Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Lekarze Powstania Warszawskiego

 powrót
Lista Lekarzy i Medyków pełniących obowiązki lekarzy w Powstaniu Warszawskim 1944 (St-Ś)

LISTA  LEKARZY  i MEDYKÓW  PEŁNIĄCYCH  OBOWIĄZKI  LEKARZY

w POWSTANIU WARSZAWSKIM 1944

 

 

 

dr STACHOWIAK   Edmund

Punkt opatrunkowy na ul. Chłodnej 66.

Szpital polowy przy ul. Siennej 51 (klinika pediatrii z ul. Litewskiej).

 

dr „Stan

Chirurg. PS przy ul. Złotej 22.

 

dr STANKIEWICZ - GRZYBOWSKA

dermatolog,

zastrzelona 25.08.1944 w czasie ewakuacji kliniki dermatologicznej Szpitala Dzieciątka Jezus

 

dr STANKIEWICZ  Remigiusz

pediatra, dyrektor szpitala dziecięcego przy ul. Kopernika

 

dr STASIAK

szp.pol. przy ul. Hożej 13

 

dr STASZEWSKI   Wojciech

ur. 1897, dyplom 1928, chirurg, szpital PCK przy ul. Smolnej 6, szpital przy ul. Kopernika 11/13

 

dr STAWOWIAK   Stanisław

PS przy ul. Sosnowej 1 i Sosnowej 8

 

dr STEFANOFF   Władysław

 

dr STEFANOWICZ   Zygmunt

Udzielał pomocy we własnym mieszkaniu przy ul. Czerniakowskiej 184.

 

doc. STEFANOWSKI   Marian

Chirurg, szp.pol. w lecznicy „Sano” - ul. Lwowska 13.

 

dr STĘPI E Ń  Lucjan ”Seweryn”

zgrupowanie Krybar

 

dr STĘPNIEWSKI  Tadeusz

sanitariat Mokotowa

 

dr STOCH  Stanisław

PS przy ul. Hożej 39/41

 

p.o. lek. STOCZEWSKI  Janusz „dr Brodzic”

Ur. 1920 w Koninie, syn Rajmunda, WSOP. Zorganizował PS przy ul. Fabrycznej 10,

w miejscu postoju dowódcy 2 Rejonu WSOP, szp.pol. Nr 1, szef sanitariatu V Zgrupowania AK.

 

dr STOPCZYK  Jan Michał

ur. 1901 w Warszawie, internista, Szpital Dzieciątka Jezus

 

dr STREHL  Leon „Feliks” płk

Ur. w 1891 roku na Pomorzu Zachodnim,

Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1919 roku, chirurg.

Jako lekarz uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim i III Powstaniu Śląskim.

Szef sanitarny DOK VIII Toruń, szef sanitarny DOK I Warszawa.

W kampanii wrześniowej 1939 roku szef sanitarny Armii Warszawa.

W 1942 roku mianowany szefem sanitarnym KG AK.

Od 1.04.1940 do 31.08.1944 komendant Szpitala Ujazdowskiego i Maltańskiego.

Od 1.08.1944 w Szpitalu Maltańskim. Jednym z najbardziej bohaterskich działań płk Leona Strehla

w czasie Powstania było przeprowadzenie w dniu 14.08.1944 ewakuacji Szpitala Maltańskiego.

Tego dnia do szpitala wtargnął oddział SS. Niemcy zażądali natychmiastowego opróżnienia budynku. W dramatycznych warunkach dr Leon Strehl przygotował ewakuację ponad 100 rannych.

Pod pretekstem powrotu Szpitala Maltańskiego do macierzystego Szpitala Ujazdowskiego

poprowadził kolumnę w kierunku placówek powstańczych przy ul. Królewskiej.

I dotarł tam, ratując rannych i personel szpitala - podkomendni nadali mu pseudonim ”Mojżesz”,

a Dowódca Powstania rozkazem z dnia 28.08.1944 oznaczył Srebrnym Orderem Virtuti Militari.

 

dr STROŃSKI   Bronisław płk

Chirurg, Szpital Jana Bożego, potem Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny - ul. Długa 7.

 

dr STYPUŁKOWSKA  Aleksandra

PS przy ul. Dolnej 42 (w Ośrodku Zdrowia)

 

dr STYPUŁKOWSKI  Stanisław

PS przy ul. Dolnej 42 (w  Ośrodku Zdrowia)

 

dr SUCHANEK  Jerzy  „Milan”

Szef sanitarny dzielnicy Śródmieście AL.

 

dr SUCHY  Paweł

Jeniec obozu w Zeithain.

 

dr SUFFCZYŃSKI  Jerzy

po kapitulacji szef szpitali ewakuacyjnych

 

dr SURKONT Jerzy

ur. 1884 w Gierwielańcach, internista i ginekolog, szp.pol. przy ul. Żurawiej 31

 

dr SUTOROWSKI  Zdzisław  „Inżynier” kpt.

ur. 1910, dyplom 1937, zastępca szefa sanitarnego Podobwodu Śródmieście Południowe

 

dr SZADKOWSKA   Maria Jadwiga

ur. 1906, dyplom 1930, szpital przy ul. Karowej, szpital im. ks. Anny Mazowieckiej

 

dr SZALEWSKA  Kamila

ewakuowana ze szpitalem polowym do Milanówka

 

dr SZAWDYN  Wacław Edward  „Sosna”

Zastępca szefa sanitarnego Obwodu II. PS Nr 104 - ul. Czarnieckiego 25,

potem szpital w Forcie Sokolnickiego, ciężko ranny w czasie ostrzału artyleryjskiego 30.09.1944,

zmarł z ran w kwietniu 1945.

 

dr SZAWDYNOWA

szp.pol. Nr 104

 

dr SZCZENIOWSKI  Jan

Szpital Dzieciątka Jezus

 

dr SZCZEPAŃSKA  Lucyna

Asystent oddziału skórno-wenerologicznego Szpitala św. Łazarza - ul. Karolkowa.

Rozstrzelana 5.08.1944.

 

dr SZCZEŚNIAK   Witold

ur. 1912 w Ostrowcu, Szpital Dzieciątka Jezus

 

dr SZCZUBEŁEK  Czesław Melchior  „Jaszczur” kpt.

Dowódca obrony Fortu im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Komendant sanitariatu na Sadybie.

Poległ 28.08.1944 w czasie bombardowania fortu.

 

dr SZCZYPIORSKI  Kazimierz „Kazik”

szef służb sanitarnych AL,  Żoliborz PS Nr 116

 

dr SZEMIC

ginekolog, szp.pol. batalionu Golski

 

dr SZENAJCH  Władysław Ludwik 

ur. w 1879 r. w Warszawie, pediatra,

organizator tajnego nauczania na Uniwersytecie Warszawskim,

w Powstaniu udzielał pomocy żołnierzom i ludności cywilnej

 

dr SZENDZIKOWSKI  ppor.

Śródmieście

 

prof. dr SZMURŁO  Jan

Filia szp.pol. przy ul. Mokotowskiej 55 - PS na ul. Chopina. Batalion Gozdawa.

 

dr SZTOKMAN - ROZENBLUM Abram Fajwel kpt.

Starszy lekarz 6 PP II Dywizji Piechoty.

Poległ w czasie przeprawy przez Wisłę, w nocy 20/21.09.1944.

 

dr SZULC Jerzy  „Konrad” „Stetoskop”

Ur. 1908, syn Piotra, dyplom 1932, chirurg, naczelny chirurg szpitali polowych  Nr 104

(ul. Czarnieckiego 49) i  Nr 104A na Żoliborzu, ewakuowanych następnie do Fortu Sokolnickiego.

 

dr SZULC  Jerzy ”Ostrowski”

Ur. 1908, dyplom 1932, ginekolog, Komendant szpitala polowego Nr 1 - ul. Wspólna 27.

 

dr SZULC - ŻELIGOWSKA   Janina

pediatra, szp.pol. Nr 103 Żoliborz, sz.pol. w Forcie Sokolnickiego

 

dr SZUMIGAJ  Franciszek

Ur. 1906, dyplom 1935, chirurg, zastępca komendanta Szpitala Jana Bożego, potem ul. Długa 7;

komendant filii szpitala ul. Długiej 7 przy ul. Freta 10 w kościele św. Jacka.

 

dr SZUMSKI

PS przy ul. Marszałkowskiej 40, potym szpital przy ul. Jaworzyńskiej (w stanie chorych)

 

dr SZURKOWSKI  Adam „Grot” ppor.

lekarz batalionu Kiliński

 

dr SZUSTOWSKI  Konstanty

ur. 1883, szp.pol. przy ul. Wilczej 9A

 

dr SZWANDOWSKI

Instytut Radowy

 

dr SZYMAŃSKI   Lech

Okulista. Lekarz zgrupowania Radosław, Stare Miasto.

 

dr ŚLIWICKI  Zygmunt

Ur. 1903, dyplom 1938.

Aresztowany wraz z żoną  dr Anną Czuperską – Śliwicką  w listopadzie 1940,

zwolniony z Pawiaka 31.08.1944.

Od 2.08.1944 pracował w PS przy ul. Złotej 22 (PS przekształcony w szpital).

 

dr ŚMIETAŃSKI   Marian mjr

Szpital Ujazdowski. Poległ 1.08.1944.

 

dr ŚWIĄTECKI  Stefan

Komendant (po dr Cywińskiej) PS Nr 115 - ul. Mickiewicza 34.

 

dr ŚWITAŁ  Stanisław „Wroński” „Walerian Wronowski”

PS przy kwaterze komendy Okręgu Warszawskiego.

 

p.o. lek. - pełniący  obowiązki  lekarza

PS - punkt sanitarny

GPO - główny punkt opatrunkowy

szp.pol. - szpital polowy

CWSan. - Centrum Wyszkolenia Sanitarnego

WSOP - Wojskowe Służby Ochrony Powstania

WSK - Wojskowa Służba Kobiet

BPO - batalionowy punkt opatrunkowy

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82