Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2012

JERZY JURKIEWICZ
Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW za rok 2011/2012

HANNA KOŁODZIEJSKA
Digno Laude

JAN NIELUBOWICZ, EDWARD RUŻYŁŁO
Medycyna i lekarze w odradzającej się Polsce

ANTON ŻAWROCKI
Profesor Nikanor Chrząszczewski (1836-1906) - lekarz, uczony, działacz społeczny

< poprzednia strona 1 2 3 4
Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82