Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2006

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS REŚCI

 

WSTĘP …………......................................................................................................…. 5

OD REDAKCJI ………................................................................................................ 7

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Alfons Krysztof – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ………...........................… 9

 

ARTYKUŁY

Tadeusz Tołłoczko – Specyfika medycyny polskiej …………..................................……. 31

Władysław Lejman, Włodzimierz Drożdż – Początki chirurgii gruczołu tarczowego

   na ziemiach polskich ….................................................................................…….. 48

Zdzisław Gajda – O krok od wielkiego odkrycia. O antyseptycznym postępowaniu

   Placera i Bierkowskiego ……………........................................................................... 60

Władysław Lejman, Ryszard W. Gryglewski – Polska prasa medyczna na łamach

   „Krytyki Lekarskiej” ……….................................................................................….. 65

Joanna Mackiewicz – Wizerunek polskiego lekarza w literaturze XIX w. ………............ 77

 

WSPOMNIENIA

Wojciech Noszczyk – Henryk Rykowski (1918-2004) ……...............................………… 87

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Hanna Niemirowska-Mikulska – O hojności Królów i względach Panów Polskich dla

   rzeczy lekarskiej i Lekarzów. Pięć rozpraw Jerzego Chrystiana Arnolda – członka

   Przyjaciół Nauk …………….............................................................................………… 97

Hanna Bojczuk – Stanisław Kamieński (1860-1913) ………………......................………. 119

Hanna Bojczuk – Niemieckojęzyczni lekarze warszawscy, założyciele

   i organizatorzy Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego ………........................…. 130

 

JUBILEUSZA

Józef Hornowski – Dziewiąte Wolffiana 2 czerwca 2005 r. ……….....................……… 137

Jerzy Jurkiewicz – Profesor dr hab. med. Zbigniew Czernicki …….........................…. 139

Adam Galewski – Doktor n. med. Andrzej Witold Włodarczyk ……………..................... 143

200 lat Polskich Towarzystw Lekarskich i 185 lat TLW ……...................................… 145

 

KRONIKA

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW za 2005 r. . 147

Wiesława Granowska – Otwarcie Domu i Klubu lekarza TLW ……………..............……… 151

Andrzej Zaorski – Listopadowe uroczystości …………..........................................……. 162

 

ANEKS

Jan Dzieniszewski, Wojciech Noszczyk – 25-lecie działalności Wojewódzkiego

   Szpitala Bródnowskiego …………......................................................................…… 165

Stanisław Prutis – Profesor Andrzej Stelmachowski …………….......................…………… 185

Danuta Mancewicz – Szpital „Pod Krzywą Latarnią” …………..................................... 188

Aleksander Gieysztor – Przedmowa ……………......................................................... 190

Jan Nielubowicz – Posłowie …………....................................................................….. 194

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82