Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Aktualności

 powrót
Imprezy kulturalne marzec-kwiecień 2018

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie

Klub Lekarza, ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa

Tel.: 22 823 96 83; 22 822 23 42

www.tlw.waw.ple-mail: tlw@onet.pl, rezerwacja@klublekarza.pl

 

 MARZEC – KWIECIEŃ  2018

 

IMPREZY I SPOTKANIA NAUKOWE

 

 07.03.2018 ŚRODA  g.16.00

 „LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE”

 koncert piosenek z okresu międzywojennego w wyk. Barbary Malve.

   Barbara Malve  ukończyła studia polonistyczne oraz Szkołę Muzyczną w klasie śpiewu solowego. Występowała w Operze Wrocławskiej i w Teatrze Muzycznym "Roma" w Warszawie. Od dłuższego czasu prezentuje przed publicznością swoje programy autorskie poświęcone takim postaciom artystycznym jak: Hanka Ordonówna, Anna German, Edith Piaf.

 

 14.03.2018 ŚRODA g. 16.00

 „ON I ONA” spektakl poetycko-muzyczny wg tekstu Elikeme.

 Wykonawcy: Elżbieta Schilling (pseudonim artystyczny: Elikeme)

 i Jan Rychner . Akompaniament: Jacek Baduła.

 Elik  Aime'e – historyk, dziennikarka radiowa i telewizyjna poetka, prozatorka.

 Ma w swoim dorobku 14 obszernych i starannie wydanych publikacji .

„ ... idąc tańcem przez życie w kadr pamięci uchwyciłam, zatrzymałam w nim zdarzenia, opowieści zasłyszane, wydumane może tylko opowieści, a może przeżyte... Czy swoje? Czy przyjaciół? A może tylko podejrzane, gdy lotem świadomości muskałam historię ponadczasowo, ponadosobowo, a jednak realnie chyba” Jan Rychner – poeta, autor pięciu tomów poezji, sześciu tomów prozy w tym trzech powieści. Publikował w wielu almanachach i antologiach .Odznaczony medalem „Gloria Artis”.

 

16.03.2018 PIĄTEK g.11.30

Spotkanie Sekcji Historycznej PTL i Koła Historycznego TLW.

1.Prof. Witold Mazurowski „Historia i rozwój polskiej neurochirurgii

2.Prof.Bibiana Mossakowska „Chirurgiczne leczenie wodogłowia u

 noworodków – film PZWL nagrodzony złotym medalem w kategorii

 „Film naukowy” w 1965 r. 

 

19.03.2018  PONIEDZIAŁEK  g. 13.30

 Spotkanie  Koła Lekarzy Emerytów Okręgowej Izby Lekarskiej.

W programie spotkania:

1.”ORLE GNIAZDO” rzecz o Kamieńcu Podolskim.

Prelekcja i prezentacja multimedialna .Prowadzenie Katarzyna Węglicka.

„To miasto-legenda, w którym leży najsłynniejsza polska Twierdza, położona nad Smotryczem, pamiętna obroną 1672 roku. Miasto, którego nie wolno tylko zwiedzać.Tam trzeba pobyć, pójść w okolice Bramy Polskiej czy Ruskich Folwarków. Zejść w głąb rzecznego jaru w dawnej wiosce Karwasary, skąd atakowały wojska tureckie. Tam, głęboko w dole toczy rwące wody ów Smotrycz. Szum wody zagłusza hałas miasta, a myśl spokojnie biegnie w przeszłość. Wtedy przed oczami przesuwają się obrazy walczących nieprzyjaciół, miga barwna postać Baśki Wołodyjowskiej, błyskają szable rycerstwa, gdzieś pod murem przemyka Mały Rycerz. Nad głową świeci podolskie słońce, które ta kraina ma w herbie, a dokoła roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków, jaki może stworzyć przyroda wraz z ręką człowieka. Tu, patrząc na potężne mury, inaczej czyta się Pana Wołodyjowskiego i wyraźnie słyszy się szept historii.”

2. SPOTKANIE WIELKANOCNE  Koła Lekarzy Emerytów

 Okręgowej Izby  Lekarskiej.

 

 

21.03.2018 ŚRODA g.16.00

„MISTERIUM WIELKANOCNE W SZTUCE I OBRZĘDOWOŚCI POLSKIEJ WSI” prelekcja i prezentacja multimedialna Alicji Mironiuk- Nikolskiej (etnografka).

 

04.04.2018 ŚRODA g.18.00

„PIOSENKI DAWNEJ WARSZAWY” koncert w wykonaniu   zespołu

instrumentalno-wokalnego Magia. W programie popularne i chętnie słuchane piosenki starej Warszawy. Reżyseria i opracowanie koncertów:

 Małgorzata Badache . Zespół MAGiA powstał w 2009 i miał swoją siedzibę przez ostatnie lata w LO im. A. Osieckiej. Obecnie zespół ma swoją siedzibę w Gimnazjum na Twardej. Nazwa MAGiA jest skrótem od Międzyszkolna Amatorska Grupa Artystyczna. Zespół występuje w warszawskich i okolicznych  domach kultury, klubach, bibliotekach.

 

11.04.2018 ŚRODA g.18.00

„W KRĘGU GITARY I PIÓRA…”koncert. Śpiewa i na gitarze gra Marcel Kambr

W programie wiersze i piosenki do słów J. Tuwima, B .Okudżawy, L .Cohena,

 E. Stachury, B. Leśmiana ,J. Kaczmarskiego i kompozycje autorskie artysty.

Marcel Kambr – Dolnoślązak, mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego, społeczny animator kultury, autor muzyki i tekstów piosenek poetyckich, promotor poetów, malarzy, muzyków, aktorów amatorskiego ruchu artystycznego. Współzałożyciel Niszy kulturowej ”Pozytywny Wałbrzych” oraz Stowarzyszenia Twórców „Szóste Niebo”.Za swoją działalność nagrodzony Nagrodą Starosty Wałbrzyskiego w 2006 roku.

 

16.04.2018  PONIEDZIAŁEK  g. 14.00

 Spotkanie  Koła Lekarzy Emerytów Okręgowej Izby Lekarskiej.

 W programie:

„ŻYCIE JEST MIŁOŚCIĄ” koncert  Krystyny Sulżyckiej. W programie znajdą się piosenki Anny German, romanse rosyjskie i pieśni ludowe.

Krystyna Sulżycka – absolwentka Akademii Muzycznej w Wilnie. Od wielu lat koncertuje w Polsce i za granicą, biorąc udział w licznych festiwalach i konkursach. W ośmiu  kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni w Białymstoku zdobywała pierwsze miejsca lub Grand Prix z nagrodą Marszałka Sejmu RP. W 2016 r. zdobyła Grand Prix w festiwalu „Kultura Romansu”. Laureatka  w konkursie piosenek Anny German. Występowała przed Polonią wiedeńską i londyńską, śpiewając między innymi pieśni Bułata Okudżawy i Anny German, rosyjskie romanse i poezję Mariny Cwietajewej. 

 

 25.04.2018 ŚRODA g.18.00

 „Monolog oportunisty” monodram Grzegorza Nawrockiego

 Wybór tekstów: Grzegorz Nawrocki, Czesław Meissner.

Opieka reżyserska: Maria Kowalik

Punktem wyjścia dla Grzegorza Nawrockiego jest „Pamiętnik antybohatera” (1961) Kornela Filipowicza. Dziennikarz mówi o dylematach, które – jak się okazuje – są wciąż aktualne. Nawrocki wyszedł na scenę gościnnie – być może sprowokowany publicystycznym zacięciem – by opowiedzieć historię intrygującą i prowokującą do myślenia. Tak powstał „Monolog Oportunisty”.

 

27.04.2018 PIĄTEK g.11.30

Spotkanie Sekcji Historycznej PTL i Koła Historycznego TLW.  

 Spotkania Koła Seniorów Roku Akademickiego 1946/1951 TLW odbywają się            w każdy pierwszy wtorek każdego miesiąca.

 

                                                                             Przewodniczący Komisji Klubowej

                                                                                Dr n. med. Adam Czarnecki

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82