Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2014

 powrót
SPIS TREŚCI

Spis treści

 

WSTĘP     ............................................................................................................. 5

Od Redakcji    ................................................................................................ 7

 

Szpitale Warszawskie

Maria Wiśniewska – Szpitale powstańcze ........................................................... 9

 

Artykuły

Halina Jędrzejewska – Lekarze Powstańczej Warszawy ................................... 27

Anna Marek – Postępowanie z ranami wojennymi w Powstaniu     
     Warszawskim 1944 r.
 ................................................................................... 48  

Hanna Bojczuk - Lekarze - członkowie TLW, uczestnicy Powstania   

     Warszawskiego .............................................................................................. 57

 

Wspomnienia

Daniela Dąbrowska - Niedokończone zapiski o Powstaniu ............................... 77

Stefan Wesołowski – Chirurg i wojna ............................................................... 84

Sabina Dembowska – Na każde wezwanie ....................................................... 117

 

Z pożółkłych kart

Roczniki Zarządu TLW 1914 r. ........................................................................ 159

Sprawozdanie z czynności naukowych TLW za rok 1914 ................................ 160

Posiedzenie wyborcze z dnia 7 stycznia 1914 r. .............................................. 172

Sprawozdanie  z posiedzeń specjalistów w r. 1913 ......................................... 175

 

Jubileusze

Wiesława Granowska – Siedemnaste Wolffiana 12 czerwca 2013 r. .............. 181

Jerzy Bidziński - Laudacja prof. Witolda Mazurowskiego .............................. 191

Jerzy Jurkiewicz - 70. rocznica utworzenia Batalionu AK "Zośka" ................ 193

 

Kronika

Jerzy Jurkiewicz - Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności

   TLW za rok 2013/2014 .................................................................................. 199

Wiesława Granowska - 95. rocznica odzyskania Niepodległości ................... 207

Krzysztof Królikowski – Prof. Zdzisław Dmochowski (1864-1924) -

   pierwszy Prezes TLW w II Rzeczpospolitej .................................................. 210

 

Aneks

Jerzy Jurkiewicz – Niech się zdarzy cud ......................................................... 215

Hanna Bojczuk – Pożegnanie prof. Teresy Ostrowskiej (1928-2013) ............ 218

Edward Rużyłło – Rozmowy o wychowaniu z Jackiem

   Jadeckim - filozofem .................................................................................... 221

Andrzej Kierzek – Wkład Adama Karczewskiego (1860-1909)

   do chirurgii jamy ustnej .............................................................................. 233

 

Informacja dla autorów ................................................................................... 238

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82