Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2008

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP ………………...........................................................................................………… 5

OD REDAKCJI ……………….............................................................................…………… 9

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Zofia Podgórska-Klawe – Szpital Starozakonnych w Warszawie ………....................…..11

 

ARTYKUŁY

Andrzej Śródka – Rola lekarzy w utworzeniu Towarzystwa Naukowego

   Warszawskiego ……………...............................................................................……… 29

Andrzej Kierzek – Jak rodziła się warszawska otorynolaryngologia? ……...............……. 43

Andrzej Kierzek – Zasługi Teodora Herynga (1847-1925) dla rozwoju

   rynolaryngologii światowej …............................................................................... 61

Andrzej Kierzek – Oddział rynolaryngologiczny Szpitala św. Rocha …......................… 71

Andrzej Kierzek – Teodor Heiman (1848-1917) – prymariusz pierwszego

   w Warszawie oddziału oriatrycznego ………………............................................……….. 80

Andrzej Kierzek – Czy Jan Sędzial (1861-1932) był pionierem

   otolarynolaryngologii w Polsce? ……...................................................................... 86

Andrzej Kierzek – Dokonania Franciszka Kijewskiego (1858-1919) – pioniera

   polskiej torakochirurgii w dziedzinie rynolaryngologii ….......................................... 96

 

WSPOMNIENIA

Aleksandra Frenkel-Czarniecka – Do medycyny przez Turkmenię …........................ 115

Tadeusz Tołłoczko – Ominęła mnie Kołyma …..............................................………… 143

Stanisława Olędzka-Chyra – Ocalić od zapomnienia ……....................................…… 152

Krystyna Szweda-Musiałowiecz – Wspomnienia łączniczki dowódcy

   Kompanii „Rudy” ……………...........................................................................…….. 156

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Hanna Bojczuk – Hubert Henryk hrabia Krasiński (1833-1890) ….......................... 159

Hanna Bojczuk – Sekcje specjalistyczne TLW w pierwszym półwieczu

   jego istnienia ……............................................................................................... 172

 

JUBILEUSZE

Andrzej Zaorski – XI Wolffiana 20 czerwca 2007 r. ……….........................…………….. 179

Maria Kobuszewska-Faryna – Laudacja prof. Kazimierza Łodzińskiego …..…………….. 184

Janusz Wasyluk – Znaczenie wzajemnej relacji lekarza i pacjenta

   w procesie leczenia ……….............................................................................……. 186

Andrzej Zaorski – 187-lecie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego ……….......…. 192

Jerzy Jurkiewicz – Razem od 200 lat …………...................................................……… 195

Ewa Skrzypek–Fakhoury – Ikrótka historia dwuimiennego medalu ……................... 201

 

KRONIKA

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności Towarzystwa

   Lekarskiego Warszawskiego za rok 2007/2008 ……............................................. 211

Hanna Kołodziejska – „Byłem cichociemnym…” …...............................................… 217

Odznaczeni medalem „Digno Laude” ……...........................................................….. 219

 

ANEKS

Joanna Mackiewicz – Polskie lekarski – Julia Klauzińska (1858-1928) ………....………. 221

Reresa Dworecka – Formy opieki społecznej w Warszawie.

   „Opiekun Społeczny” 1936-1939 ………......................................................……….. 225

Joanna Mackiewicz – Związki Bronisława Chrostowskiego (1852-1923)

   z rodziną Edwarda Hordliczki (1821-1889) ……................................................... 241

 

Informacja dla autorów ……………........................................................................... 254

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82