Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2013

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP …………………………......................................………………………………………………….……. 5

OD REDAKCJI ……………………………………………...................................……………………….…… 9

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Jerzy Radziszewski – Szpital Wolski wczoraj, dziś, jutro ………………................…..…….. 11

 

ARTYKUŁY

Wojciech Noszczyk – Polikarp Girsztowt (1827-1977) ……………...............………….……. 17

Hanna Bojczuk – Doktor Władysław Stankiewicz (1837-1929) członek TLW ….......... 26

Andrzej Perzanowski – Trudna historia Orderu Virtuti Militari ………………..............……. 37

Joanna Mackiewicz - Damy Orderu Virtuti Militari ………………………...................…………. 44

Zofia Zwolska – Stulecie pierwszego polskiego laboratorium prątka gruźlicy

   – Rudka 1912-2012 …………………………………………............................………………………… 51

Tomasz Kowalczyk – Teodor Dunin twórca sanatorium w Rudce pod Mrozami …....... 70

Anton Żawrocki – Michał Bułhakow. Zarys biografii lekarza ……………...............…………. 78

Tadeusz Tołłoczko – Per scientiam ad salutem aegrotii ………………………...............……. 96

 

WSPOMNIENIA

Romuald Pruszyński – Profesor Tadeusz Maliński – twórca nanomedycyny ……....... 105

Romuald Pruszyński – Profesor Julian Stolarczyk w piątą rocznicą śmierci …….…..... 110

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART

Stefan Rudzki – Szpitalnictwo wojskowe w powstaniu 1863-1864 ……………...........… 115

Franciszek Białokur – Lekarze i medycy uczestnicy powstania styczniowego …........ 123

Zygmunt Moskwa – Lekarze w powstaniu 1863 roku ……………………...............…….….. 127

Zygmunt Klukowski – Lekarze o powstaniu 1863 r. ……………...................………….…… 136

Adam Śniadkowski – Spostrzeżenia o ranach postrzałowych ……………..................…. 148

 

JUBILEUSZE

Wiesława Granowska – Szesnaste Wolffiana 30 maja 2012 r. ……...............…………. 165

Jerzy Jurkiewicz – Laudacja prof. dr. Tadeusza Tołłoczki ………….....................………. 177

Witold Sikorski – Dziesięciolecie klubu Lekarza TLW ………………………........................ 188

 

KRONIKA

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW za rok 

   2012/2013 ………………………………………………………………….....................................….. 197

Hanna Kołodziejska – Wieczór patriotyczny ………………...............................…………… 202

 

ANEKS

Janusz Kowalski – „Walka z gruźlicą u ludzi i zwierząt w Polsce”

   (recenzja książki) …........................................................................................... 209

Andrzej Kierzek, Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Małgorzata Paprocka-Borowicz,   

   Andrzej Pozowski – Znaczenie Towarzystwa Lekarskiego Druskienickiego dla   

   rozwoju Druskiennik ……………………………………........................................................ 213

Andrzej Kierzek – Chirurgiczne dokonania Kazimierza Gurbskiego (1848-1878)

   w dziedzinie rynolaryngologii ………................................................................……. 220

Jerzy Radziszewski – Bronisław Leonard Radziszewski ………….......................……….. 226

 

Informacja dla autorów …………………............................................………………………….. 228

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82