<< powrót

Pamiętnik TLW 2014

Koleżanki i Koledzy!

Koleżanki i Koledzy

Od wybuchu Powstania Warszawskiego mija 70 lat. Było jednym z najtragiczniejszych epizodów w historii Polski i Polaków – było przykładem niewyobrażalnej ceny, jaką Narodowi przyszło zapłacić za pragnienie wolności.

O nią właśnie, o tę upragnioną, wymarzoną wolną Polskę, z największą determinacją, z największym poświęceniem, walczyli i ginęli Żołnierze Powstania. Swoją postawą, uporem i odwagą, swoją bezgraniczną ofiarnością, nadali słowu Ojczyzna znaczenie niezwykłe i wyjątkowe – jako wartości najwyższej i najważniejszej.

Zginęło tysiące, Ci którzy przeżyli, chociaż przeżyć, nie mieli prawa, byli potem więzieni, mordowani w ubeckich katowniach, poniżani i gnębieni.

A jednak, pomimo i wbrew wszystkiemu, trwali przy swoim. Trwali nieustępliwie z wiarą i głębokim przekonaniem, iż w ostatecznym rozrachunku prawda, dobro, szlachetność – zwyciężą, muszą zwyciężyć. Trwali z niewzruszoną wiarą, że wartości, o które walczyli, w imię których tak wielu poległo, jeszcze nie zginęły, trwali powtarzając niezmiennie – wolna, niepodległa, demokratyczna Polska żyje – póki my żyjemy.

Powojenny, trudny los Żołnierzy Powstania, ich zmagania z kłamstwem i obłudą sprawiły, że wbrew zamierzeniom obcego, narzuconego przemocą systemu, w świadomości kolejnych pokoleń Polaków przykład postaw Żołnierzy Powstania Warszawskiego został uznany i utrwalony jako symbol patriotyzmu i miłości Ojczyzny, stał się punktem odniesienia, drogowskazem, wzorem.

Składam w tym miejscu najserdeczniejsze podziękowania Pani doktor Halinie Jędrzejewskiej, która zgodziła się przyjąć funkcję Redaktora Naczelnego prezentowanego „Pamiętnika”, poświęconego w znacznej części pamięci Żołnierzy Powstania.

Dr Halina Jędrzejewska, Żołnierz Powstańczych Służb Sanitarnych, ps. „Sławka”, odznaczona wieloma wysokimi odznaczeniami wojskowymi i państwowymi, jest znanym, cenionym, zasłużonym lekarzem i społecznikiem, jest Wiceprezesem Związku Powstańców Warszawskich. Ale dla nas, dla członków Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, najważniejszym powodem do dumy i radości jest fakt, iż od wielu lat mamy zaszczyt cieszyć się Jej przyjaźnią i życzliwością.

Dziękujemy.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Jerzy Jurkiewicz

Prezes