Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2015

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP .................................................................................................................... 5

OD REDAKCJI .......................................................................................................... 9

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Hanna Bojczuk – Szpital Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej PCK

     przy ulicy Smolnej 6 ......................................................................................... 11

 

ARTYKUŁY

Anna Marek – Polski Czerwony Krzyż 1918-1939. ................................................. 25

Jerzy Kotowicz – Historia 95 lat działalności PCK .................................................... 31

Wiesława Granowska – Ochotniczy Korpus Opiekuńczy PCK OKO ........................... 47

Jerzy Jurkiewicz - Wolontariusze, lekarze, siostry PCK ............................................ 51

Tadeusz Tołłoczko – „Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie” .................................... 54

 

WSPOMNIENIA

Jan Bohdan Gliński –Moja Wrześniowa Wojna 1939 r. ............................................ 63

Janusz Wasyluk – Wspomnienie o Andrzeju Zaorskim (1923-2014) ...................... 78 

Irena Ćwiertnia-Sitowska – Andrzej Zaorski 1923-2014 ......................................... 82

Jan Bohdan Gliński – Wspomnienia z Koła Medyków ............................................... 87

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART

Ustawa Stowarzyszenia Lekarzy Polskich z 1906 r. ................................................ 99

Pamiętnik Stowarzyszenia Lekarzy Polskich za rok 1932 ...................................... 100

Rocznik Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego.

     Sprawozdanie rachunkowe za rok 1914. ........................................................ 101

Polski Czerwony Krzyż 1919-1929 ..................................................................... 106

Polski Czerwony Krzyż – Okręg Warszawski – Podręcznik

     Pielęgniarstwa i Ratownictwa .......................................................................... 113

Alkoholizm jako zagadnienie społeczne ................................................................ 120

 

JUBILEUSZE

Wiesława Granowska – Osiemnaste Wolffiana 11 czerwca 2014 r. ........................ 125

Witold Mazurowski - Laudacja prof. Mieczysława Szostka ..................................... 131

 

KRONIKA

Jerzy Jurkiewicz - Sprawozdanie Prezesa i Zarządu

     z działalności TLW za lata 2011/2015 ............................................................. 135

Adam Czarnecki – Sprawozdanie z zebranie

     Sprawozdawczo-Wyborczego TLW w dniu 4 marca 2015 r. ............................. 143

Wiesława Granowska – Listopadowe uroczystości. Digno Laude ............................ 163

 

ANEKS

Tadeusz Tołłoczko – Etos służby wartościom a rzeczywistość .............................. 167

Katyń Polski Czerwony Krzyż świadkiem ujawniania zbrodni

     – informator do wystawy ............................................................................... 179

Jan Bohdan Gliński – Moje notatki z Powstania Warszawskiego ............................ 203

Związek Powstańców Warszawskich 25. rocznica 1990-2015 .............................. 214

 

Informacja dla autorów ....................................................................................... 238

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82