Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2016

 powrót
WYKAZ POLSKICH TOWARZYSTW I ZRZESZEŃ LEKARSKICH UTWORZONYCH W LATACH 1918-1940 cz.6

133

1928

Warszawa

Polskie Towarzystwo Popierania Badań Mózgu (1928 – 1937)

 

134

1928

Wilno

 

 

Związek Lekarzy Państwa Polskiego Okręg Wileński, ul. Wileńska 25. W 1936 roku prezesem był dr Aleksander Safarewicz (1876 – 1936).

135

1928

Złoczów

Sekcja Złoczowska Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich (1928-1939), Kasyno Miejskie. W 1936 roku prezesem był dr Aleksander Paulo (1863 – 1937).

136

1929

Kraków

Krakowskie Towarzystwo Radiologiczne (1929 – 1939)

 

137

1929

Lwów

Polski Instytut Przeciwrakowy (1929 – 1939), ul. Głowińskiego 7. Kuratorem był dr Marian Osuchowski (1901 – ).

 

138

1929

Pabianice

Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Pabianicach, ul. Św. Rocha 8. W 1936 roku prezesem był dr Witold Eichler (1874 – 1960)

139

1929

Poznań

 

 

Towarzystwo Pediatryczne Oddział Poznański, ul. Św. Mikołaja 3. W 1936 roku prezesem był dr Karol Jonscher (1889 – 1955).

 

140

1929

Suwałki

Suwalskie Towarzystwo Naukowo-Lekarskie w Suwałkach (1929-1939)

 

141

1929

Warszawa

 

 

Komitet Zwalczania Reumatyzmu (1929 – 1930). W 1930 roku został przekształcony na Polskie Towarzystwo Zwalczania Gośćca (Reumatyzmu), ul. Nowogrodzka 59. W 1936 roku prezesem był dr Witold Orłowski (1874 – 1966).

 

142

1929

Warszawa

Polski Instytut Badań Mózgu

 

143

1929

Warszawa

 

Polskie Towarzystwo Szpitalnictwa, ul. Boduena 2. W 1936 roku prezesem był dr Bolesław Jakimiak (1865 – 1942).

144

1929

Warszawa

 

Warszawskie Towarzystwo Medycyny Zapobiegawczej (1929 – 1944)

 

145

1929

Zborów

Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Zborowie ul. Sobieskiego. W 1936 roku prezesem był notariusz Zygmunt Czerny.

 

146

1930

Jasło

 

 

Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Jaśle, ul. Rynek. W 1933 roku prezesem był starosta Juliusz Marossanyi (1886-1957).

147

1930

Kraków

Krakowskie Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych. W 1948 roku przekształcone w: Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (1930 – 1948).

 

148

1930

Warszawa

Polski Komitet do Spraw Ratownictwa i Pierwszej Pomocy Lekarskiej w Wypadkach Nagłych (1930 – 1939)

 

149

1930

Warszawa

Polskie Towarzystwo Higieniczne (1930 – 1939). W latach 1898 – 1930 działało pod nazwą: Warszawskie Towarzystwo Higieniczne.

150

1930

Warszawa

Polskie Towarzystwo Zwalczania Gośćca (Reumatyzmu). W 1929 roku działało pod nazwą: Komitet Zwalczania Reumatyzmu.

151

1930

Warszawa

Towarzystwo Zwolenników Homeopatii Rzeczypospolitej Polskiej. Organ wydawniczy: „Lekarz Homeopata”.

 

152

1930

Warszawa

Zrzeszenie Absolwentów Państwowego Instytutu Dermatologicznego (1930 – 1936)

 

153

1931

Radom

Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Radomiu, ul. Żeromskiego 53. W 1933 roku prezesem był dr Stanisław Dutkowski (1875 –).

154

1931

Warszawa

Stowarzyszenie „Nowa Farmacja” (1931 – 1939)

 

155

1931

Wilno

Wileński Komitet do Zwalczania Raka, ul. Płocka 6. W 1933 roku prezesem był dr Marian Broele Plater.

 

156

1932

Bielsko Biała

Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników Oddział Bielsko Biała. W dniu 10 lutego 1939 roku zmieniono nazwę na: Oddział Śląsko-Cieszyński.

 

157

1932

Brzeżany

Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Brzeżanach, ul. Gärtlera 3. W 1932 roku prezesem był dr Stanisław Kowalczewski (1905 –).

 

158

1932

Bydgoszcz

Sekcja Naukowa Obwodu Bydgoskiego Związku Lekarzy Państwa Polskiego. Okręg Pomorski. Sekcja powstała w wyniku przekształcenia istniejącego od 1923 roku Towarzystwa Lekarskiego na Obwód Nadnotecki. W 1936 roku prezesem był dr Zygmunt Dziembowski (1888 – 1945).

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82