Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2016

 powrót
WYKAZ POLSKICH TOWARZYSTW I ZRZESZEŃ LEKARSKICH UTWORZONYCH W LATACH 1918-1940 cz.11

263

 

Wołkowysk

Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Wołkowysku, ul. Rynek 14

 

264

 

Wołożyn

Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Wołożynie

 

265

 

Wysokie Mazowieckie

Towarzystwo Przeciwgruźlicze, ul. 11 Listopada 15

266

 

Zaleszczyki

Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Zaleszczykach

 

267

 

Zamość

Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Zamościu, ul. Lwowska 13. W 1936 roku prezesem był dr Stanisław Branicki (1890-1954).

268

 

Zbaraż

Towarzystwo Przeciwgruźlicze, ul. Sienkiewicza 33

 

269

 

Zborów

Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Zborowie

 

270

 

Zdołbunów

Towarzystwo Przeciwgruźlicze, ul. Piłsudskiego 4

 

271

 

Złoczów

Towarzystwo Przeciwgruźlicze, ul. Sienkiewicza 4

 

272

 

Lwów

Towarzystwo Szerzenia Higieny wśród Żydów

 

273

 

Cieszyn

Towarzystwo Walki z Gruźlicą  Oddział Śląskiego Towarzystwa Walki z Gruźlicą. Cieszyn, ul. Błogocka 27. W 1933 roku prezesem był Kazimierz Kaute.

274

 

Chełm

Towarzystwo Walki z Gruźlicą w Chełmie, ul. Dworcowa 6. W 1933 roku prezesem był dr Józef Drążkowski.

 

275

 

Grudziądz

Towarzystwo Walki z Gruźlicą w Grudziądzu, ul. Hallera 26

 

276

 

Krzemieniec

Towarzystwo Walki z Gruźlicą w Krzemieńcu, ul. Kościelna 1. W 1933 roku prezesem był dr Kazimierz Łodziński (1887-po 1956).

277

 

Sępolno

Towarzystwo Walki z Gruźlicą w Sępolnie, ul. Sądowa 20. W 1933 roku prezesem był rektor Kalinowski.

 

278

 

Świecie n/ Wisłą

Towarzystwo Walki z Gruźlicą w Świeciu. W 1933 roku prezesem był dr Ignacy Kwarta (1898-1945).

 

279

 

Warszawa

Towarzystwo Zwalczania Kalectwa i Opieki nad Kalekami

 

280

 

Wilno

Warszawskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Wileński

 

281

 

Leszno

Wielkopolskie Towarzystwo Lekarskie w Lesznie

 

282

 

Białystok

Wojewódzkie Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Białymstoku, ul. Warszawska 32. W 1933 roku prezesem był dr Józef Lewitt (1882-).

283

 

Stanisławów k/Lwowa

Wojewódzkie Towarzystwo Przeciwgruźlicze, ul. Grunwaldzka. W 1933 roku prezesem był dr Andrzej Krysiński (1873 –).

284

 

Tarnopol

Wojewódzkie Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Tarnopolu, ul. Mickiewicza. W 1933 roku prezesem był dr Czesław Kujawski (1878 –).

285

 

Warszawa

Zjednoczenie Lekarzy byłych Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Freta 2

 

286

 

Warszawa

Zrzeszenie Lekarzy Kas Chorych Terenów Zamiejskich, Al. Ujazdowska 20

 

287

 

Warszawa

Zrzeszenie Lekarzy Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie, Al. Ujazdowska 20

288

 

Warszawa

Związek Lekarzy Państwa Polskiego Obwód Warszawski, Al. Ujazdowska 20

 

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82