Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2003

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS REŚCI

 

WSTĘP …………......................................................................................................…. 5

OD REDAKCJI ……………..............................................................................……………. 7

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Zofia Podgórska-Klawe Szpitale, których już nie ma. Szpital św. Jana Bożego ……..…… 9

Hanna Bojczuk Szpital św. Aleksandra w Wilanowie ….......................................……… 29

Ludwika Tarłowska, Edward Towpik Instytut Radowy w Warszawie podczas

   okupacji i Powstania Warszawskiego ……..................................................……………. 39

 

ARTYKUŁY

Bożena Urbanek Opieka szpitalna w Warszawie (1815-1900) ………......................... 65

Magdalena Paciorek Problematyka gruźlicy w latach 1918-1938

   w „Pamiętniku TLW” ……………............................................................................... 77

WSPOMNIENIA

Zbigniew Czernicki Prof. dr hab. med. Mirosław J. Mossakowski (1929-2001) ………... 94

Edward Towpik Profesor Tadeusz Koszarowski ………................................................ 99

Krystyna Żużewicz Profesor Krzysztof Kwarecki (1938-2002) ………....................…. 102

Andrzej Śródka Doktor Wiesław Stembrowicz (1924-2002) ……...........................… 111

Hanna Bojczuk Profesor Hanna Odrowąż-Szukiewicz (1916-2003) ………...........…… 115

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Hanna Bojczuk Franciszek Ludwik Neugebauer (1856-1914) …………................…….. 122

 

JUBILEUSZE

Józef Hornowski Szóste Wolffiana 6 czerwca 2002 r. …………….....................………… 128

Jerzy Woy-Wojciechowski Profesor Andrzej Danysz …………...............................…… 133

Eugeniusz Dziuk 80 lat wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku polskim.

   Związki z Warszawą ……….............................................................................…… 135

Józef Hornowski 40-lecie klubu Lekarza 17 listopada 2002 r. ………..................……. 141

Józef Hornowski 10-lecie Domu Lekarza Seniora w Warszawie ……...................……. 143

Józef Hornowski Dr med. Kazimierz Fritz (1896-1979). Patron Domu Lekarza

   Seniora w Warszawie …………...........................................................................…. 146

 

KRONIKA

Józef Hornowski Promocja suplementu „Pamiętnika TLW” za rok 2002 „Powstanie

   Warszawskie i medycyna” ………….................................................................……. 148

Jerzy Jurkiewicz Wystąpienie Prezesa TLW ………..............................................……. 154

Andrzej Danysz Dr med. Janina Bauer-Gellert …..............................................……. 156

Józef Hornowski Objęcie we władanie Domu TLW przy ul. Raszyńskiej 54 ......…….. 158

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW za rok 2002 ……...................... 161

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny działalności Zarządu TLW w latach

   1999-2002 ………............................................................................................… 166

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego TLW

   w dniu 14 marca 2003 r. ………........................................................................... 174

 

ANEKS

Tadeusz Tołłoczko Jubileusz 50-lecia uzyskania dyplomu lekarskiego.

   Rektorat AM w Warszawie 15 czerwca 2002 r. ……………….…..............................… 185

Jerzy Jurkiewicz Wystąpienie na Sympozjum ……............................................…….. 197

Edward Towpik Profesor Edward Rużyłło laureatem Medalu Hipokratesa ….......……… 205

Hanna Bojczuk Otwarcie Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie …... 208

 

Informacja dla autorów ……..............................................................................…… 210

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82