Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2013

Hanna Kołodziejska
Wieczór patriotyczny

Janusz Kowalski
Walka z gruźlicą u ludzi i zwierząt W Polsce. Stulecie pierwszego polskiego laboratorium prątka. Rudka 1912-2012

Andrzej KIERZEK Jadwiga KUCIEL-LEWANDOWSKA Małgorzata PAPROCKA-BOROWICZ Andrzej POZOWSKI
Znaczenie Towarzystwa Lekarskiego Druskienickiego dla rozwoju Druskiennik

Andrzej KIERZEK
Chirurgiczne dokonania Kazimierza Gurbskiego (1848-1878) w dziedzinie rynolaryngologii

Jerzy RADZISZEWSKI
Bronisław Leonard RADZISZEWSKI

REDAKCJA
Informacja dla autorów

< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6
Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82