Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2002

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS REŚCI

 

WSTĘP ……………………………………………………………………………………..............................………. 3

OD REDAKCJI …………………………………………………………..................................……….………. 6

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Maria J. Turos Pochyleni nad człowiekiem. Szpital Kolejowy

   w Pruszkowie 1959-1999 …................................................................................... 8

Zofia Podgórska-Klawe Zapomniany dokument. Zagadkowe okoliczności założenia 

   Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie ……………..…………………………………………………….. 67

 

ARTYKUŁY

Bogusław Uniśkiewicz Zagadka OB. Wczoraj, dziś, jutro ………................................…. 93

Izabela Jaraczewska Pracownie patologiczne i działalność prosektoriów w szpitalach

   warszawskich XIX w. ……….............................................................................….. 113

Andrzej Kierzek Lekarze „Szkoły Laryngologicznej” Alfreda M. Sokołowskiego …….… 125

 

WSPOMNIENIA

Halina Dusińska Prof. dr hab. med. Witold Janusz Rudowski (1918-2001) …..………… 146

Wiesław Stembrowicz Prof. dr Edmund Żera i dr Zygmunt Jurewicz – znamienici

   lekarze warszawscy ……................................................................................…… 156

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Józef Hornowski Darczyńcy TLW ……...............................................................……. 159

Hanna Bojczuk Bibliotekarze TLW …….................................................................… 162

Józef Hornowski Członkowie TLW w 1951 r. …….................................................... 180

 

JUBILEUSZE

Józef Hornowski Piąte Wolffiana 31 maja 2001 r. ………......................................… 187

Andrzej Danysz Dr med. Tadeusz Pogórski (Ps. „Morwa”) ……..............................… 191

Wiesław Stembrowicz Kilka słów o Profesorze Andrzeju Śródce ………….................... 194

Jeremiasz J. Tomaszewski Profesor Marian Jerzy Krawczyński (1921-1991) …….…. 195

 

KRONIKA

Maria Rybakowa W 135. Rocznicę powstania TLK …............................................… 198

Maria Rybakowa, Zdzisław Gajda, Marian Czepko TLK Historia

   i teraźniejszość w 135. Rocznicę założenia ……….............................................…. 200

Danuta Liszewska-Pfejfer 100-lecie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

   w Warszawie ………….....................................................................................…… 209

Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej ……..................................................................…. 229

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW za rok 2001 ……....................… 230

 

ANEKS

List otwarty TLW i TLK ……..........................................................................………… 234

Tomasz Morawski Ujazdowska podchorążówka ………….......................................….. 237

 

Informacja dla autorów ………..............................................................................… 242

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82