Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2000

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS REŚCI

WSTĘP ……………………................………………………………………………………………………….………. 5

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Hanna Bojczuk Początki Szpitala Dzieciątka Jezus 1754-1901 …………..................…. 7

Andrzej Śródka Szpital Ujazdowski w latach 1792-1944 …………................…………… 19

 

ARTYKUŁY

Wiesław Stembrowicz Karol Kaczkowski i jego działalność

     przed powstaniem listopadowym …................................................................. 37

Marek Wagner Karol Kaczkowski – naczelny lekarz Wojska Polskiego (1830/31) ... 49

Krzysztof Brożek Alfred Sokołowski – pionier polskiej ftyzjatrii i laryngologii …...…. 64

Teresa Ostrowska Pamiętnik TLW (Warszawa 1837-1938) ……............................. 74

 

WSPOMNIENIA

Halina Dusińska Prof. dr hab. n. hum. Janusz Kapuścik (1932-1999) ….................. 85

Teresa Ostrowska Będzie Go nam bardzo brakowało …………...............................…. 94

Halina Metelska-Chwalewik Szpital Świętego Ducha w 1944 r. ….........................… 95

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Bibliotekarze Biblioteki TLW w latach 1820-1944 ………................................………. 101

Barbara Mauer-Górska Stanisław Kośmiński – bibliotekarz i bibliograf TLW …….…. 108

 

JUBILEUSZE

Józef Hornowski Trzecie Wolffiana …………….................................................…….. 123

80-lecie prof. W. Rudkowskiego ……..............................................................……. 128

Tadeusz Tołłoczko Horyzonty chirurgii …………..................................................…. 129

 

KRONIKA

Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczego za 1999 rok ……............................. 137

Edward Towpik Profesor Stefan Wesołowski ……….............................................… 141

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu TLW za 1999 rok ……....................................... 144

 

ANEKS

Tadeusz Kocon Życie i zasługi dr. Aleksandra Rytla …......................................... 149

Jerzy Woy-Wojciechowski Wybrańcy Eskulapa ……….........................................… 158

Wiesław Stembrowicz Godne naszego sentymentu …....................................……. 168

Informacja dla autorów …...........................................................................……… 172

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82