Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2011

JERZY JURKIEWICZ
Cierpienie chorych w doświadczeniu lekarza i pielęgniarki

EDWARD TOWPIK
Recenzja „Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej”- Jan Bohdan Gliński

JAN BOHDAN GLIŃSKI
25 lat Sekcji Historycznej PTL

< poprzednia strona 1 2 3 4
Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82