Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2009

Longin Marianowski
I Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM

Prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski
II Katedra I Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM

Romuald Dębski
Kliniczny Oddział Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Bielańskim

Romuald Dębski
linika Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu im. prof. W. Orłowskiego.

Longin Marianowski
Udział warszawskich położników i ginekologów w rozwoju medycyny

Edmund Waszyński
Warszawskie zjazdy ginekologów polskich.

< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 następna strona >
Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82