Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 1998

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS REŚCI

 

WSTĘP ……………………………………...................………………………………………………………….………. 5

 

OD REDAKCJI ……………..............................................................................……………. 6

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Maria Barbara Chmielewska-Jakubowicz „Drugi Szpital Dziecięcy w Warszawie” …….… 7

 

ARTYKUŁY

Wiesław Stembrowicz „Szkoły Lekarskie w Warszawie” ……………............................... 37

     Próby założenia Szkoły Lekarskiej w Warszawie ……............................................ 38

     Wydział Akademicko-Lekarski (Szkoła Lekarska Warszawska) ……........................ 40

     Wydział Lekarski Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego ……...................……. 42

     Akademia Medyko-Chirurgiczna i Wydział Lekarski Szkoły Głównej …...............…… 47

     Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu w Warszawie ………….................………. 54

     Wydział Lekarski Odrodzonego Uniwersytetu w Warszawie ………………................… 62

Józef Hornowski „Fundusze Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” …...........……. 74

 

WSPOMNIENIA

Witold Rudowski „Stanisław Janusz Sosabowski – lekarz i żołnierz” ……….................. 91

Stanisław Janusz Sosabowski „Konspiracyjna młodość (1940-1944)” …............…….. 96

     Gniewkowska ……..........................................................................................….. 99

     Placówka niemieckiej straży granicznej ……….............................................…….. 103

     Akcja na ulicy Czackiego ……………..............................................................…….. 106

     Akcja pod Zalesiem ……….............................................................................….. 109

     Akcja pod Płochocinem ……….....................................................................…….. 112

     „Panienka” …………………................................................................................….. 116

     Akcja pod skrudą na linii Warszawa-Siedlce ……........................................………. 121

     Barzęcin ……...............................................................................................….. 125

     Transport motorowy i sprawy finansowe ……….................................................. 135

     Akcja na fabrykę Spiessa ……..................................................................……….. 137

     Przewiezienie skarbca AK ………...............................................................………… 140

     Akcja na Fabrykę Śmigieł na Bielanach …..................................................……… 141

     Akcja na Dürfelda ……................................................................................……. 143

     Akcja na czasie powstania w Getcie Warszawskim ………................................….. 144

     Akcja na ulicy Sułkowskiego …...................................................................…….. 146

     Powstanie ……...............................................................................................… 148

Jerzy Kaczyński „Wspólne lata” ….......................................................................… 158

Stanisław Aronson „Moje spotkania ze Stasinkiem” …........................................….. 160

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Sto Lat temu ………............................................................................................... 165

Chronologiczny wykaz prezesów TLW …........................................................……… 168

 

JUBILEUSZE

Wolffiana ……………..........................................................................................…….. 172

Józef Hornowski „Pierwsze Wolffiana” …………........................................................ 175

 

KRONIKA

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w TLW za lata 1996-1997 …......................... 177

     Józef Hornowski „40—lecie Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1” ….............. 178

     Teresa Ostrowska „Dr med. Piotr Szarejko” ……...........................................….. 185

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu TLW za lata 1996-1997 ….........................……….. 188

 

ANEKS

Baradin „Szpital Kliniczny im. W. Orłowskiego” …….............................................…. 195

Tadeusz Kocon „Stowarzyszenie wychowanków warszawskiej medycyny…” ……....… 206

Informacja dla autorów ………..............................................................................… 213

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82