Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Aktualności

 powrót
Imprezy kulturalne maj - czerwiec

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie

Klub Lekarza

Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa

Tel.: 22 823 96 83; 22 822 23 42

www.tlw.waw.pl

e-mail: tlw@onet.pl, rezerwacja@klublekarza.pl

 

MAJ - CZERWIEC  2016

 

IMPREZY I SPOTKANIA NAUKOWE

 

11.05.2016 środa  g.18.00

 „LAOS - kraj dziki, nieznany, nieskażony komercją”.

Prelekcja i projekcja multimedialna. Prowadzenie: Ludmiła Kryńska,

Z wykształcenia inżynier, z zawodu makler papierów wartościowych. Od 20 lat podróżuje i opowiada o swoich wyprawach.” „A moją pasją są podróże. Odwiedziłam 4 kontynenty, a na nich 38 krajów. Poznawanie innych kultur, zwyczajów, pięknych miejsc bardzo mnie wzbogaca i pomimo, że jeżdżę sama nigdzie nie jestem sama. W każdym miejscu, które odwiedziłam spotykałam ludzi zarażonych tym samym bakcylem – podróżników z pasją i  w każdym miejscu na ziemi, które odwiedziłam spotkałam się z życzliwością i gościnnością miejscowej ludności”.

 

16.05.2016 poniedziałek g.14.00

Spotkanie  Koła Lekarzy Emerytów Okręgowej Izby Lekarskiej.

W programie spotkania:

„ŻYCIE JEST MIŁOŚCIĄ” - koncert  Krystyny Sulżyckiej. Przy fortepianie

Wojciech Świetoński. Krystyna Sulżycka – absolwentka Akademii Muzycznej w Wilnie. Od wielu lat koncertuje w Polsce i za granicą, biorąc udział w licznych festiwalach i konkursach. W ośmiu  kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni w Białymstoku zdobywała pierwsze miejsca lub Grand Prix z nagrodą Marszałka Sejmu RP. Występowała przed Polonią wiedeńską i londyńską, śpiewając między innymi pieśni Bułata Okudżawy i Anny German, rosyjskie romanse i poezję Mariny Cwietajewej. 

 

18.05.2016 środa g.18.00

„KOBIETY NIEZWYKŁE”: Spotkanie z Barbarą Rybałtowską.

 Barbara Rybałtowska – pisarka, piosenkarka, autorka tekstów piosenek, aktorka, malarka. Największym dokonaniem pisarskim jest kilkutomowa „Saga” – losy rodzinne wpisane w burzliwą historię Polski XX w. Ponadto jest autorką innych powieści, biografii,  m.in. Barbary Brylskiej, Barbary Wrzesińskiej, Stefana Rachonia. Jako autorka piosenek kojarzona najbardziej z piosenką „Nie warto było” z repertuaru Reginy Pisarek. Autorka sztuk teatralnych: Próba u Poli Negri (monodram z piosenkami Poli Negri),

 Fantazyja Rybałtowska (sztuka nawiązująca do staropolskiej tradycji Rybałtów),

 w przygotowaniu spektakl o Mirze Zimińskiej. Życiorys Barbary Rybałtowskiej jest pełen działań twórczych i artystycznych, na swoim koncie ma też 7 –letni epizod pracy w Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Jej udział w cyklu spotkań „Kobiety niezwykłe” jest jak najbardziej uzasadniony i przypuszczam, że dostarczy Państwu wspaniałych wrażeń.

 

20.05.2016 piątek  g.11.30

Spotkanie Sekcji Historycznej PTL i Koła Historycznego TLW.

Prof. dr hab. med. Andrzej Kułakowski

„150 lat badań nad nowotworami”

 

 

 

01.06.2016 środa g.18.00

„AMPLITUDA  UCZUĆ” spektakl poetycko-muzyczny wg tekstów Beaty Zuzanny Mączewskiej .Oprawa muzyczna:  Roman Ziemlański.

Beata Zuzanna Mączewska - pedagog i poetka. Mieszka w Warszawie. Autorka tomików poetyckich: „Jestem silna i krucha zarazem”, 2008, „Porozmawiajmy na temat” , 2010 , „Trzecia odsłona” , 2012 i „ Zanim zgaśnie płomień świecy” , 2016 . Swoje wiersze publikuje też na Facebooku. Niektóre z nich ukazały się w antologiach grupy „ Pisz i czytaj wiersze”. Od  2012  roku współpracuje z Teatrem Stygmator w Krakowie, gdzie prezentuje swoje utwory poetyckie. Od 2016 roku współpracuje z wirtuozem gitary klasycznej Romanem Ziemlańskim ,z którym opracowała dwa projekty poetycko- muzyczne.

  

15.06.2016 środa g. 18.00

KAPLICZKI, KRZYŻE I FIGURY PRZYDROŻNE  - znaki wiary i pamięci, 

prelekcja i projekcja multimedialna, prowadzi Jadwiga Migdał.  

Mgr Jadwiga Migdał - St. kustosz w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie  /obecnie na emeryturze/.Autorka opracowań popularno-naukowych i wystaw z zakresu sztuki ludowej i obrzędowości ludowej w kraju i za granicą. 

 

16.06.2016 czwartek  g. 16.30 

WOLFFIANA doroczne święto Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Spotkania Koła Seniorów Roku Akademickiego 1946/1951 TLW odbywają się w każdy pierwszy wtorek każdego miesiąca.

 

We wtorki w godz. 11.00-16.00 zapraszamy na towarzyskie rozgrywki brydżowe.

Bliższe informacje – tel.: 602 639 916, 22 823 96 83.

 

Do restauracji i baru zapraszamy codziennie

(bez poniedziałków) w godz. 13.00-20.00.

Bliższe informacje pod Tel. 22 823 96 82 lub 602 639 916.

 

                                                 Przewodniczący Komisji Klubowej  

                                                           Dr n. med. Adam Czarnecki

 

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82