<< powrót

Lekarze Powstania Warszawskiego

Lista Lekarzy i Medyków pełniących obowiązki lekarzy w Powstaniu Warszawskim 1944 (A-B)

LISTA  LEKARZY  i MEDYKÓW  PEŁNIĄCYCH  OBOWIĄZKI  LEKARZY

w POWSTANIU WARSZAWSKIM 1944

dr ABDAJEW  Iwan

lekarz radziecki zbiegły z niewoli niemieckiej, w Powstaniu – szp.pol. przy ul. Mokotowskiej 55

dr ADAMSKI Jan

dyplom 1909, komendant szp.pol. przy ul. Drewnianej

dr „Adam

szp.pol. przy ul. Goraszewskiej 22

dr AFEK Maria

ur. 1911 Warszawa, anatomopatolog, Szpital Dzieciątka Jezus

dr ALEKSANDROW Dymitr

Szpital Dzieciątka Jezus

dr ALEKSIEJEW  mjr armii radzieckiej,

lekarz PS przy ul. Śliskiej 51, zgrupowanie Chrobry II

dr ALTENBERGER Stanisław

okulista, szp.pol. Nr 1,

po wojnie profesor, kierownik kliniki okulistycznej w Warszawie

dr AMBROS Zygmunt

ur. 1907, chirurg, Szpital św. Ducha

dr ANKUDOWICZ Stanisław płk

ur. 1890, laryngolog, w czasie okupacji w  Szpitalu Ujazdowskim,

w Powstaniu komendant szp.pol. ul. Hożej 24/26

p.o. lek. ANYŻEWSKI  Jan „Ostoja” „Janusz”

ur. 10.01.1922, batalion Miotła, komendant GPO przy ul. Wolność 14,

następnie szpitale Starówki – ul. Podwale 46 (filia szpitala przy ul. Długiej),

PS w restauracji „Pod Czarnym Łabędziem”, na Żoliborzu w szp.pol. przy ul. Śmiałej,

następnie szpital w Forcie Sokolnickiego, dyplom 22.01.1946, chirurg – ortopeda

dr ARCISZEWSKI Władysław

Szpital Maltański, następnie Szpital Wolski

p.o. lek. AROŃSKI  Antoni 

ur. 1916, PS przy ul. Wspólnej 27, jeniec szpitala w Zeithain,

po wojnie prof AM we Wrocławiu

dr ASKANAS  Zdzisław

ur. 1910, internista, dyplom 1936,

PS – Reduta Kaliska (budynek Monopolu Tytoniowego, ul. Kaliska 11),

udzielał pomocy ludności cywilnej – Śródmieście Południowe

dr BACHAŃSKA – KUŹNIECOW  Janina

ur. 1890, dyplom 1926,  szef sanitarny I Rejonu Ochoty, PS przy ul. Grójeckiej 45,

następnie szpital w Monopolu Tytoniowym przy ul. Kaliskiej 11 (Reduta Kaliska)

dr BACIA Kazimierz

ur. 1885, internista

dr BADMAJEW  Włodzimierz

ur. 1894, dyplom 1916, szp.pol. przy ul. Mokotowskiej 55

dr BADZIAK Tadeusz

szpital przy ul. Pierackiego 3/5,

od 9.09.1944 Szpital Wolski

dr BALICKA Jadwiga

ur. 1894, dyplom 1923,

PS przy ul. Dolnej 42 – wydzielony szpitalik dla chorych na czerwonkę

dr BALICKI Piotr

Szpital Dzieciątka Jezus

dr BANASIUK Wacław

ur. 1897, laryngolog, szp.pol. przy ul. Wilczej 9 i Żurawiej 31 (przeciwgruźliczy)

dr BARANOWSKI Edward

ur. 1886, dyplom 1932

dr BARANOWSKI Władysław

ur. 1890, szpital PCK przy ul. Jaworzyńskiej

dr BARAŃSKI  Rajmund

ur. 1894, dyplom 1917, pediatra,

komendant szp. pol. przy ul. Śliskiej 51 (szpital dziecięcy),

po wojnie prof AM, kierownik II Kliniki Pediatrii,

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej

dr BARCIKOWSKA Halina

lekarz stomatolog, Szpital Wolski

p.o. lek. BARCIKOWSKI  Władysław

ur. 1916, Szpital Karola i Marii, następnie Szpital Wolski,

po wojnie profesor AM, Wiceminister Zdrowia

dr BARCZ Edward ”Lancet” kpt.

ur. 1911, gimnazjum im Reja w Warszawie, dyplom 1940,  chirurg,

komendant szpitala w ”Sano”

dr BARCZ Jan kpt.

Szpital św  Stanisława,

poległ 5.08.1944

dr BARCZOWA  Józefa

szp. pol. przy ul. Śliskiej 51

dr BARTENBACH Bolesław ”Teofil” mjr

ur. 1897, dyplom 1923, internista,

komendant szpitala w ”Alfa-Laval”przy ul. Smulikowskiego,

następnie przy ul. Kopernika 13,  następnie komendant szp.pol. przy ul. Hożej 13,

jeniec obozu w Zeithain

dr BARTOSIAK Konstanty ”Antek”

lekarz weterynarii, zgrupowanie Chrobry II

dr BARTOSZEK  Tadeusz

lekarz szpitali na Pradze

dr BARTOSZEWSKI Hieronim

szpital PCK przy ul. Jaworzyńskiej/ Mokotowskiej 13 – komendant szpitala

dr BASIŃSKA  Dobrosława

szpital przy ul. Pierackiego 3/5,

od 9.09.1944 Szpital Wolski

dr BAUER E

Jugosławianin, udzielał pomocy głównie ludności cywilnej

we własnym mieszkaniu przy ul. Wilanowskiej 18/20

dr BAYER   Stanisław ”Leliwa”

ur. 1913, dyplom 1938, chirurg, absolwent CWSan, w kampanii wrześniowej lekarz Kresowej Brygady Kawalerii,w ZWZ -AK od 1.12.1940, w czasie okupacji w Szpitalu Ujazdowskim,

w Powstaniu – komendant szpitala przy ul. Wilczej 61, następnie jeniec obozu w Zeithain,

po uwolnieniu obozu – w II Korpusie,

po powrocie do kraju ordynator oddziału chirurgicznego na Dolnym Śląsku

dr BEAUPRE  Jadwiga kpt.

ur. 1902, dyplom 1936, w konspiracji w  WSK V Oddziału Sztabu

w KG AK, jeniec szpitala w Zeithain

doc. BECK  Henryk ”Nekander”

ginekolog, PS przy ul. Siennej 59 i PS przy ul. Twardej 15,

konsultował ciężkie przypadki w szp.pol. przy ul. Złotej 58 i 22,

”Robinson Warszawski”

dr BECKOWA Róża

ginekolog, PS przy ul. Siennej 59 i PS przy ul. Twardej 15,

”Robinson Warszawski”

dr BEDNARSKI Bogdan

Szpital Dzieciątka Jezus

dr BEER Wojciech

 

dr BELKE Janina

ur. 1915, SzpitalWolski

dr BELLERT Józef

szpital przy ul. Jaworzyńskiej 2

dr BEŁKOWSKI Jan

ur. 1895, internista, Szpital Dzieciątka Jezus

dr BEM Adam

szp.pol. w budynku ZUSu przy ul. Czerniakowskiej 231

dr BEREZA Natalia

lekarz szpitali w Śródmieściu

dr BĘTKOWSKI Tadeusz ”Tata” płk

naczelny chirurg szp.pol. przy ul. Wspólnej 27

dr BIAŁOKOZ Michał

ur. 1910, dyplom 1940, lekarz szp.pol. przy ul. Żurawiej 31, organizator szpitala powstańczego przeciwgruźliczego w Śródmieściu Południowym

dr BIEGAŃSKI  Eugeniusz ”Teodor” ppor.

ur. 1915, pułk Baszta, batalion Bałtyk

dr BIELECKA  Zofia ”Zofia”

ur. 1918, dyplom 1939, PS Nr 116A przy ul. Krasińskiego 16

dr BIELECKI  Tadeusz

ur. 1911, dyplom 1939, szp.pol. SS Zmartwychwstanek (Żoliborz),

szp.pol. w Forcie Sokolnickiego

dr BIELOBRADEK  Stanisław ”Zygmunt”

lekarz naczelny IV Rejonu VI Obwodu AK,

PS przy ul. Szwedzkiej (gmach OO Salezjanów)

dr BIERNACKI Andrzej

ur. 1904, internista, dyplom 1928, szp.pol. ”Sano” – ul. Lwowska 13

dr BIERNACKI  Tadeusz ”Poraj”

lekarz grupy Andrzej Kedywu, szp.pol. w gmachu PKO,

poległ 5.09.1944

dr BIESIEKIERSKA  Jadwiga ”dr Antonina”

okulistka, PS przy ul. Zielnej 13, następnie szp.pol. przy ul. Śliskiej 51

dr BLOCH  Tadeusz ”Mikrob”

lekarz szp.pol. na Mokotowie, lekarz kompanii B3 batalionu Bałtyk

dr BŁESZYŃSKI  Czesław Zbigniew ”Staruszek”

do 5.08.1944 szef sanitarny Żoliborza, następnie odcięty od terenu działania,

od 5.08.1944 szp.pol. Nr  203 Bielany, Zakład Wychowawczy ”Nasz Dom”,

lekarz naczelny

dr BOBER  Stanisław ”Ferr” por.

ur. 1911, dyplom 1931, szef sanitarny bazy Okęcie i lekarz II batalionu AL.

dr BOGDANOWICZ Jan

pediatra, Szpital Karola i Marii, następnie Szpital Wolski

dr BOGUSŁAWSKA – WOLSZCZAN  Maria

ur. 1891 w Gródku na Podolu, okulistka, szp.pol. Śródmieście Południe

dr BOGUSŁAWSKI Czesław

 

dr BOGUSŁAWSKI Sergiusz

poległ 2.08.1944 na ul. Hożej

dr BOGUSŁAWSKI Stefan

chirurg, Szpital Dzieciątka Jezus

dr BOGUSZ Józef

Ur. 1903, dyplom 1928, PS przy ul. Opaczewskiej.

Po upadku Ochoty współorganizator szpitala w  Ursusie.

dr ”Bohdan”

PS WSK Chmielna 13, lekarz naczelny

dr BOHDANOWICZ Franciszek

dyplom 1930, komendant szp.pol. przy ul. Furmańskiej 12

p.o. lek. BOJKO Marian

ur. 1916, kierownik ambulatorium przy ul. Śliskiej 51, AL,

po wojnie ortopeda w klinice AM w Warszawie

p.o. lek. ”dr Bolek”

absolwent CWSan, lekarz batalionu Czata 49,

zginął podczas bombardowania zgrupowania Radosław przy ul. Mławskiej

dr BONK Alfred mjr

radiolog, PS przy ul. Poznańskiej 11,

współorganizator pracowni radiologicznej w szpitalu w Zeithain

dr BÖHM Tadeusz por.

PS przy ul. Ludwiki 5, potem Szpital Maltański

dr BONDASZEWSKI  Stanisław

szp.pol. w gmachu przy ul. Odrowąża, lekarz VI Obwodu AK (Praga)

dr BORKOWSKI Roman

batalion Pięść kompania Zemsta

dr BORKOWSKI  Stanisław

zgrupowanie Kryska, szpital w budynku ZUSu przy ul. Czerniakowskiej 231

dr BORNSTEIN Roman ”Born” kpt.

lekarz naczelny  szp.pol. przy ul. Siennej 59 oraz Twardej 15,

szef sanitarny zgrupowania Chrobry II

dr BORUSIEWICZ Franciszek kpt.

chirurg, Szpital Ujazdowski, po tym ul. Chełmska 19 (szpital ewakuowany)

dr BRATKOWSKA-SZKLARSKA Zofia ”dr Barbara”

ur. 1914 w Wojtowcach, powiat Berdyczów, dyplom UW 1939,

w czasie okupacji przygotowywała na czas Powstania punkty sanitarne i szpitale polowe,

w Powstaniu zgrupowanie Gurt, szef sanitarny III Rejonu Śródmieście,

jeniec obozu Sandbostell

dr BRAUN Ryszard

Szpital Wolski

dr BRODOWICZ Eugeniusz  ”Roman”

szp.pol. przy ul. Daniłłowiczowskiej, następnie szp.pol. w hotelu ”Terminus” przy ul. Chmielnej

prof. dr BROKMAN Henryk

PS przy ul. Dolnej

dr ”Bronisław”

lekarz zgrupowania Gurt,

rozkazem Nr 31 gen. ”Montera” odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami

dr BRZOZOWSKA  Apolonia

lekarz szpitala przeciwgruźliczego zorganizowanego przy ul. Wilczej 29,

natępnie ewakuowanego na ul. Żurawią 31

dr BUDKIEWICZ Helena  ”Justyna”

ur. 1904 w Warszawie, dyplom 1930, WSK, WSOP, referat służby zdrowia,

Reduta Kaliska (budynek Monopolu Tytoniowego, ul. Kaliska 11), szpital przy ul. Jasnej, jeniec szpitala w Zeithain

dr BUDZYŃSKI  Bogdan

ochotnik w szpitalu prz ul. Karowej, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

i Poznańskiego, egzamin dyplomowy przed 1.05.1940,

dyplom 1946 Poznań

dr BULSKA Małgorzata

ginekolog- klinika ginekologiczna przy pl. Starynkiewicza

dr BURACZEWSKI  Olgierd ”Hotomnicki” kpt.

ur. 1903, dyplom 1933, szp.pol. przy ul. Mokotowskiej 55,

szef sanitarny II Rejonu  I Obwodu (Śródmieście)

dr BURAKIEWICZ Natalia ”Marta”

PS przy ul. Wspólnej 50

dr BURSKA Franciszka

PS w Instytucie Głuchoniemych (pl. Trzech Krzyży), rozwinięty w szp.pol,

w połowie września ewakuowany na ul. Mokotowską 55

dr „Burza

lekarz stomatolog

doc. BUTKIEWICZ Tadeusz

ur. 1881, dyplom1905, chirurg, w konspiracji współpraca z Kedywem na terenie Szpitala Przemienienia Pańskiego, w Powstaniu lekarz Szpitala Przemienienia Pańskiego,

pierwszy dziekan Wydziału Lekarskiego w Warszawie reaktywowanego 1.11.1944

p.o. lek. – pełniący  obowiązki  lekarza

PS – punkt sanitarny

GPO – główny punkt opatrunkowy

szp.pol. – szpital polowy

CWSan. – Centrum Wyszkolenia Sanitarnego

WSOP – Wojskowe Służby Ochrony Powstania

WSK – Wojskowa Służba Kobiet

BPO – batalionowy punkt opatrunkowy