<< powrót

Pamiętnik TLW 2009

Laudacja profesora Andrzeja Kierzka

Prof. Andrzej Śródka

Laudacja profesora Andrzeja Kierzka

Z prawdziwą radością przyjąłem wiadomość o wyróżnieniu Pana Profesora przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie medalem i dyplomem pierwszego prezesa tej szacownej Korporacji – Augusta Ferdynanda Wolffa. Medyczna społeczność warszawska uznaje tym samym Pańskie zasługi, jakie położył Pan, Szanowny Panie Profesorze, dla przedłużenia pamięci, a niekiedy i dla wydobycia z niepamięci, warszawskich otolaryngologów przełomu XIX i XX wieku. Artykuły, a zwłaszcza ksiązki na ten temat, to kamienie milowe na drodze poznania tych zagadnień!

Rzadki to wypadek, aby lekarze – wysokiej klasy specjaliści kliniczni, oddali całe swe serce historii medycyny. Bo przecież trzeba tu podkreślić, że jest Pan otolaryngologiem- praktykiem i także profesorem klinicznych podstaw fizjoterapii  w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jeszcze rzadszym wypadkiem jest zajmowanie się przez uczonych odległym sobie terytorialnie środowiskiem. Pan jest chwalebnym tego wyjątkiem! I chwalebnym wyjątkiem jest tu też Towarzystwo Lekarskie Warszawskie z Jego Prezesem, czcigodnym Profesorem Jerzym Jurkiewiczem, które dostrzegło w odległym, ale bliskim naszym sercom Wrocławiu, Człowieka, Lekarza, Uczonego, który tak wiele uczynił dla poznania dziejów warszawskiej medycyny, a mówiąc dokładniej – dla poznania dziejów Stolicy minionej epoki.

Równo trzy lata temu otrzymał Pan zasłużony, ale spóźniony, tytuł profesorski. Dziś, podczas tradycyjnych „Wolffianów”, Towarzystwo Lekarskie Warszawskie uroczyście wyróżnia Pana i Pańskie dokonania dyplomem i medalem swego twórcy. Znam bardzo dobrze Pański dorobek historyczno-medyczny i wiem, że to wyróżnienie jest całkowicie zasłużone. Chylę czoła przed Pana dziełem i dołączam się do zewsząd biegnących gratulacji.

VIVAT Profesor Laureatus.