Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2001

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS REŚCI

 

 

WSTĘP ………………………………………………………………………………..............................……………. 3

OD REDAKCJI …………………………………………………………..................................……….………. 5

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Zofia Podgórska-Klawe Tradycje szpitali warszawskich od 1388 r. ……….……............... 7

Szpital św. Ducha ………......................................................................................….. 21

Agnieszka Pruszyńska Szpital Wolski (1877-1951) ……........................................…. 35

 

ARTYKUŁY

Zbigniew J. Wójcik Stanisław Staszic a nowoczesny społeczny ruch naukowy

   na ziemiach polskich ……..............................................................................………. 65

Hanna Krajewska Lekarze protestanci w TPN …..............................................………… 83

Joanna Mackiewicz Dr Wanda Szczawińska (1866-1955) …...................................… 91

Andrzej Śródka Lekarze zasłużeni dla Towarzystwa Naukowego Warszawskiego …… 107

 

WSPOMNIENIA

Marek P.A. Gawdziński Prof. Czesław Turski. Wspomnienie ucznia …....................… 119

Bronisława Kopacka Najtrudniejszy egzamin …………...........................................…. 125

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Sto lat temu ……............................................................................................…….. 127

Hanna Bojczuk August Ferdynand Wolff (1768-1846) …...................................….. 128

Hanna Bojczuk Współzałożyciele TLW …………................................................………. 145

Zasady obowiązków i praw lekarzy z 188 r. …………........................................………. 149

Józef Hornowski Członkowie TLW w 1945 r. ………….......................................………. 158

 

JUBILEUSZE

Józef Hornowski Czwarte Wolffiana ……………..................................................…….. 161

Hanna Tadeusiewicz Prof. Janusz Kapuścik ……….................................................... 168

Andrzej Śródka Prof. Teresa Ostrowska ……......................................................….. 171

Teresa Ostrowska Lekarze i farmaceuci w TWPN ………......................................….. 174

Józef Hornowski Jubileusz 180-lecia TLW ………................................................…… 190

Janusz Piekarczyk 180 lat współpracy ………........................................................… 198

Jerzy Jurkiewicz 180 lat TLW ……………..............................................................….. 200

Laudacje osób odznaczonych Medalem A.F. Wolffa ………........................................ 208

 

KRONIKA

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu TLW za 2000 r. …….........................................….. 215

 

ANEKS

Teresa Ostrowska Początki polskiego czasopiśmiennictwa medycznego ………......... 219

Marcin Łyskanowski Dziennik Zdrowia dla wszystkich stanów …..........................….. 227

Obchody jubileuszu 200-lecia TWPN (1800-1832) …………............................……….. 230

Tadeusz Kocon Lekarze Patroni szpitali Warszawy i okolic ……................................ 231

Jan Bohdan Gliński Sekcja historyczna PTL ………….................................................. 242

Tadeusz Kocon Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny

   i Farmacji ……...............................................................................................…… 254

Tadeusz Kocon Jubileusz 100-lecia Szpitala Kolejowego im. M. Okońskiego ………... 255

 

Informacja dla autorów ………..............................................................................… 257

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82