Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Lekarze Powstania Warszawskiego

 powrót
Lista Lekarzy i Medyków pełniących obowiązki lekarzy w Powstaniu Warszawskim 1944 (T-V)

LISTA  LEKARZY  i MEDYKÓW  PEŁNIĄCYCH  OBOWIĄZKI  LEKARZY

w POWSTANIU WARSZAWSKIM 1944

 

 

 

dr TABEŃSKI   Zbigniew„Łada”

Szpital Dziecięcy ul. Kopernika 43. Komendant szpitala polowego batalionu Gustaw,

od 18.09.1944 Szpital Wolski.

 

dr TARKOWSKI  Witold

współorganizator koła PCK na Mokotowie 20.08.1944

 

dr TARNAWSKI   Stefan „Tarło” ppłk

Ur. w 1897 w Humaniu na Ukrainie. Komendant POW w Humaniu, uczestnik wojny polsko - bolszewickiej w 1920 roku, lekarz 43 pułku ”Bajończyków”, 21 pułku ”Dzieci Warszawy”, 1 pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Ranny w kampanii wrześniowej. Po ucieczce z niewoli niemieckiej działał w Tajnej Organizacji Wojskowej, od marca 1943 roku d-ca Kedywu Okręgu Krakowskiego.

W Powstaniu szef sanitarny grupy Północ. Po przejściu do Śródmieścia, komendant szp.pol. przy ul. Śniadeckich 17 (ewakuowanego Szpitala Maltańskiego).

Odznaczony VM V klasy oraz czterokrotnie KW.

Po wojnie komendant Okręgowego Szpitala Wojskowego Nr 1 w Warszawie.

 

dr TCHÓRZNICKI  Radzisław

ur. 1896, dyplom 1924, szpital w lecznicy „Sano” - ul. Lwowska 13

 

dr TELIGA   Feliks

Szpital Dzieciątka Jezus

 

dr TETER  Jerzy „Pigoń”  por.

Ur. w 1912, dyplom 1937. Wychowanek Korpusu Kadetów Nr 1 we Lwowie, w latach 1929 - 1930 redaktor naczelny czasopisma ”Orlęta” we Lwowskim Korpusie Kadetów. W 1937 roku ukończył jednocześnie medycynę na Uniwersytecie Warszawskim i Szkołę Podchorążych w CWSan w Szpitalu Ujazdowskim, dyplom lekarza 1938, ginekolog. Uczestnik kampanii wrześniowej, internowany na Litwie, uciekł w 1940 roku. Zaprzysiężony w 1943 roku, uczestniczył w szkoleniu kadry sanitarnej AK.

W latach 1941 -1944 pracował w klinice ginekologicznej Szpitala Dzieciątka Jezus.

W Powstaniu szef sanitarny Podobwodu Śródmieście Północne. Szef służby sanitarnej zgrupowania Gurt, szp.pol. przy ul. Złotej 22. Po kapitulacji szef pociągu sanitarnego do obozu lazaretu w Gross - Lübars. Po wyzwoleniu lekarz II korpusu sanitarnego I Dywizji Pancernej WP, zorganizował szpital ginekologiczno - położniczy w Papenburgu dla Polek, więźniarek obozów.

 

p.o. lek. TOCZKOWSKI  Edmund

Szpital Karola i Marii. Potem Szpital Wolski.

 

dr TOKARSKI

Chirurg w szp.pol. w Warszawskiej Szkole Pielęgniarek - ul. Koszykowa 78.

 

prof. dr TOMASZEWICZ  Wincenty

ur. 1876, dyplom 1899, chirurg, Szpital Jana Bożego

 

dr TOMASZEWICZOWA

Szpital Jana Bożego

 

dr TOMASZEWSKA   Hanna

szp.pol. przy ul. Śliskiej 51, ewakuowany do Milanówka

 

dr TOPOLEWSKA   Stefania

poległa

 

dr TOWPIK   Józef

ur. 1908, dyplom 1935, PS przy ul. Brackiej 22

 

dr TRAWIŃSKI    Stanisław

Szp.pol. w budynku ZUSu - ul Czerniakowska 231.

Poległ 13.09.1944 w czasie wykonywania operacji, podczas bombardowania szpitala.

 

dr TREMBIŃSKA  -KURMANOWICZ  Halina  „dr Henryka”

Ur. 1910 w Warszawie, stomatolog. Szpital w budynku ZUS-u przy ul. Czerniakowskiej 231.

Komendantka oddziału zakaźnego szpitala polowego Nr 3 przy ul. Okrąg 4A

(następnie ul. Okrąg 2), mieszczącego się przy ul. Wilanowskiej 24

(następnie ul. Wilanowska 18/20).

 

dr TRENKNER   Mieczysław

Chirurg. Lekarz zgrupowania Krybar. Szpital ewangielicki -  ul. Królewska 35.

 

dr TRENKNER - CHMIELEWSKA

Szpital ewakuacyjny - ul. Złota 22.

 

dr TRUSOW - KULIŃSKA   Halina 

VI Obwód AK

 

dr TRZASKOWSKI Stanisław

Ur. w 1906 r. w Jarosławiu. Dyplom 1930. CWSan. Rentgenolog. Wykładowca radiologii na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. W Powstaniu szpital na ul. Śliskiej 51.

 

dr TUG  Jerzy por.

ur. w 1910 r. w Łukowie, po Powstaniu w Gross-Lübars

 

dr TULCZYŃSKA    Helena

Reduta Kaliska (budynek Monopolu Tytoniowego, ul. Kaliska 11)

 

dr TULCZYŃSKI    Marian

Reduta Kaliska (budynek Monopolu Tytoniowego, ul. Kaliska 11)

 

dr TULEJA   Kazimierz „Góral”  ppor.

Lekarz batalionu Chrobry I, po Powstaniu oflag VIIA

 

dr TURSKI   Zbigniew„Obuch” ppor.

ur. 1914, dyplom 1939, od 1942 lekarz naczelny rejonu Saska Kępa, komendant szpitala przy ul. Obrońców 25, potem komendant szp.pol. przy ul. Saskiej 101

 

dr TURSZ-TURYŃSKI    Dawid

zgłosił się ochotniczo w pierwszych dniach Powstania, szp.pol. Nr 100

 

dr TUZ   Stanisław

Szpital polowy w budynku PKO, potem szp.pol. przy ul. Kruczej 11.

 

dr  TYLICKI    Mieczysław

Szpital św. Rocha.

 

 

dr TYSZKIEWICZ-KIEŁBASIŃSKA    Jadwiga

ewakuowana z Warszawy, od 12.08.1944 dyrektor szpitala chirurgicznego w Milanówku w willi „Perełka”

 

dr TYSZKÓWNA    Zofia

szp.pol. przy ul. Jasnej 10, następnie szp.pol. przy ul. Chmielnej 20

 

 

dr UJAZDOWSKI

 

dr ULISZEWSKI   Florian „Oaza”

Komendant szp.pol. przy ul Powsińskiej 7.

 

dr UNISZEWSKI   Adam  „Julian”

komendant szp.pol. w Instytucie Weterynarii przy ul. Grochowskiej

 

dr USZKIEWICZ    Leon

Szpital Jana Bożego, potem przy ul. Długiej 7, szp.pol. przy ul. Freta 10 w  kościele św. Jacka.

 

dr USZYCKI   Władysław „Przemysław” por.

ur. 1905, dyplom 1932,

szp.pol. w gmachu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Smulikowskiego

 

dr VITALI - KAMIŃSKA   Maria „Rysia”

Stomatolog. PS -  ul. Moniuszki, następnie szpital „Architektura” - ul. Koszykowa 31 (obecnie 55).

 

dr VITALI   Mirosław„Jerzy” ppor.

ur. 1914, dyplom 1938, lekarz naczelny IV Rejonu I Obwodu,  PS przy ul. Moniuszki,

następnie szpital „Architektura” - ul. Koszykowa 31 (obecnie 55)

 

p.o. lek. - pełniący  obowiązki  lekarza

PS - punkt sanitarny

GPO - główny punkt opatrunkowy

szp.pol. - szpital polowy

CWSan. - Centrum Wyszkolenia Sanitarnego

WSOP - Wojskowe Służby Ochrony Powstania

WSK - Wojskowa Służba Kobiet

BPO - batalionowy punkt opatrunkowy

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82