Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2008

 powrót
Laudacja Prof. Kazimierza Łodzińskiego

 

Maria Kobuszewska-Faryna

 

 

Laudacja Prof. Kazimierza Łodzińskiego

 

Studia medyczne rozpoczął w okresie okupacji w Prywatnej Szkole Zawodowej dr. Jana Zaorskiego dla Kształcenia Pomocniczego Personelu Sanitarnego. Szkoła działała jawnie, ale program odpowiadał zasadom Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, tajnego, o czym nie wiedziały władze okupacyjne.

            Dyplom lekarski uzyskał Kazimierz  Łodziński dnia 8 lutego 1947 roku z rąk przedwojennego Rektora UW i ówczesnego Dziekana, prof. Franciszka Czubalskiego. Natychmiast przyjął pracę jako wolontariusz Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Warszawie przy ul. Litewskiej 16. To było wielkie szczęście znaleźć się  w ośrodku prowadzonym przez Mistrza, jakim był Jan Kossakowski, organizator w Polsce pediatrycznej specjalności chirurgicznej. To On umożliwił młodemu asystentowi uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w roku 1951, a recenzentami byli profesorowie: Tadeusz Butkiewicz, Wiktor Grzywo-Dąbrowski i Mieczysław Michałowicz. Zarówno treścią pracy doktorskiej, jak i późniejszych publikacji były zagadnienia związane z diagnostyką, leczeniem i usprawnianiem dzieci od okresu noworodkowego  poczynając.

            W 1953 roku zaproponowano dr. Kazimierzowi Łodzińskiemu pracę w Instytucie Matki i Dziecka na stanowisku zastępcy ordynatora, którym była prof. dr Wanda Poradowska.

Priorytetowym zadaniem kliniki Instytutu, podobnie jak i kliniki akademickiej prof. Jana  Kossakowskiego, było leczenie strukturalnych wad i korygowanie defektów, z jakimi pewna liczba dzieci przychodzi na świat. Wynikało to nie tylko z zainteresowań naukowych, ale również z poszanowania godności  chorego dziecka.  Nadawało to szczególny charakter oraz kształtowało  tożsamość  zespołów lekarskiego  i pielęgniarskiego oraz pomocniczego.

            Profesor Kazimierz Łodziński znajdował zawsze czas na pełnienie prac społecznych. W 1967 roku był skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, w roku 1970 prezesem tego stowarzyszenia, a w latach 1980-1992 jego sekretarzem generalnym. Do szczególnych osiągnięć zaliczyć trzeba zorganizowanie w Warszawie, w 1976 roku, Międzynarodowego Kongresu, wspólnie z Brytyjskim Stowarzyszeniem Chirurgów Dziecięcych.

W 1980 roku, po pobycie naukowym w Stanach Zjednoczonych, wspólnie z prof. Zygmuntem Kalicińskim nawiązał  kontakt z dr.  Finem z Kalifornijskiego Uniwersytetu w Los Angeles oraz z dr. Wilkiem, emerytowanym profesorem tej uczelni, co umożliwiło utworzenie Dziecięcej Medycznej Fundacji – Childrens Medical Care Foundation.

Dzięki powiązaniu tej Fundacji z Krajowym na Dzieci możliwe było uzyskanie kilkuset trzymiesięcznych zagranicznych stypendiów, przede wszystkim dla pediatrów, neonatologów, anestezjologów czy chirurgów dziecięcych. Udany kontakt umożliwił przyśpieszenie rozwoju w Polsce m.in. kardiochirurgii dziecięcej, transplantologii nerek i wątroby.

Od wielu lat prof. Kazimierz Łodziński wspiera inicjatywy Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. W latach 70. pomagał w ustaleniu etycznych zasad dla lekarzy, opracowanych przez prof. Edward Dreschera. W latach 80. należał do grupy założycieli Koła Absolwentów Szkoły doc. dr. Jana Zaorskiego.

W ostatniej dekadzie XX wieku włączył się do redagowania w „Pamiętnikach” Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego wspomnień, przemyśleń, opisów historycznych wydarzeń, których świadkami w okresie Powstania Warszawskiego byli  lekarze, sanitariuszki. Dzisiaj wiele z nich to szanowane, znakomite lekarki, które nawet po uzyskaniu emerytury nie przestały udzielać pomocy.

Czy może być dla człowieka coś piękniejszego od niesienia przez całe dorosłe życie pomocy chorym, cierpiącym, a zwłaszcza dzieciom?

Pragnę złożyć Panu Profesorowi Łodzińskiemu z okazji wręczania Mu Medalu Augusta Ferdynanda Wolffa najlepsze życzenia, zaznaczając, iż na to zaszczytne wyróżnienie odznaczony godnie zasłużył swą długoletnią pracą lekarza chirurga, badacza i nauczyciela.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82