Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2013

Franciszek BIAŁOKUR
Lekarze i medycy uczestnicy Powstania Styczniowego 1863 – 1864 roku i ich życiorysy

Zygmunt MOSKWA
Lekarze w Powstaniu 1863 roku

Lekarze Powstania Styczniowego

Samarytanki Powstania Styczniowego

Zygmunt Klukowski - Lekarze w powstaniu 1863 r.

Adam SNIADKOWSKI
Z pożółkłych kart: Spostrzeżenia o ranach ... cz.1

< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 następna strona >
Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82