Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2008

 powrót
187- lecie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Andrzej Zaorski

 

187- lecie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

 

W dniu 20 grudnia 2007 roku obchodziliśmy uroczyście ważną kolejną rocznicę działalności naszego Towarzystwa Lekarskiego we własnym, pięknym domu przy ul. Raszyńskiej 54 w Warszawie.

Sala parterowa ze świątecznie ubraną choinką wypełniła się gośćmi i członkami Towarzystwa. Prezes prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz stanął za katedrą i uroczyście otworzył spotkanie jubileuszowe. W serdecznych słowach powitał prof. dr. hab. med. Jerzego Woy-Wojciechowskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, dr. Ryszarda Majkowskiego, wiceprzewodniczącego Warszawskiej Okręgowej Rady Lekarskiej, prof. dr. hab. med. Mieczysława Szostka, prof. dr. hab. med. Marka Krawczyka – dziekana I Wydziału Lekarskiego, a nieco później przybyłego Rektora Akademii Medycznej prof. dr. hab. med. Leszka Pączka, który wręczył Prezesowi ozdobioną logo Akademii Medycznej bombkę na choinkę, i dr. n. med. Andrzeja Zaorskiego.

Po powitaniach Prezes wygłosił interesujący referat, omawiający zwłaszcza mniej znane ogółowi członków Towarzystwa pierwsze lata jego działalności.

Podkreślił bardzo ważną rolę, jaką w budowaniu nauki polskiej pełnił Stanisław Staszic, który w owym czasie własnym sumptem wzniósł- do dziś stojący- gmach Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Założyciele Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego powołali je do życia w dniu 6 grudnia 1820 r. Byli to: August Ferdynand Wolff, Józef Czekierski, Franciszek Brandt, Maurycy Woyde, Fryderyk Roemer. Na zebranie założycielskie zaproszono wszystkich 36 lekarzy warszawskich, którzy pisemnie wyrazili zgodę na przystąpienie do Towarzystwa.
W dalszej części swego przemówienia Prezes omówił działalność TLW, zachęcając zebranych do zapoznania się z fundamentalną pracą pod redakcją prof. Zofii Podgórskiej-Klawe, ukazującą historię Towarzystwa.

Nawiązując do 187-letniej historii Prezes uwypuklił wpływ prac ogłaszanych na posiedzeniach TLW  na rozwój nauk medycznych w Warszawie, na integrację ówczesnej społeczności lekarskiej, tworzenie kas opieki nad wdowami i sierotami po lekarzach i na tworzenie etosu medycyny społecznej.

To zespolenie nauki, etyki i współpracy między lekarzami- członkami TLW legło u podstaw przyznawanych przez kapitułę medali– najpierw imienia Augusta Ferdynanda Wolffa, a następnie ustanowienia medalu Profesorów Włodzimierza Brodowskiego i Ludwika Paszkiewicza– wieloletnich wybitnych prezesów Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Cenny ten medal, zwany „Medalem Prezesów”, nadawany jest na wniosek członków Zarządu osobom zasłużonym dla Towarzystwa, lekarzom działającym  na rzecz środowiska medycznego, lekarzom uznanym społecznikom. W tym roku medale Włodzimierza Brodowskiego i Ludwika Paszkiewicza zostały wręczone uroczyście przez Prezesa prof. Jurkiewicza  następującym osobom:

1.     Dr nauk med. Halinie Jędrzejewskiej (powstańczy pseudonim „Sława”) za to, iż jako wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich prowadzi ożywioną działalność samopomocową medyczną wśród powstańców, ściśle współpracuje z Kołem Lekarzy Kombatantów i „Zaorszczaków” przy Towarzystwie Lekarskim Warszawskim, za wielkie zasługi dla sprawy wzniesienia pomnika Powstańczych Służb Sanitarnych w Muzeum Powstania Warszawskiego.

2.     Doc. dr hab. med. Zuzannie  Kraśnickiej, sekretarzowi Koła Lekarzy Kombatantów i „Zaorszczaków” przy Towarzystwie Lekarskim Warszawskim, za pracę przy organizacji tego koła oraz za działalność w Służbie Sanitarnej w Powstaniu Warszawskim, a także za pracę naukową w dziedzinie patologii.

3.     Dr. nauk med. Jerzemu Goliszewskiemu,  chirurgowi ze Szpitala przy ul. Barskiej, cieszącemu się  szczególnym uznaniem chorych.

Po akcie dekoracji Prezes przekazał głos Pani dr n. med. Ewie Skrzypek Fakhoury, która w doskonale przygotowanym referacie, bogato ilustrowanym, przedstawiła swoją obszerną książkę
pt. Od Brodowskiego do Paszkiewicza, twórcy warszawskiej szkoły anatomii patologicznej. Bardzo interesujący referat, wygłoszony wyraźnym, nawykłym do przemawiania głosem, spotkał się z ogólnym aplauzem. Ponieważ autorka na zakończenie rozdała  wszystkim obecnym egzemplarze swojej pracy, czuję się zwolniony z podawania szczegółów referatu.

Kiedy część oficjalna dobiegła końca, niektórzy goście przekazali życzenia Prezesowi, Towarzystwu i jego członkom. A w szczególności były to życzenia od prof. Pączka, prof. Szostka i prof. Krawczyka.

W części artystycznej wystąpił 7-osobowy chór mieszany (chór kameralny przy TNW pani Zofii Sokołowskiej). Wykonał a capella znane i lubiane kolędy.

Prezes zaprosił wszystkich na skromny poczęstunek. Opuszczając gościnne progi Domu Lekarza, uczestnicy miłej uroczystości otrzymali w prezencie dwutomową Historię Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82