<< powrót

Pamiętnik TLW 2006

Dr n. med. Andrzej Witold Włodarczyk

Adam Galewski

Dr n. med. Andrzej Witold Włodarczyk

Urodził się 13 listopada 1952 r. w Warszawie. W 1979 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej uzyskał w 1982 r. na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Śródmiejskiego w Warszawie. II stopień, również z chirurgii ogólnej – w 1988 r. w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W tym samym roku – po obronie pracy: Porównanie wyników doraźnych i wczesnych po udrożnieniu i wszczepieniu protezy w odcinku aortalno-biodrowym – otrzymał tytuł doktora nauk medycznych na II Wydziale Lekarskim AM w Warszawie. W 2002 r. ukończył podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracę zawodową rozpoczął w 1976 r. w Pogotowiu Ratunkowym m.st. Warszawy. Następnie pracował także na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Śródmiejskiego w Warszawie oraz w stołecznych klinikach chirurgii ogólnej: I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego AM w Szpitalu Bródnowskim i Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (adiunkt naukowo-
-dydaktyczny). Od roku 1994 zatrudniony również jako konsultant chirurgiczny w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym „Inflancka” w Warszawie.

Jest autorem ok. 60 prac naukowych, publikowanych na łamach polskich i zagranicznych czasopism medycznych, oraz licznych referatów wygłoszonych na krajowych i światowych kongresach naukowych.

W roku 1995 odbył szkolenie w dziedzinie chirurgii laparoskopowej i przewodu pokarmowego – w Davos w Szwajcarii, a rok później – szkolenie poświęcone chirurgii jelita grubego i odbytnicy – w Fort Lauderdale w Stanach Zjednoczonych.

W trzeciej i czwartej kadencji samorządu lekarskiego był delegatem na Okręgowy i Krajowy Zjazd Lekarzy. Od 1 kwietnia 2000 r. i w bieżącej kadencji jest przewodniczącym Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji oraz International Society of University Colon & Rectal Surgeons.

Odznaczony przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie Medalem A.F. Wolffa oraz Medalem „Za Zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”.