Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Medycyna w Powstaniu Warszawskim

 powrót
Wystawa „Medycyna w Powstaniu Warszawskim”

Stefan Bałuk

 

Wystawa „Medycyna w Powstaniu Warszawskim”

 

            Komitet Organizacyjny Obchodów 60. Rocznicy Powstania Warszawskiego, działający w ramach Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, korzystając z posiadanych oryginalnych materiałów archiwalnych zrealizował Wystawę pn. Medycyna w Powstaniu Warszawskim.

            Tematem Wystawy była działalność służb sanitarnych w czasie 63 dni walk powstańczych. Miejscem ekspozycji Wystawy, począwszy od 29 lipca 2004 r. do końca września, był wielki hol budynku we „Wspólnocie Polskiej”, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64. Kuratorem Wystawy był powstaniec warszawski artysta fotografik Stefan Bałuk. Miejsce ekspozycji znakomicie przyczyniło się do olbrzymiej frekwencji, jaką
cieszyła się Wystawa przez cały czas jej trwania.

            Organizatorom udało się wyeksponować bogaty materiał fotograficzny 130 oryginalnych fotografii umieszczonych na 32 planszach formatu 70x100 cm z odpowiednimi tekstami i podpisami pod fotografie.

            Oprawę plastyczną/ układ graficzny/ zaprojektował artysta plastyk Stanisław Kopf,
a prace fotograficzne wykonał artysta fotografik Stefan Bałuk, obydwaj znani autorzy wielu albumów o Powstaniu Warszawskim.

            Komitet Organizacyjny Obchodów 60. Rocznicy Powstania warszawskiego wyraża szczere zadowolenie z faktu należnego uczczenia tych, którzy ratowali życie tysiącom ludzi, pełniąc służbę w oddziałach szturmowych, szpitalach, punktach sanitarnych. Pozostaną
w pamięci jako doświadczeni lekarze, studenci podziemnej medycyny, sanitariuszki przeszkolone w czasie okupacji i dyplomowane pielęgniarki.

            Po zakończeniu ekspozycji we „Wspólnocie Polskiej” wystawa, została przekazana
do zbiorów stałych Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82