<< powrót

Kronika

12.VI.2013 r. Siedemnaste Wolffiana

Wolffiana 12.06.2013

Dnia 12.06.2013 odbyły się uroczyste Wolffian– święto Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Uroczystość rozpoczęto złożeniem kwiatów pod tablicą Augusta Ferdynanda  Wolffa.

Dalsza część uroczystość odbyła się w Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54.

Prezes przywitał zaproszonych gości, przypominając o 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Dla Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego jest to rok pamięci o lekarzach warszawskich, którzy brali udział  w Powstaniu od samego początku.

W trakcie spotkania  płk. Zbigniew Krzywosz   z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w imieniu p. ministra Jana Ciechanowskiego wyróżnił Towarzystwo Lekarskie Warszawskie medalem Pro Patria za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny.  Odznaczenie to otrzymali również dr Wiesława Granowska, Sekretarz Towarzystwa oraz Prezes prof. Jerzy Jurkiewicz.

Pan Profesor Jerzy Woy-Wojciechowski został przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie uhonorowany tytułem  Spectatissimus.

Następnie prof. Jerzy Jurkiewicz wręczył prof. Witoldowi Mazurowskiemu najwyższe odznaczenie Towarzystwa– medal Augusta Ferdynanda Wolffa.  Laudację prof. Witolda Mazurowskiego wygłosił prof. Jerzy Bidziński.

Medalem W. Brodowskiego i L. Paszkiewicza odznaczone zostały następujące osoby:

–       Dr Halina Dusińska

–       Mgr Hanna Bojczuk

–       Dr Jerzy Radziszewski

–       Prof. Józef Sobczyński

Wykład „Polikarp Girsztowt– lekarz Powstania Styczniowego” wygłosił prof. Wojciech Noszczyk.

W trakcie koncertu p. Krzysztof Kur przy akompaniamencie p. Ewy Pawleckiej wykonali  pieśni patriotyczne z okresu Powstania Styczniowego

Prof. Witold Mazurowski, redaktor tegorocznego Pamiętnika,  dokonał prezentacji najnowszego, 17 tomu „Pamiętnika TLW”.

Uroczystość zakończyło spotkanie towarzyskie w salach Klubu Lekarza.