<< powrót

Kronika

10.XI.2012 r. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na cześć Dyrektora Zbigniewa Hermana


Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na cześć Dyrektora Zbigniewa Hermana odbyła się w dniu 10.XI.2012 r.


 


Ceremonię odsłonięcia dokonała wdowa dr Alina Hermanowa na terenie Szpitala Wolskiego przy budynku nr.2 – dyrekcyjnym.


Po odsłonięciu tablicy Dyrektor Szpitala Wolskiego dr Marek Balicki zaprosił wszystkich zebranych do sali konferencyjnej gdzie wygłoszono następujące referaty: „Szpital Wolski wczoraj, dziś, jutro” oraz przesłanie prof. dr. med. Tadeusza Tołłoczki na temat wspomnień o dr. med. Zbigniewie Hermanie.


po przemówieniach serwowana była kawa, herbata i ciasteczka.


 


     J.Radziszewski