<< powrót

Pamiętnik TLW 2009

90. rocznica odzyskania niepodległości

Wiesława Granowska

 90. rocznica odzyskania niepodległości

Dnia 20 listopada odbyła się w Klubie Lekarza uroczystość związana z 90. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Uroczystość rozpoczął Prezes TLW, prof. J. Jurkiewicz, witając potomków ludzi, którzy wraz z Marszałkiem Piłsudskim przyczynili się do odrodzenia bytu niepodległego Polski.

–       Małgorzatę Kalicińską Buraczewską, córkę mjr. dr. Wiktora Kalicińskiego, anatomopatologa szpitala Ujazdowskiego,

–       Rafała Kołłątaja-Srzednickiego, syna generała Jana Kołłątaja- komendanta CWSanu,

–       dr Krystynę Zalewską-Iwanowską, córkę mjr. Zaleskiego, dowódcy I kompanii Podchorążych Rezerwy CWSan.,

–       Tadeusza Smurawskiego, syna Franciszka Smurawskiego z pracowni RTG Szpitala Ujazdowskiego,

–       prof. dr hab. Wacława Zawadowskiego, syna płk. Witolda Zawadowskiego, kierownika Radiologii Szpitala Ujazdowskiego,

–       Stanisława Wilocha, syn płk. Józefa Wilocha, internisty, lekarza Szkoły CWSanu,

–       prof. dr hab. Jacka Zarembę, syna płk. dr. Wacława Zaremby, szefa działu szpitalnictwa u gen. Ruperta; po wojnie komendant Centralnego Szpitala MON

Prezes wyraził nadzieję, że znakomici goście  w dalszej części uroczystości podzielą się z zebranymi rodzinnymi wspomnieniami.

Następnie prof. J. Jurkiewicz powitał przedstawicielki następnego pokolenia, które złożyło ofiarę krwi w obronie Ojczyzny w latach II wojny światowej, czyli sanitariuszki powstańczych służb sanitarnych. Wyraził podziw wobec niezmierzonego bohaterstwa tych, które pozbawione broni, z nadludzkim wysiłkiem ratowały rannych pod ogniem wroga.

Szczególnie serdecznie  powitał Jego Magnificencję prof. Marka Krawczyka, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Mieczysława Szostka, przewodniczącego Towarzystwa Absolwentów i Wychowanków WUM, dr. Adama Czarneckiego, wiceprezesa PTL, prof. Jerzego Bidzińskiego i Witolda Mazurowskiego, prof. Zbigniewa Czernickiego, wiceprezesów Związku Powstańców Warszawskich- dr Halinę Jędrzejewską i płk. Edmunda Baranowskiego, a także  wszystkich obecnych.

Wygłaszając krótki referat, wzbogacony prezentacją multimedialną przypomniał wydarzenia historyczne, które jego zdaniem dorównywały wagą odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach– chrzest Polski, zwycięstwo nad Zakonem Krzyżackim pod Grunwaldem, obrona Jasnej Góry przed Szwedami.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego Prezes przekazał głos dr. Andrzejowi Zaorskiemu, który wygłosił referat pt. „Lekarze wokół Naczelnika”. Doktor A. Zaorski zaprezentował słuchaczom również ilustrujące wykład fotografie ze swojej kolekcji.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie medali „Digno Laude” sanitariuszkom Powstania Warszawskiego. Medale te są podziękowaniem pokolenia synów i wnuków dla Żołnierzy Powstańczych Służb Sanitarnych, o których poświęceniu przez wiele lat nie mówiono. Wyrażamy im wdzięczność  i cieszymy się, że chcą być z Towarzystwem Lekarskim Warszawskim.

Odznaczenia oraz medale wręczyli dr Halina Jędrzejewska i dr Andrzej Zaorski.

W dniu 20 listopada 2008 r. odznaczone zostały:

Teodora Borówko-Zalech

Maria Salach-Jaroszewska

Barbara Staworzyńska-Wawro

Barbara Hordliczka-Scheiner

Alicja Madziar-Kostarska

Maria Łużycka-Wensław

Jadwiga Potapowicz

Wanda Pacholska

Mirosława Duchińska-Arciszewska

Maria Ziaja

W imieniu wszystkich odznaczonych głos zabrała p. Barbara Hordliczko-Scheiner, ze wzruszeniem dziękując za odznaczenie i pamięć o powstańcach.

Prof. J. Jurkiewicz wyraził wdzięczność członkom Zarządu Związku Powstańców Warszawskich– gen. Zbigniewowi Ścibor-Rylskiemu, płk. Edmundowi Baranowskiemu, dr Halinie Jędrzejewskiej, dzięki którym zrodziła się idea wybicia tego medalu „Digno Laude”.

.

Po odznaczeniach składały się ze świadectw osób, których rodziny w latach odzyskania niepodległości walczyły i trwały wokół Naczelnika Państwa. Prezes prosił również obecnych o przedstawienie swoich wspomnień i pamiątek rodzinnych.

Sam zaprezentował zebranym odznaczenie, na które natrafił tydzień przed uroczystością.  Są na nim napisy Mińsk Wilno 1919, Grodno Łuck oraz wizerunek św. Jerzego zabijającego smoka, w zbroi polskiego husarza. Na dole jest napis „Ani ogniste smoki nas ustraszą, będący fragmentem pieśni konfederatów barskich z dramatu  Juliusza Słowackiego „Ksiądz Marek”.

 

„Nigdy z królami nie będziem w aliansach,nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,bo u Chrystusa my na ordynansach,słudzy Maryi.

 

Więc choć się spęka świat i zadrży słońce,chociaż się chmury i morza nasrożą,choćby na smokach wojska latające –nas nie zatrwożą.

 

Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę,nie ulękniemy przed mocarzy władząwiedząc, że nawet grobowce nas sameBogu oddadzą.

 

Ze skowronkami wstaliśmy do pracyi spać pójdziemy o wieczornej zorzy,ale w grobowcach my jeszcze żołdacyi hufiec Boży.

 

Bo kto zaufał Chrystusowi Panui szedł na święte kraju werbowanie,ten de profundis z ciemnego kurhanuna trąbę wstanie.

 

Bóg jest ucieczką i obroną naszą,póki On z nami, całe piekła pękną –ani ogniste smoki nas ustraszą,ani ulękną.

 

Nie złamie nas głód i żaden frasunek,ani zhołdują żadne świata hordy,bo na Chrystusa my poszli werbunek,na jego żołdy”.

 

Kolejna osobą zabierającą głos była Małgorzata Kalicińska Buraczewska.

Przedstawiła zebranym rozkaz Marszała Piłsudskiego z 1920 r., stanowiący pochwałę lekarzy wojskowych.

Następnie Tadeusz Smurawski zaprezentował zdjęcia z CWSan., ze Szpitala Ujazdowskiego, ukazujące czołowych lekarzy z okresu przed 1939 rokiem, z których wielu zostało później  zamordowanych w Katyniu.

Doktor Sergiusz Hornowski podzielił się z zebranymi wspomnieniami o wyjątkowych ludziach, którzy pracowali w CWSan.

Prezes J.Jurkiewicz przypomniał, że Marszałek Józef Piłsudski 5 maja 1921 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

W części artystycznej spotkania chór mieszany „Surma”, pod dyrekcją pana Lucjana Mazurka, wykonał pieśni patriotyczne.

Doktor A. Zaorski podziękował chórzystom za wspaniałe piosenki, chwaląc ich brzmienie i wierność tradycyjnej aranżacji.

Po zakończeniu koncertu Prezes zaprosił zebranych na poczęstunek.