<< powrót

Pamiętnik TLW 2007

Dziesiąte Wolffiana

Wiesława Granowska

Dziesiąte  Wolffiana
8 czerwca 2006 r.

Dziesiąte Wolffiana odbyły się 8 czerwca 2006 .

O godz. 15.30 prezes Jerzy Jurkiewicz  z towarzyszącymi mu osobami złożył kwiaty pod tablicą pierwszego prezesa TLW Augusta Ferdynanda  Wolffa, znajdującą  się na frontowej ścianie  Głównej Biblioteki Lekarskiej  na ul . Jazdów 6.

Dalszej uroczystości odbyły się w Domu i Klubie TLW przy ul. Raszyńskiej 54, na które przybyło liczne grono członów  TLW i zaproszonych gości.

Na wstępie Prezes Jerzy Jurkiewicz powitał zebranych, a szczególnie :

gen. Zbigniewa Ścibor -Rylskiego, prof. Stefana Wesołowskiego, prof. Mieczysława Szostka, przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, prof. Zdzisława Gajdę i prof. Andrzeja Śródkę oraz  doktora historii  Ryszarda Gryglewskiego z  Krakowa,  prof. Tadeusza Chruściela,  prof. Tadeusza Tołłoczkę,  prof. Marię  Farynę-Kobuszewską,  prof. Andrzeja Danysza,

panią  wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich   dr Halinę  Jędrzęjewską , panią minister dr Annę Gręziak, pana mjr. Edmunda  Baranowskiego, dr Andrzeja Zaorskiego,  Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dr Andrzeja  Włodarczyka, Dyrektora Instytutu Medycyny  Doświadczanej i Klinicznej prof. dr hab. med. Zbigniewa Czernickiego.

Po powitaniu gości   odegrano Gaudeamus igitur. Gdy pieśń  przebrzmiała,  prezes Jerzy Jurkiewicz poprosił gen. Zbigniewa Ścibor- Rylskiego Prezesa Związku Powstańców Warszawskich  o zajęcie  zaszczytnego miejsca na początku sali. Generał   został odznaczony medalem  A.F. Wolffa. Laudację wygłosiła

dr Halina Jędrzejewska, która przedstawiła życiorys laureata,  jego losy przedwojenne, lata okupacji,  piękną kartę działalności konspiracyjnej i udział w Powstaniu Warszawskim.   Następnie  prezes Jerzy Jurkiewicz i  sekretarz dr Wiesława Granowska wręczyli   medal  A. F. Wolffa.

Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski podziękował za otrzymane odznaczenie.

Powiedział, że ten medal jest wyróżnieniem  dla wszystkich  którzy walczyli o odzyskanie wolności.

On otrzymał najwyższe odznaczenie  czyli życie. To,  że  przeżył Powstanie i wojnę, zawdzięcza  szczęściu , którego nie opuszczało. Opowiedział niezwykłą historię  swojej ucieczki  z obozu.

Po dekoracji  odbył się 20 minutowy koncert,  wykonany przez dwóch młodych artystów z Akademii Muzycznej: Andrzeja Słobotnika–fortepian i Artura Śmigielskiego-skrzypce.

Wykonali oni   utwory Fryderyka Chopina, Jana Maklakiewicza  i  Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Następnie  zgodnie z programem uroczystości

prof. dr hab. med.  Jerzy Bidziński przedstawił sylwetkę  prof. Jerzego Choróbskiego, pioniera i twórcy neurochirurgii polskiej,  członka Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Wykład  uzupełniały fotografie  pokazane na ekranie.

Prof. dr hab. med. Jerzy Choróbski założył w 1935  pierwszy w Polsce oddział neurochirurgii.   Inicjatorem powołania oddzielnego  oddziału  był prof. Kazimierz  Orzechowski.    W ówczesnym środowisku lekarskim było wielu przeciwników jej powstania,  ale  to zadanie się udało.  Oddział  został założony w szpitalu przy  ul. 6 sierpnia 37  ( obecnie ul. Nowowiejska ).  Pierwszymi  współpracowników prof. Jerzego Choróbskiego   byli  dr Adam Kunicki i  dr Ernest Ferens.

Prof. Jerzy Choróbki był dobrze przygotowany do objęcia tego stanowiska, ponieważ odbył liczne staże w wiodących ówcześnie ośrodkach w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Na uwagę zasługuje fakt , że 22 listopada 1938  na posiedzeniu naukowym Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego razem z dr. Adamem Kunickim i dr. Edwardem Ferensem przedstawił 5 przypadków leczenia nowotworów układu nerwowego.  Pozostawił całe grono wspaniałych lekarzy, swoich wychowanków.

Prof. Jerzy Jurkiewicz podziękował prof. Jerzemu Bidzińskiemu za interesujące ukazanie  twórcy polskiej  neurochirurgii.

Profesor  dr hab. med.  Wojciech Noszczyk  zaprezentował   10. tom „Pamiętnika  TLW”, poświęcony chirurgii , którego był redaktorem.

Prezes Jerzy Jurkiewicz podziękował prof. Wojciechowi Noszczykowi za omówienie  10. tomu „Pamiętnika TLW” i  przypomniał , że TLW dziękuje zmarłemu

prof. Januszowi Kapuścikowi za  nieoceniony wkład w  ukazane się pierwszego po wojnie tomu ‘’Pamiętnika TLW”.

Na tym zakończono doroczną uroczystość. Prezes zaprosił zebranych  na   poczęstunek  przygotowany przez  Klub  Lekarza.