<< powrót

Pamiętnik TLW 2015

Laudacja prof. Mieczysława Szostka

Witold MAZUROWSKI

Laudacja Prof. Mieczysława Szostka

Mieczysław Szostek urodził się 20.09.1933 r. w Legionowie. Ojciec był zawodowym oficerem Wojska Polskiego. W obronie Warszawy we wrześniu 1939 r. walczył w Dywizjonie Pociągów Pancernych. Po kapitulacji dostał się do niemieckiej niewoli. Rodzina wraz z innymi rodzinami wojskowymi została ewakuowana na wschód i dotarła jedynie do Siedlec. Tam też Mieczysław Szostek wraz z matką i dwoma braćmi przebywał w czasie wojny i po wyzwoleniu. W Siedlcach ukończył szkołę podstawową oraz Gimnazjum im. Bolesława Prusa, uzyskując maturę w 1951 roku.

W 1952 r. powrócił do Warszawy i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej, które ukończył w 1958 r.

W tym też roku wygrał konkurs i uzyskał etat w I Klinice Chirurgicznej Warszawskiej Akademii Medycznej, gdzie rozpoczął pracę lekarską, dydaktyczną i naukową, początkowo pod kierunkiem prof. Tadeusza Budkiewicza, a następnie prof. Jana Nielubowicza. W tejże klinice przeszedł wszystkie szczeble naukowe i stanowiska od asystenta do docenta.

W międzyczasie zdobył też specjalizację z chirurgii ogólnej angiologii oraz chirurgii naczyniowej. Był promotorem 17 doktoratów i opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych. Wypromował 24 specjalistów z chirurgii ogólnej oraz 19 z chirurgii naczyniowej.

W latach 1964-1965 przebywał na stypendium British Medical Council w Londynie, Edynburgu i Belfaście.

W latach 1975-1980 pracował w Klinice Chirurgicznej kierowanej przez prof. Jana Nielubowicza w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha 1.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1966 roku, zaś tytuł doktora habilitowanego osiem lat później.

W 1980 r. został powołany na stanowisko kierownika nowo powstałej Klinki Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej.

W latach 1981-1984 był wicedyrektorem Instytutu Chirurgii, a w latach 1985-1990 dyrektorem tego Instytutu.

Tytuł profesora uzyskał w 1985 r.

W latach 1985-1989 pełnił funkcję Konsultanta w Światowej Organizacji Zdrowia ds. Chirurgii Naczyniowej prowadząc szkolenia w Szwecji, Niemczech, Indiach, Chinach i Korei.

W latach 1990-1992 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Sercowo-Naczyniowej.

W 1990 r. został też wybrany na stanowisko Prezydenta European Society for Vascular Surgery.

W latach 1999-2002 pełnił funkcję Prorektora Akademii Medycznej w Warszawie ds. Inwestycji, Współpracy z Zagranicą i Regionem.

W latach 1995-2000 był członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej.

W okresie 2000-2008 pełnił funkcję Konsultanta Krajowego ds. Chirurgii Naczyniowej.

Równolegle czynnie działał w Samorządzie Lekarskim oraz w Stołecznej Radzie Narodowej – będąc początkowo członkiem zespołu Radnych Klubu Bezpartyjnego, przewodniczącym Komisji Zdrowia, a w latach 1978-1989 pełnił honorowo funkcję Przewodniczącego Stołecznej Rady Narodowej.

Należy zaznaczyć, iż był to pomyślny okres rozwoju Warszawy – wybudowano miedzy innymi: Trasę Łazienkowska i Wisłostradę, rozpoczęto budowę Metra oraz oddano do użytku szpitale: Kliniczny przy ul. Banacha i Bródnowski przy ul. Kondratowicza.

Podkreślić więc należy, iż szkolenie zawodowe i naukowe odbywał w USA, Szwecji, Niemczech i Francji, a wraz z zespołem kierowanym przez prof. J. Nielubowicza brał udział w tworzeniu Warszawskiego Centrum Transplantacyjnego, gdzie w 1967 r. dokonano pierwszego udanego przeszczepu nerki.

Pełniąc rozliczne funkcje kierownicze, był organizatorem wielu konferencji i sympozjów naukowych zarówno w kraju, jak i między innymi w Anglii, Niemczech i Włoszech.

Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych w języku angielskim. Był też Członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Kontynuując tradycje rodzinne w walce o niepodległość Ojczyzny – jest Członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, obecnie na stanowisku wiceprezesa Zarządu Głównego.

Jest też Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Chirurgów Angiologów (prezes), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (prezes) oraz European Society for Vascular Surgery (prezes) i European Vascular Forum (prezes).

Ostatnio poza tym, iż jest Członkiem Zarządu naszego Towarzystwa, jest również Przewodniczącym Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Posiada następujące odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi,

Krzyż Kawalerski,

Komandorski,

Komandorski z Gwiazdą,

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, a następnie

Medal Komisji Edukacji Narodowej,

Medal Pro Patria – Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,

Medal za Zasługi dla Armii Krajowej,

Zasłużony dla Warszawy,

Honorową Odznakę Inwalidy Wojennego.