Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 1999

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS REŚCI

 

WSTĘP ……………………………………………………………………………………………..................….………. 3

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Irena Sosnowska, Roman Sosnowski, Walerian Staszkiewicz

     Szpital Sióstr Elżbietanek ………........................................................................….. 5

Wiesław Stembrowicz Szpital Świętego Rocha ………...........................................……. 58

 

ARTYKUŁY

Wiesław Stembrowicz Adam Raciborski i jego słynny podręcznik …........................... 72

Charles Probst Mózg i dusza z punktu widzenia neurochirurga …………......................… 89

100-lecie odkrycia polonu i radu ………................................................................…. 105

 

WSPOMNIENIA

Witold Rudowski I tak zaczęło się ……..........................................................……….. 117

Tadeusz Brzeziński Bolesław Górnicki – jakim zachował się w pamięci szczecinian . 127

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Fragmenty sprawozdania za rok 1898 ………………………….....................................….. 132

Józef Hornowski Sekretarze stali TLW ……............................................................. 139

Hanna Bojczuk Sylwetki sekretarzy stałych TLW ….......................................……….. 143

 

JUBILEUSZE

Józef Hornowski Drugie Wolffiana ……….....................................................………….. 149

Wiesław Stembrowicz Lek. med. Jan B. Gliński …….............................................…. 152

Marcin Roszkowski Powstanie polskiej szkoły neurochirurgii ……….........................… 155

Tadeusz Kocon Jubileusz 60-lecia neurochirurgii polskiej …...............................…… 158

 

KRONIKA

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w TLW w 1998 r. …...................................... 160

     Józef Hornowski Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze TLW

     w dniu 21.01.1999 r. w Klubie Lekarza ……....................................................... 161

     Janusz Kapuścik Dr med. Józef Hornowski ………................................................ 165

     Adam Galewski Lek. med. Jan Nowak ……......................................................…. 168

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu TLW za rok 1998 …….......................................... 169

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego TLW

     w dniu 21 stycznia 1999 r. ……......................................................................… 172

 

ANEKS

Tadeusz Kocon, Franciszek Szmyd Szpital w Nowym Dworze Mazowieckim ……...... 183

Informacja dla autorów ………… 206

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82