<< powrót

Powstanie Warszawskie i Medycyna tom I

Biogramy: Barbara Warda

Biogramy:

Barbara Warda

Barbara Warda (Wardzianka) urodziła się 24 V 1912 r. w Warszawie. W latach dziecięcych i młodzieńczych mieszkała wraz z rodzicami ojcem Wincentym i matką Malwiną z domu Mackiewicz w Kutnie. Szkołę średnią im. Tadeusza Kościuszki ukończyła w 1931 r. W 1936 r. rozpoczęła naukę w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa, którą ukończyła w 1939 r. i rozpoczęła pracę na stanowisku instrumentariuszki w Szpitalu Wolskim (później Instytut Gruźlicy) przy ulicy Płockiej 26 w Warszawie.

W okresie okupacji szkoliła drużyny sanitarne AK. Podczas Powstania Warszawskiego (1 VIII – 20 X 1944 r.) brała udział we wszystkich akcjach ratowania życia ludzkiego w Szpitalu Wolskim, w tym jako jeniec niemiecki została zmuszona do pracy przez 5 tygodni w niemieckim punkcie sanitarnym. W październiku 1944 r. ewakuowana z grupą rannych i personelem szpitala do Pszczelina koło Brwinowa.

W 1943 r., nie przerywając pracy, rozpoczęła studia lekarskie na Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie. Dyplom lekarski uzyskała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego w 1950 r. Po uzyskaniu dyplomu pracuje nadal w Szpitalu Wolskim, początkowo jako asystentka. Od 1957 r. jako starsza asystentka zajmowała się chirurgią i anestezjologią. W 1953 r. ochotniczo wyjeżdża na 9 miesięcy jako anestezjolog z pierwszą ekipą Szpitala PCK do Korei Północnej. Od 1960 do 1962 r. pracuje jako kierownik bloku operacyjnego w Szpitalu Bielańskim przy ulicy Cegłowskiej w Warszawie. Od 1962 r. w Instytucie Onkologii przy ulicy Wawelskiej w Zakładzie Organizacji do Walki z Rakiem, gdzie w 1973 r. przeszła na emeryturę.

Pracując zawodowo, a później po przejściu na emeryturę do 80 r. ż. pracowała w Pogotowiu Ratunkowym przy ulicy Hożej w Warszawie.

Zaangażowana w prace społeczne w różnych stowarzyszeniach, m. in. w Towarzystwie Lekarskim, Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim, Towarzystwie Chirurgów Polskich. Członek Zarządu Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, prezes Koła PTTK Przyjaciół Ziemi Gostynińskiej, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łazienek Królewskich.

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Koreański, Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”, Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej, Srebrna Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Warszawy”, Medal okolicznościowy „IV wieki Stołeczności Warszawy”.

Zmarła 27 II 1999 r. Pochowana została na cmentarzu Komunalnym Północnym Wólka Węglowa w Warszawie, kwatera W VII 13.

opr. Anna Dyrlewska