<< powrót

Pamiętnik TLW 2007

Jubileusz TLW

Wiesława Granowska

Jubileusz TLW

Dnia 7 grudnia 2007 w Domu i Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej odbyły się obchody 186. rocznicy założenia Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania Gaudeamus igitur. Następnie Prezes Towarzystwa, prof. Jerzy Jurkiewicz, uroczyście powitał zebranych gości, wśród których znajdowali się m.in. pani minister Anna Gręziak, prof. Maciej Karolczak, pan generał Zbigniew Ścibor-Rylski, płk Edmund Baranowski,  pani dr Halina Jędrzejewska, prof. Mieczysław Szostek, prof. Wojciech Noszczyk prof. Zbigniew Czernicki, Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, pan dr Adam Czarnecki, pan dr Zbyszek Miller, prof. Jerzy Bidziński, prof. Stanisław Moskalewski, prof. Andrzej Danysz i dr Andrzej Zaorski.

Następnie Prezes zaprezentował zebranym dwutomowe wydawnictwo pt. Towarzystwo Lekarskie Warszawskie 1820-2005, historię Towarzystwa. Dzieło to, po ponad stu latach starań, oczekiwań, niepowodzeń, pomyłek, zostało w końcu przekazane do rąk środowiska lekarskiego.

Redaktorem naczelnym publikacji była  prof.  Zofia Podgórska-Klawe, a współautorkami dr Halina Dusińska, Joanna Mackiewicz, Magdalena Paciorek,  dr hab. Bożena Urbanek i Hanna Bojczuk.

Wszystkim tym osobom, a także pani redaktor Hannie Kołodziejskiej  i pani sekretarz Wiesławie Granowskiej złożył  najserdeczniejsze wyrazy podziękowania za ogromny trud włożony w przygotowanie tego dzieła.

Prof. Podgórska-Klawe przedstawiła zebranym układ ksiązki, dziękując za wkład pracy poszczególnym autorkom. Przypominała też słuchaczom o wcześniejszych, niezakończonych sukcesem próbach opracowania historii TLW, podejmowanych na przełomie XIX i XX wieku.

Prezes Jerzy Jurkiewicz  zaprezentował  sylwetki kilkunastu zasłużonych dla środowiska lekarskiego lekarzy, którzy własnym życiem budowali instytucję Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

W referacie zatytułowanym „Ludziom im Ojczyźnie”, ilustrowanym materiałem zdjęciowym, pan Profesor przypomniał pierwsze chwile Towarzystwa, jego założycieli, idee, jakie im przyświecały, a także warunki historyczne, w jakich przyszło im działać.

Wśród wspomnianych wybitnych przedstawicieli warszawskiej medycyny znaleźli się: prof. August Ferdynand Wolff, Franciszek Dybek, Karol Kaczkowski, W.Malcz i A.Janikowski, Wiktor Szokalski, Jan Bacewicz, Tytus Chałubiński, Polikarp Girsztoft, Józef Brudziński, Józef Czyżewicz, Marian Grzybowski, Franciszek Czubalski.

Wszyscy oni wnieśli ogromny wkład w rozwój Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Prezes przypomniał też trudne powojenne dzieje Towarzystwa i osoby, które przyczyniły się do jego ponownego rozkwitu.

Wszystkim tym wybitnym postaciom zadedykował pieśń Gaude Mater.

Następnie pan Prezes odznaczył dr. Andrzeja Zaorskiego najwyższym odznaczeniem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, medalem Augusta Ferdynanda Wolffa.

Laudację wygłosił prof. Kazimierz Łodziński.

Medal Augusta Ferdynanda Wolffa wręczył laureatowi Prezes TLW. Doktor Andrzej Zaorski wyraził swoje wzruszenie tą uroczystą chwilą i podziękował za wyróżnienie.

Przypomniał również zebranym sylwetkę prof. Mariana Grzybowskiego, który był prezesem Towarzystwa w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej.

 

Kończąc oficjalną część uroczystości, Prezes zaprosił zebranych gości na koncert muzyczny oraz koktajl.