żoliborz)

doc. FALKOWSKI  Adolf mjr rezerwy

ur. 1886, dyplom 1913, psychiatra, organizator i komendant Szpitala Jana Bożego,

komendant szpitala przy ul. Długiej 7

dr  FEDERMAN – MICHALSKI Michał Bolesław ”Michał”

dr  FENSKE Ferdynand

ur. 1887, dyplom 1913, Śródmieście Południowe

p.o. lek.  FERDYAN Jan ”Magister”

ur. 1913, dyplom 1936, farmaceuta, lekarz batalionu Bałtyk pułku Baszta,

zmarł z ran 29.08.1944

dr  FISZ  Stanisław

ur. 1892, dyplom 1918, komendant Szpitala ”Architektura” – w budynku Wydziału Architektury PW przy ul. Koszykowej 31 (obecnie Koszykowa 55)

dr  FITKAU Edward

dyplom 1930, ginekolog,

klinika ginekologiczno – położnicza przy pl. Starynkiewicza,

po wojnie dyrektor szpitala położniczego w Aninie

dr  FRANIO  Zofia ”Doktór”

ur. 1899, dyplom 1927, w konspiracji w służbie minerskiej Kedywu,

lekarz oddziałów powstańczych na Woli

dr  FRĄCKOWIAK

PS Złota 8 – Marszałkowska 120

dr  FRITZ Kazimierz mjr

ur. 1896, dyplom 1925, Szpital Ujazdowski

dr  FRŬHAUF Jadwiga

PS Nr 105 (Żoliborz)

dr  GACÓWNA Helena

pediatra, Szpital Karola i Marii, następnie Szpital Wolski

dr  GADOMSKA Helena ”Halszka”

III Rejon VI Obwodu AK (Praga)

dr  GADOMSKI Witold ”Marek”

PS przy ul. Zamienieckiej (w Ośrodku Zdrowia),

III Rejon VI Obwodu AK (Praga)

dr  GALEWSKA Irena

Szpital Dzieciątka Jezus

dr  GALEWSKA Zofia

szpital dziecięcy przy ul. Kopernika

dr  GALINOWSKA-WIDA Wanda

lekarz Śródmieścia, ewakuowana do szpitala w Krakowie

dr  GAŁCZYŃSKA – GĘBSKA Maria

szp.pol. zorganizowany 4.08.1944 przy ul. Mokotowskiej 51/53

dr  GAŁECKI  Wacław

lekarz szp.pol. w Śródmieściu

dr  GARLICKA Maria

PS przy ul. Misyjnej

dr  GARMADA Ludwik

szp.pol. Nr 104 przy ul. Czarnieckiego 26, następnie w Forcie Sokolnickiego,

gdzie został ranny 30.09.1944

dr  GAWROŃSKI  Włodzimierz

lecznica św. Józefa

dr  GĄSIOROWSKI Wiktor

ur. 1913, dyplom 1937, komendant PS Nr 117 przy ul. Krasińskiego 18

dr  GĄSESKI Wacław

ur. 1905, pediatra, ewakuowany ze Szpitalem Dziecięcym

doc. GERNER Klemens

szef sanitarny Obwodu V  (odcięty od przypisanego terenu działania),

szpital zakaźny przy ul. Chocimskiej 5/7

dr  GERWEL Tadeusz ”Odra” ppor.

ur. 1904, dyplom 1929, lekarz oddziału Szczupak Alfa marynarki wojennej KG AK, który

w godzinie ”W” miał za zadanie uruchomienie przepraw przez Wisłę oraz obsadzenie znajdujących się w porcie obiektów pływających, szp.pol. Śródmieście Południowe, Czerniaków,

jeniec obozu w Zeithain

dr  GERWEL Wacław  „Topór”

szp.pol. przy ul. Wspólnej 27

dr  GIEDROYĆ   Helena  „Lutka”

ur. 1908, z d. Roszkowska

batalion Bełt, d-ca punktu sanitarnego

dr  GIERAŁTOWSKI Stanisław kpt.

chirurg, Szpital Maltański, szp.pol. przy ul. Śniadeckich 17

dr  GERLECKI Stanisław

internista, lekarz szp.pol. w Śródmieściu, jeniec obozu w Zeithain

dr  GILEWICZ Zygmunt płk

chirurg, w konspiracji dyrektor Wydziału Zdrowia w Delegaturze Rządu,

w Powstaniu –  komendant szpitala zakaźnego przy ul. Hipotecznej, szpital zakaźny

przy ul. Boduena, następnie kierownik PS przy ul. Brackiej 22, w pierwszym okresie Powstania zorganizował szpital dla ludności cywilnej w gmachu więzienia przy ul. Daniłłowiczowskiej

dr  GIŁGUN Stanisław ”Stan” ”Stanisław Sikorski”

ur. 1895,  stomatolog, szpital w Fabryce Opakowań Blaszanych ”Blaszanka”

przy ul. Przemysłowej 19 ewakuowany przy ul. Czerniakowską 199,

poległ 12.09.1944 w czasie ostrzeliwania szpitala

dr  GIŻYCKA Irena

szpital w Warszawskiej Szkole Pielęgniarek przy ul. Koszykowej 78

dr  GLIŃSKA  Zofia

ur. 1893, dyplom 1923, Śródmieście Południowe

dr  GLIŃSKI Jan Bohdan ”Gbur” ”dr Jan”

ur. 1915 w Wiedniu, dyplom 1942 na  Uniwersytecie Warszawskim, lekarz batalionu Gurt, komendant szpitala przy ul. Nowogrodzkiej 34, od 29.08.1944 lekarz naczelny w Gorcach

p.o. lek  GŁODKOWSKI Kazimierz ”dr Zadra”

szp.pol. zgrupowania Gurt  przy ul. Złotej 58

dr  GŁOGOWSKA

szp.pol. Nr 3 przy ul. Okrąg 4A, poległa 19 IX 1944

dr  GŁOGOWSKI  Józef  ”Żubr” ppor.

ur. 1917, epidemiolog, zgrupowanie Kryska, z-ca szefa sanitarnego zgrupowania, Czerniaków, szpital ”Blaszanka”, przeprowadził na początku Powstania zwiad epidemiologiczny dotyczący budynków i  badania jakości wody, podjął działania zapobiegające epidemii czerwonki i duru,

poległ 18.09.1944 przy ul. Okrąg 2

mgr farmacji  GŁUCHOWSKI Włodzimierz

zgłosił się ochotniczo w pierwszych dniach Powstania deklarując gotowość obsługi farmaceutycznej szpitala Nr 104, przez cały czas istnienia szpitala wykonywał swoje zadanie zaopatrując szpital

w nie dające odczynów ampułkowane leki i płyny infuzyjne własnej produkcji

p.o. lek.  GODLEWSKA Krystyna ”Gozdawa”

ur. 1919 w Perszawie na Ukrainie,

Od 1942 w WSK AK,  w Powstaniu w V zgrupowaniu por. ”Siekiery”, następnie w zgrupowaniu Kryska, na początku Powstania w  szp.pol. w budynku Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Czerniakowskiej 231, następnie organizatorka i komendantka BPO przy ul. Czerniakowskiej 168, rozwiniętego w  szp.pol. Nr 2 ”Zagórna” – ul. Zagórna 9,

dyplom 1948, pediatra

dr GODLEWSKI Jan

PS przy ul. Hożej 39 i  Hożej 41

dr  GOLAKOWSKI Jan

chirurg, szp.pol. przy ul. Mokotowskiej 55

dr  GOLANOWSKI Henryk

ur. 1905, dyplom 1935

dr  GOLDMAN- ZABOROWSKI Jan Andrzej ”Andrzejewski” kpt.

lekarz naczelny Obwodu IV, PS przy ul. Filtrowej 62

dr  GOLECKI Mieczysław

szp.pol. przy ul. Kowelskiej 1

dr  GORCZYCKI Władysław  płk

PS przy ul. Brackiej 22

prof. dr GORECKI Zdzisław ”dr Zygmunt” kpt.

Ur. 1895 we Lwowie, internista.

Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytwtu im. Jana Kazimierza we Lwowie, uczestnik obrony Lwowa w 1918 roku i Kampanii Wrześniowej. W czasie okupacji w  komórce  konspiracyjnej

w Szpitalu Ujazdowskim, wykładowca tajnych uniwersytetów i w szkole doc. Zaorskiego,

od 1942 dyrektor personelu polskiego w Szpitalu Ujazdowskim,

w czasie Powstania komendant szpitala w budynku ZUSu przy ul. Czerniakowskiej 231,

zginął w czasie bombardowania szpitala 13.09.1944

dr  GOSPODAROWICZÓWNA Hanna

szp.pol w  zakładach ”Alfa-Laval” przy ul. Smulikowskiego

dr  GÓRECKI Roman

internista, PS przy ul. Złotej 22, jeniec obozu w Zeithain

dr  GÓRKA Edward 

internista, szpital PCK przy ul. Smolnej 6

p.o. lek. GÓRSKI Janusz  ”Januszek”

absolwent, szp.pol. przy ul. Wilczej 61

dr  GÓRSKI Kazimierz

ur. 1895, szp.pol. Nr 118 (Żoliborz) przy ul. Próchnika 2

dr  GÓRSKI Stanisław  ”Podhalanin”

VI Obwód AK (Praga)

dr  GÓRZOWA Hedda 

szp.pol. przy ul. Wspólnej 27, jeniec szpitala w Zeithain

dr  GRANATOWICZ Józef

Ur. 1901 w Moguncji, chirurg,

szpital ”Omega”, jako współwłaściciel ”Omegi” zdołał wywieźć z Warszawy wyposażenie lecznicy, dzięki temu zorganizowano w Brwinowie szpital chirurgiczny.

dr  GREGOROWICZ Lech

ur. 1914, pracował jako chirurg,

szp.pol. przy ul. Chełmskiej 19, następnie ul. Okrężna, następnie ul. Puławska 91

p.o. lek.  GRIGO Tadeusz

Czerniaków, szp.pol. ”Blaszanka”

dr  GROBELSKI  Michał mjr

ur. 1889, dyplom 1916, chirurg-ortopeda, szp.pol. przy ul. Śniadeckich 17, PS przy ul. Kruczej 12

dr  GROCHOWSKI Stefan  ”Wicek”

ur. 1912, dyplom 1939, chirurg, PS przy ul. Wspólnej 37, jeniec obozu w Zeithain

dr  GROMADZKI Henryk 

ur. 1886, ginekolog, Szpital im. ks. Anny Mazowieckiej

dr  GROMKOWSKI Jerzy 

sanitariat AL.

dr  GROMSKI Marceli

ur. 1884, dyplom 1909,

szpital dziecięcy przy ul. Kopernika, od 18.09.1944 Szpital Wolski.

prof. dr  GROTT Józef Wacław

ur. 1894, dyplom 1922, internista, szp.pol. przy ul. Wspólnej 27

dr  GRUCHALSKI Władysław  ”Dąb”

chirurg, szp.pol. w  Instytucie Weterynarii przy ul. Grochowskiej 272,

PS na Saskiej Kępie, szp.pol. przy ul. Obrońców 23

dr GRYGLEWICZ  Zygmunt 

figuruje na liście personelu szpitali powstańczych ewakuowanych do Krakowa

prof. dr  GRZYBOWSKI Józef Marian

chirurg, Szpital Wolski, rozstrzelany na Moczydle 5.08.1944

prof. dr  GRZYBOWSKI  Marian Piotr

ur. 1895, dyrektor kliniki dermatologicznej przy ul. Koszykowej 1

dr  GUBAREWSKI Cyryl kpt.

ur. 1905, dyplom 1930, Szpital Jana Bożego,

następnie szp.pol. w kościele św. Jacka przy ul. Freta 10 (filia szpitala przy  ul. Długiej 7)

dr  GUMIŃSKI  Wacław

ur. 1885 w Warszawie, szpital dziecięcy przy ul. Kopernika

dr  GUTKOWSKA Dobrosława

szp.pol. przy  ul. Śliskiej 51

dr GUTTMAN Ryszard

szp. pol. przy ul. Żurawiej 31

dr  GUTOWSKA  Zofia

ur. 1892, dyplom 1922, PS przy ul. Leszno 12

dr  GUTTNER Władysław

okulista, Szpital Dzieciątka Jezus

  

p.o. lek. – pełniący  obowiązki  lekarza

PS – punkt sanitarny

GPO – główny punkt opatrunkowy

szp.pol. – szpital polowy

CWSan. – Centrum Wyszkolenia Sanitarnego

WSOP – Wojskowe Służby Ochrony Powstania

WSK – Wojskowa Służba Kobiet

BPO – batalionowy punkt opatrunkowy