Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2006

 powrót
Dr n. med. Andrzej Witold Włodarczyk

Adam Galewski

 

Dr n. med. Andrzej Witold Włodarczyk

 

            Urodził się 13 listopada 1952 r. w Warszawie. W 1979 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej uzyskał w 1982 r. na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Śródmiejskiego w Warszawie. II stopień, również z chirurgii ogólnej – w 1988 r. w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W tym samym roku – po obronie pracy: Porównanie wyników doraźnych i wczesnych po udrożnieniu i wszczepieniu protezy w odcinku aortalno-biodrowym – otrzymał tytuł doktora nauk medycznych na II Wydziale Lekarskim AM w Warszawie. W 2002 r. ukończył podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

            Pracę zawodową rozpoczął w 1976 r. w Pogotowiu Ratunkowym m.st. Warszawy. Następnie pracował także na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Śródmiejskiego w Warszawie oraz w stołecznych klinikach chirurgii ogólnej: I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego AM w Szpitalu Bródnowskim i Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (adiunkt naukowo-
-dydaktyczny). Od roku 1994 zatrudniony również jako konsultant chirurgiczny w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym „Inflancka” w Warszawie.

            Jest autorem ok. 60 prac naukowych, publikowanych na łamach polskich i zagranicznych czasopism medycznych, oraz licznych referatów wygłoszonych na krajowych i światowych kongresach naukowych.

W roku 1995 odbył szkolenie w dziedzinie chirurgii laparoskopowej i przewodu pokarmowego – w Davos w Szwajcarii, a rok później – szkolenie poświęcone chirurgii jelita grubego i odbytnicy – w Fort Lauderdale w Stanach Zjednoczonych.

            W trzeciej i czwartej kadencji samorządu lekarskiego był delegatem na Okręgowy i Krajowy Zjazd Lekarzy. Od 1 kwietnia 2000 r. i w bieżącej kadencji jest przewodniczącym Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

            Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji oraz International Society of University Colon & Rectal Surgeons.

            Odznaczony przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie Medalem A.F. Wolffa oraz Medalem „Za Zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82