<< powrót

Pamiętnik TLW 2009

Doktor Władysław Biegański znowu „przyjmuje”

Beata Zawadowicz

Doktor Władysław Biegański znowu „przyjmuje”

W niedzielę 14 września 2008 r. Częstochowa świętowała odsłonięcie ławeczki doktora Władysława Biegańskiego – wielkiego częstochowskiego lekarza, etyka, naukowca i społecznika, człowieka, o którym mówiono, że wyprzedził swoje czasy. Jest to data nieprzypadkowa, w tym dniu bowiem w 1901 r. odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego, a dr Biegański został jego pierwszym prezesem. Również usytuowanie ławeczki w centrum Częstochowy nie jest przypadkowe. Siedzący na niej dr Biegański ma za plecami  bibliotekę, nazwaną jego imieniem, której utworzenie zapoczątkował, i spogląda na kamienicę, która sąsiadowała  ze Szpitalem im. Najświętszej Maryi Panny. W szpitalu tym był lekarzem naczelnym, unowocześnił go i zreorganizował.

Pomysł ustawienia w Alei Najświętszej Maryi Panny ławeczki doktora Biegańskiego powstał z inicjatywy Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego i jego obecnej prezes, Beaty Zawadowicz. Realizacja pomysłu była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Miasta Częstochowy i pomocy finansowej sponsorów, wymienionych na pamiątkowej tablicy obok ławeczki. Autorem ławeczki jest krakowski artysta rzeźbiarz Wojciech Pondel.

W ten sposób chcieliśmy przypomnieć częstochowianom postać Doktora, który jest wzorem postawy lekarza. Mamy nadzieję, że ławeczka przybliży tę postać ludziom, każdy będzie mógł usiąść obok Doktora,  przyjrzeć się mu i zainteresować jego historią.

Uroczystość rozpoczęła się przed Ratuszem na placu Biegańskiego, skąd przeszliśmy Aleją Najświętszej Maryi Panny z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami władz, wybitnymi profesorami, delegacją miasta Grabowa, gdzie urodził się dr Biegański, do miejsca odsłonięcia ławeczki, przy akompaniamencie Częstochowskiej Kapeli Piosenki Wszelakiej Zdzisława Sierpińskiego. Odśpiewano ułożoną na cześć  doktora Biegańskiego piosenkę, pt. „Ławeczka”.

 

Oto niektóre fragmenty wypowiedzi i listów, przekazanych na moje ręce:

 

Prezydent Miasta Częstochowy Tadeusz Wrona powiedział: „Zastał  tu szare, podupadające miasto, mimo to został w Częstochowie i pracował dla dobra ludzi i wizerunku Częstochowy (…) ta ławeczka nie jest pomnikiem, jest świadectwem stałej obecności tej wybitnej postaci wśród nas”.

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. Jerzy Woy-Wojciechowski podkreślał znaczenie działalności Biegańskiego dla dalszego rozwoju medycyny:  Najcenniejsze są te wartości, które można przekazać następnym pokoleniom, wielkie szczęście ma dr Biegański, że jego wielkie myśli są aktualne do dziś.

 

Profesor Tadeusz Maliński z USA, dwukrotnie nominowany do nagrody Nobla, zaprzyjaźniony z naszym Towarzystwem, tegoroczny Laureat Honorowej Statuetki, napisał:  Jego odkrycia były na wielkim, światowym poziomie, wyprzedziły epokę i mają wymiar ponadczasowy. Dr Biegański należy do panteonu najwybitniejszych Polaków i jest wielkim obywatelem Częstochowy – jego dzieła i myśli nie mogą być zapomniane. Inicjatywa Pani Doktor, Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego i Miasta Częstochowy o budowie pomnika Władysława Biegańskiego jest zacna i wielka.

 

Kolejny laureat, Marszałek Województwa Śląskiego, dr Bogusław Śmigielski, napisał do nas: Ogromna wiedza doktora Biegańskiego, jego determinacja w samokształceniu i podnoszeniu swoich kwalifikacji i umiejętności, wzorowa postawa etyczno-moralna, filantropia i zaangażowanie w sprawy społeczne uczyniły go godnym noszenia miana najwybitniejszego częstochowianina stulecia. Ten znakomity lekarz, naukowiec, filozof i społecznik może być niekwestionowanym autorytetem i wzorem do naśladowania dla wielu współczesnych lekarzy.

Zapewniam, że Samorząd Województwa Śląskiego dołoży wszelkich starań, by wspierać każdą inicjatywę służącą polepszeniu poziomu zdrowotności mieszkańców regionu oraz poprawie ich jakości życia.

 

Na ręce prof. Jana Borowca, Prezesa Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, Częstochowa przekazałam statuetkę wszystkim polskim lekarzom za granicą. Profesor Borowiec napisał: Pragnę wyrazić moje serdeczne podziękowania za wyjątkowe wyróżnienie, jakim jest przyznanie mi Statuetki Doktora Biegańskiego. Wyjątkowość związana jest z osobą doktora Biegańskiego, lekarza, którego niezwykła osobowość i całkowite oddanie się sprawom chorego człowieka sprawiają, że powinien on być wzorem dla każdego z nas.

 

Profesor Marian Zembala, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, któremu wręczyłam statuetkę w późniejszym terminie napisał: Pięknie dziękuję za tak wiele cennych inicjatyw, które dzięki Pani powstały i będą powstawać w Częstochowie. Dodają one splendoru miastu, regionowi, ale co najważniejsze nam lekarzom, przywołują wielkich pionierów, którzy służyli potrzebującym chorym, ale i miastu oraz ojczyźnie.

 

 

Odsłonięcia ławeczki dokonali: Prezydent miasta Częstochowy Tadeusz Wrona,   Burmistrz miasta Grabowa Edmund Geppert, Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego Beata Zawadowicz.

Podkreślając uroczystą chwilę, ławeczkę poświęcił ks. prałat Stanisław Gębka, proboszcz parafii archikatedralnej w Częstochowie.

 

Druga część uroczystości odbyła się w Ratuszu Miejskim, gdzie wręczono honorowe Statuetki Biegańskiego tegorocznym, pierwszym 19 laureatom.

 

Statuetki ufundowało Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie. Będą przyznawane co roku, 14 września, osobom lub instytucjom zasłużonym dla Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego i medycyny, dzięki którym możemy prawidłowo i nowocześnie leczyć  chorych oraz ratować im życie. Cieszymy się, że dr Władysław Biegański znalazł godnych kontynuatorów w osobach laureatów.

 

Laureatami 2008 zostali (wymienieni w kolejności alfabetycznej):

 

– Prof. Andrzej Bochenek                          – Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

– Prof. Jan Borowiec                             – Prezes Federacji Organizacji Polonijnych

za Granicą, Szwecja

– Dr Zbigniew Brzezin                           – Przewodniczący OIL w Częstochowie

– Dr hab. Paweł Buszman                     – Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

– Prof. Jerzy Jurkiewicz                         – Prezes Towarzystwa Lekarskiego

Warszawskiego

– Dr Zygmunt Klosa                               –  Dyrektor Oddziału NFZ w Katowicach

– Prof. Tadeusz Maliński                       – Ohio University, USA

– Prof. Ewa Małecka -Tendera              – JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu

Medycznego

– Muzeum Częstochowskie                   –  mgr Janusz Jadczyk – Dyrektor Muzeum

Częstochowskiego

– Prof. Lech Poloński                                        – Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze

– Halina Rozpondek                                          – Poseł na Sejm RP, Częstochowa

– Dr Juliusz Sętowski                                        – Muzeum Częstochowskie

– Ks. Infułat Ireneusz Skubiś                            – Redaktor Naczelny Tygodnika

Katolickiego Niedziela, Częstochowa

– Prof. Adam Styś                                             – University of South Dakota, Sanford USD

Medical Center, USA

– Dr Bogusław Śmigielski                                – Marszałek Województwa Śląskiego

– Prof. Gerwazy Świderski                                – Światowa Federacja Chirurgów

Kręgosłupa i Spondyliatrów, Wrocław

– Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski                   – Prezes Polskiego Towarzystwa

Lekarskiego, Warszawa

– Dr inż. Tadeusz Wrona                                   – Prezydent Miasta Częstochowy

– Prof. Marian Zembala                                    – Dyrektor Naczelny Śląskiego Centrum

Chorób Serca, Zabrze

 

 

 

Po wręczeniu statuetek prof. Gerwazy Świderski, znakomity znawca życia i twórczości dr. Biegańskiego wygłosił pierwszy wykład im. Doktora Biegańskiego, a dr n. med. Piotr Rozentryt mówił o nowych możliwościach terapii zaburzeń lipidowych.

Wieczorem w teatrze im. Adama Mickiewicza mogliśmy podziwiać monodram pt.  Władysław Biegański, wyreżyserowany przez Mariana Florka.

Uroczystość ta była kontynuacją Roku Biegańskiego 2007, wspaniałym zakończeniem i podsumowaniem obchodów 150. rocznicy urodzin i 90. rocznicy śmierci Doktora. Stała się wydarzeniem w historii Częstochowy i medycyny, a ławeczka jest odtąd symbolem miasta i atrakcją turystyczną Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.